מיהו האפוטרופוס הכללי ומה תפקידו?

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

לאורך חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 חוזר המושג "האפוטרופוס הכללי" פעמים רבות בהקשרים שונים.  אך למרות חשיבותו ומרכזיותו של האפוטרופוס הכללי בדינים המוסדרים בחוק זה, החוק לא כולל הגדרה מפורשת של המושג.

 

מיהו האפוטרופוס הכללי?

האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים שתחתיו פועל אגף שלם. מלבד ענייני אפוטרופסות פועל האגף גם בהליכי חדלות פירעון ובענייני ירושות.

 

תפקידיו של האפוטרופוס הכללי

תפקידיו של האפוטרופוס הכללי הם רבים ומגוונים. במאמר זה נתרכז רק בתפקידים המוקצים לו מתוקף היותו האפוטרופוס הכללי, ולא נתייחס לכובעים האחרים שלו כאחראי על הליכי חדלות פירעון וכרשם לענייני ירושה.

 

פיקוח על אפוטרופוסים על פי מינוי

אפוטרופוס על פי מינוי הוא אדם או תאגיד שמונה על ידי בית המשפט לנהל את ענייניו של אדם אחר שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו. מינוי כזה נעשה בעקבות בקשה המופנית לבית המשפט על ידי קרובי משפחתו של אותו אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו.

האפוטרופוס יכול להיות ממונה לצורך כל ענייניו של האדם, אישיים, כלכלים ורפואיים כאחד, ויכול להיות ממונה לצורך תחומים מסוימים. בכל מקרה על האפוטרופוס לנהוג בהגינות וביושר בהתאם לאינטרסים ולצרכים של החוסה. חוק הכשרות המשפטית מטיל חובות שונות על האפוטרופוס, בהתאם לתפקיד אותו הוא ממלא ובהתאם למאפייניו של החוסה.

האפוטרופוס הכללי הוא בעל סמכויות הפיקוח על אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט, כלומר עליו לוודא שהוראות החוק אכן מתקיימות. לצורך זה חייב האפוטרופוס בחובת דיווח לאפוטרופוס הכללי, וכן הוא רשאי למנות מפקחים בעלי סמכויות חוקיות שונות כמו דרישת הזדהות וכניסה למקום מסוים לצורך עבודתם.

אפוטרופסות

אחד מן הגורמים הכשירים לשמש כאפוטרופוס הוא האפוטרופוס הכללי בעצמו. סעיף 35 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת האדם, החוסה, תוך התחשבות ברצונו. במקרים מסוימים, למשל במקרה בו אין קרובי משפחה כשירים לצורך העניין, האדם המתאים ביותר להגשמת טובתו של החוסה יהיה האפוטרופוס הכללי.

 

קבלת ייפוי כוח מתמשך

על מנת שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי מאשר את קבלתו של ייפוי הכוח, אישור זה מהווה ראיה לכאורה שהממנה נתן את ייפוי הכוח וכי הוא ניתן לכל המאוחר ביום ההפקדה. ככל ראיה לכאורה, גם ראיה זאת ניתנת לסתירה.

 

"חובת היידוע"

לאפוטרופוס הכללי יכולה להיות עבודה נוספת בהקשר של ייפוי כוח מתמשך, והיא פיקוח על מיופה הכוח, בדומה לפיקוח על אפוטרופוסים. זאת במקרה בו הממנה קובע זאת בייפוי הכוח.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא בעצם סוג של מינוי אפוטרופוס, רק שבשונה מההליך הרגיל של מינוי אפוטרופוס, הוא נעשה מראש, בזמן בו האדם עוד מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, ועל פי הסכמה בין הצדדים – הממנה והממונה. ייפוי כוח מתמשך מסמיך אדם או גורם מסוים לפעול בשמו של מיפה הכוח בתחומים שונים. בדומה למקרה של אפוטרופוס על פי מינוי, גם כאן הסמכות של מיופה הכוח יכולה לכלול עניינים שונים. אלא שבמקרה של ייפוי כוח מתמשך ההחלטה לגבי רוחב סמכותו של מיופה הכוח נמצאת בידי הממנה, ולא בידי בית המשפט.

 

מדוע נערך ייפוי כוח מתמשך?

לרוב ייפוי כוח מתמשך נערך מראש על ידי הממנה כדי שיוכל לשלוט במה שיתרחש בחייו אם וכאשר הוא יגיע למצב בו לא יוכל לקבל עוד החלטות בכוחות עצמו. למעשה עריכת ייפוי כוח מתמשך נועדה למנוע מצב של מינוי אפוטרופוס בידי בית משפט, כך שהכוח להחליט מי יקבל את החלטותיו במקומו יהיה בידיו של האדם עצמו.

 

תחליף לאפוטרופוס הכללי

כפי שכבר נכתב במאמר זה, האפוטרופוס הכללי יכול לשמש כ"מיודע" בייפוי כוח מתמשך.

 

מיהו "מיודע"?

מיודע בייפוי כוח מתמשך הוא אדם או גורם שמיופה הכוח חייב לו דיווח ישיר על החלטות ופעולות המתבצעות בהתאם לייפוי הכוח. זהותו של אותו אדם נקבעת על ידי הממנה, וכך גם היקף חובת הדיווח לו. כפי שכבר נכתב במאמר זה, המיודע יכול להיות האפוטרופוס הכללי, אך ניתן להשתמש בתחליף ולמנות לצורך תפקיד זה כל אדם אחר. כמובן שמינוי מיודע שאינו האפוטרופוס הכללי אינו סותר את מינוי של האפוטרופוס הכללי בנוסף.

 

מנגנוני פיקוח על מיופה הכוח

"חובת היידוע"

חובת היידוע, אותה הזכרנו בסעיף הקודם, היא אחת מתוך שתי הדרכים המרכזיות לפיקוח על מיופה הכוח. באמצעות חובת היידוע אנשים נוספים, שקיבלו את אמונו של הממנה, מודעים לפעולות הנעשות בשמו ומסוגלים לפעול על מנת למנוע פעולות מסוימות או להביא לביטול ייפוי הכוח במקרי קיצון.

 

מינוי מספר מיופי כוח

החוק המסדיר את ענייני הפיקוח המתמשך הוא גמיש מאוד ומאפשר לקבוע הסדרים שונים בנוגע למספר מיופי הכוח וחלוקת העבודה ביניהם. מינוי מספר מיופי כוח יכול להביא לפיקוח שלהם אחד על השני ובכך להקטין חשש של ניצול לרעה של הכוח שניתן בידי מיופה הכוח.

 

יתרונות וחסרונות

החיסרון העיקרי של עריכת ייפוי כוח הוא הקושי בהסדרת כל העניינים מראש, מבלי לדעת מה תהיה בדיוק המציאות. זאת בשונה מהליך מינוי אפוטרופוס משפטי, הנעשה בזמן אמת ובהתאם למציאות העכשווית. אך ישנם גם יתרונות בעריכת ייפוי כוח, שנותן שליטה לממנה על הדרך בה יראו חייו כאשר הוא כבר לא יוכל לנהלם. כך הכול ידוע ומוסדר מראש, ומקרוביו של הממנה נחסך הליך שיפוטי ארוך ומורכב.

למידע נוסף פנו לעו"ד יוני לוי, עורך דין ייפוי כוח מתמשך

 

מיהו האפוטרופוס הכללי ומה תפקידו
מיהו האפוטרופוס הכללי ומה תפקידו

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader