ייפוי כוח מתמשך רפואי

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ככלל, על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: החוק), ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול הן עניינים אישיים ורכושיים והן עניינים רפואיים. עם זאת לייפוי כוח מתמשך רפואי יש מספר מאפיינים מיוחדים עליהם נעמוד במאמר זה.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך רפואי?

בדומה לייפוי כוח מתמשך בכל עניין אחר, ייפוי כוח רפואי הוא מתן סמכות למיופה הכוח לקבל החלטות בענייניו הרפואיים של הממנה, כלומר עורך ייפוי הכוח, בזמן שהוא כבר לא יהיה מסוגל לעשות זאת.

 

משמעותו של ייפוי כוח רפואי

על פי חוק זכויות החולה אין לתת טיפול רפואי משום סוג לחולה שלא נתן לכך הסכמה מדעת. משמעותו של עריכת ייפוי כוח רפואי מראש היא מתן הסמכות להסכמה מדעת לידיו של אחר, בעת בה הממנה עצמו כבר לא יוכל להסכים מדעת לטיפול הרפואי.

כך בעצם ייפוי כוח רפואי חוסך מינוי אפוטרופוס לגוף או פנייה לבית המשפט להדרכה במקרה של צורך רפואי דחוף, לגבי ענייניו הרפואיים של אדם שאינו מסוגל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

 

עניינים הנכללים בייפוי כוח מתמשך רפואי

כפי שכבר הזכרנו, ייפוי כוח רפואי כולל את מתן הסמכות להסכמה מדעת לטיפול רפואי בשמו של הממנה למיופה הכוח. ייפוי כוח רפואי חל גם על בדיקות וטיפולים פסיכיאטריים בקהילה, אלא אם הם הוחרגו במפורש. עם זאת בייפוי כוח רפואי יש לכלול מספר עניינים נוספים שיפורטו להלן:

 

עניינים הדורשים אזכור מפורש

ייפוי כוח מתמשך רפואי מאפשר למיופה הכוח לפעול פעולות רפואיות למען הממנה בשמו. עם זאת, ישנן פעולות שמיופה הכוח אינו יכול לבצע אלא אם הן צוינו במפורש על גבי ייפוי הכוח.

ואלו הן הפעולות

  1. מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית.
  2. מתן הסכמה לטיפול פסיכיאטרי.
  3. מתן הסכמה לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.
  4. מתן הסכמה לשחרור מאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

 

חתימת בעל מקצוע

בניגוד לייפוי כוח מתמשך בעניינים אחרים, במקרה של ייפוי כוח מתמשך רפואי ניתן לערוך אותו גם בפני בעלי מקצוע שאינם עורכי דין. בין בעלי מקצוע אלו ניתן למצוא עובד סוציאלי, אח, רופא ופסיכולוג. בעת החתימה על ייפוי הכוח הרפואי צריך בעל המקצוע לוודא שהממנה מבין את משמעותו, שהוא מכיר את האפשרות לכלול בו הנחיות מקדמיות, ושהוא חותם עליו מרצונו החופשי. בנוסף לכך, על בעל המקצוע לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח לייפוי הכוח ולהחתימו על כך.

 

חתימת פסיכיאטר

חשוב לציין כי כל העניינים שפורטו בסעיף "עניינים הדורשים אזכור מפורש", אינם יכולים להתבצע תוך התנגדותו של הממנה, אף אם הוזכרו במפורש בייפוי הכוח. יהיה ניתן לבצוע פעולות אלו על אף התנגדות הממנה, למשך 48 שעות בלבד או עד שהממנה יוכל לתת הסכמה מדעת, רק אם ייפוי הכוח נחתם בפני פסיכיאטר. בדומה לבעל מקצוע אחר שחותם על ייפוי הכוח, גם על הפסיכיאטר לוודא שהממנה מבין את משמעות הדברים, שהוא חותם על ייפוי הכוח מרצון ושאיש אינו מנצל את חולשתו או מצוקתו.

 

ייפוי כוח מתמשך משולב

דרך ייפוי הכוח המשולב אנו לומדים על עניין שלא ניתן לכלול בייפוי הכוח הרפואי המתמשך נכון להיום. בעבר ייפוי כוח משולב אפשר לעשות ייפוי כוח אחד המסמיך את מיופה הכוח לקבל החלטות לגבי הממנה הן בטיפול רפואי שוטף, והן במצב של טיפול רפואי בחולה הנוטה למות.

החל מאפריל 2017 לא ניתן עוד לערוך ייפוי כוח רפואי משולב, ויש לערוך ייפוי כוח נפרד לטיפול הרפואי השוטף וייפוי כוח נפרד לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות. ייפויי כוח משולבים שנערכו לפני תאריך זה עומדים בתוקפם עד למועד פקיעתם, שהוא כעבור 5 שנים מאישורם.

 

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי?

רשאי לערוך ייפוי כוח רפואי כל אדם מעל גיל 18, ובתנאי שבעת עריכת ייפוי הכוח הוא כשיר משפטית ומסוגל להבין את משמעותו של ייפוי הכוח הרפואי.

 

ייפוי כוח רפואי לפי חוק זכויות החולה

לכאורה ישנן שתי דרכים לעריכת ייפוי כוח רפואי, אחת היא דרך עריכתו של ייפוי כוח מתמשך רפואי, והשנייה היא לפי חוק זכויות החולה שקובע בס' 17 כי מטופל רשאי למנות מטעמו בא כוח שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי.

עם זאת, תיקון לחוק זכויות החולה משנת 2016 מחיל על ייפוי כוח רפואי לפי חוק זכויות החולה את כל ההוראות החלות על ייפוי כוח מתמשך, בשינויים המחייבים. מכאן ניתן להבין כי שתי הדרכים הללו מובילות בסופו של דבר לדרך אחת. ייפוי כוח רפואי שדווקא לא ניתן לערוך ביחד עם ייפוי כוח מתמשך רפואי רגיל, הוא ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות, כפי שכבר הזכנו לעיל.

 

הדרכים לביטול ייפוי כוח מתמשך רפואי

ראשית חשוב לציין כי ייפוי כוח רפואי שלא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי יהיה תקף לשנה בלבד, אך אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף במהלך אותה שנה הוא יעמוד בתוקפו.

שנית, ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך רפואי בכל עת, בתנאי שהממנה עוד כשיר משפטית לקבל החלטות בעניין זה, על ידי שליחת טופס ביטול למרכז להנחיות רפואיות מקדימות.

דרך שלישית לביטולו של ייפוי הכוח המתמשך הרפואי היא על ידי בית המשפט. זוהי צורת הביטול היחידה שמתבצעת לאחר כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. בית המשפט יבחר לבטל ייפוי כוח מתמשך רפואי אם יתרשם כי מיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

רוצים לדעת עוד על עורך דין ייפוי כוח מתמשך רפואי? פנו לעו"ד יוני לוי ונשמח לעמוד לשירותכם.

 

ייפוי כוח מתמשך רפואי
ייפוי כוח מתמשך רפואי

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader