פינוי שוכר שלא משלם

תוכן עניינים

בעלי דירות רבים נקלעים לסכסוכים ולבעיות עם שוכרי הדירות שלהם, בין אם בשל סירובו לפנות את הדירה, ובין אם בשל הפרה יסודית של החוזה בדרכים שונות, כאשר אחת הדרכים המרכזיות לכך היא עיכוב בתשלום השכירות. הכרת ההליך של פינוי שוכר שלא משלם היא אם כן אחד מפרטי הידע הבסיסיים ביותר שעל כל משכיר להכיר.

 

פינוי שוכר שאינו משלם – כיצד?

ראשית יש לפתוח בכך שככלל, בעל הדירה אינו יכול לפנות דייר מדירתו כל עוד חוזה השכירות תקף. זאת אלא אם הפר השוכר את תנאי החוזה, ועקב כך הודיע לו בעל הדירה על ביטול החוזה עימו.

עוד חשוב לדעת כי בפינוי שוכר מדירה לעולם אין אדם יכול לעשות דין לעצמו, והאפשרות החוקית היחידה שעומדת בפניו על מנת להתמודד עם המצב היא פנייה לקבלת סעד שיפוטי.

 

פינוי מושכר בהליך מהיר

בשל הפגיעה הקניינית המשמעותית שנגרמת כאשר שוכר אינו משלם את שכר הדירה, ובשל הצורך להעניק לבעל הדירה סעד שיפוטי מהיר ככל הניתן, מעמיד החוק לרשותו של בעל דירה שנקלע למצב כזה שתי אפשרויות משפטיות לפינוי המושכר בהליך מהיר.

האפשרות הראשונה היא דרך תביעה לפינוי דייר, או תביעה לפינוי מושכר. מדובר בהליך מהיר וממוקד, כאשר החיסרון העיקרי שלו הוא העובדה שפינוי המושכר הוא הסעד היחיד שניתן לקבל במהלכו.

כלומר, אם מדובר במקרה של שוכר שלא שילם שכר דירה במשך חודשים ארוכים, התובע לא יוכל לדרוש במסגרת הליך זה גם פיצוי על ההפסדים שנגרמו לו באותם חודשים.

האפשרות השנייה, שאינה ייחודית לתביעות פינוי מושכר דווקא, היא הגשת תביעה בסדר דין מקוצר, גם היא הליך מהיר יחסית שבו הנתבע צריך לקבל רשות מבית המשפט להתגונן.

היתרון של תביעה כזו הוא שניתן לתבוע במסגרתה גם סעדי פיצויים, אך החיסרון שלה הוא שאם הנתבע מקבל את אישור בית המשפט לנהל הגנה ההליך עלול להתמשך יותר זמן מתביעה ייעודית לפינוי מושכר.

 

פינוי שוכר שלא משלם – הצעדים שלפני הגשת התביעה

חשוב לדעת כי הגשת תביעה לפינוי מושכר או תביעה בסדר דין מקוצר אינה בהכרח הצעד הראשון והמיידי שיש לעשות בעת שבעל דירה נתקל בסירוב של השוכר לשלם.

נכון הוא הדבר שחשוב לנהל תביעות כאלו בזריזות, שכן ככל שעובר הזמן הנזק לבעל הדירה הולך וגדל, עד כדי שהוא עשוי להיות בלתי הפיך, אך ישנם כמה צעדים שכדאי לנקוט בהם לפני כן:

 

צעד ראשון: מתן הזדמנות לתקן

כאשר בעל הדירה מגלה כי השוכר מפר הפרה יסודית את החוזה, כמו למשל בדרך של אי תשלום שכר דירה, הצעד הראשון שעליו לעשות הוא לפנות אל השוכר ולתת לו הזדמנות לתקן את מעשיו.

מומלץ לקיים פנייה זו בצורה נעימה וידידותית, אך תוך הצבת גבולות ברורים של ימים בודדים לתיקון הטעות. הצלחתו של צעד כזה, שתתבטא בחזרתו בתשובה של השוכר, עשויה לחסוך הליכים משפטיים לאחר מכן.

 

צעד שני: מכתב פינוי שוכר מהדירה

כאשר הצעד הראשון אינו מניב פירות והשוכר מתמיד בסירובו לשלם את שכר הדירה, זהו הזמן הנכון לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין מומחה לנושא. בעזרת עורך הדין יש לנסח מכתב פינוי לשוכר, שיהווה בעצם מכתב התראה לפני משפט.

שליחת המכתב, המלווה בחתימת עורך דין, לשוכר תראה את רצינות כוונותיו של בעל הדירה בנוגע לפעולה להשבת קניינו, ועשויה לעורר גם אותו לפעולה מיידית, זאת על מנת להימנע מהמשכם של ההליכים המשפטיים נגדו.

 

הליך התביעה לפינוי דייר

הליך התביעה לפינוי דייר, או כפי שהיא נקראת בשפה המקצועית – "תביעה לפינוי מושכר", הוא הליך מזורז שמטרתו מתן סעד אחד ויחיד – פינוי הדירה מהדייר שאינו משלם.

את ההליך ניתן לחלק למספר שלבים:

 

שלב ראשון: הגשת כתב תביעה

כבכל תביעה אזרחית, גם תביעה לפינוי מושכר מתחילה בהגשת כתב תביעה, כאשר מקרה הזה התביעה מוגשת למזכירות אחד מבתי משפט השלום שבמחוז שיפוטו נמצאת הדירה שבמרכז התביעה.

כותרתו של כתב התביעה צריכה להיות: "תביעה לפינוי מושכר", ועליו להכיל את טיעוני התובע, תצהירי עדות של עדי התביעה, חוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות, ככל שישנן כאלה.

 

שלב שני: הגשת כתב הגנה

בתוך 30 מיום המצאת כתב התביעה לנתבע עליו להגיש כתב הגנה. בכתב ההגנה יפרט הנתבע את טיעוניו ויגיש גם הוא, תצהירי עדים, חוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות, ככל שישנם. בניגוד לתביעה אזרחית רגילה, בתביעה לפינוי מושכר אין הנתבע יכול להשיב לכתב התביעה בתביעה שכנגד.

 

שלב שלישי: דיון

השלב השלישי בתביעה לפינוי מושכר הוא שלב הדיון. הדיון צריך שייקבע בתוך 30 הימים שלאחר המועד האחרון להגשת כתב ההגנה, זאת ללא קשר לזמן בו הוגש כתב ההגנה בפועל.

הדיון בבית המשפט מסתיים ביום אחד, זאת אלא אם בית המשפט ראה צורך להמשיך לדיון נוסף, וגם אז ישתדל לעורכו בצמוד לדיון הקודם, ובכל מקרה לא יאוחר מ-14 יום לאחריו.

במהלך הדיון שומע בית המשפט את העדים שהוגשו תצהירים בעניינם, מתבצעת חקירה נגדית, והצדדים יכולים לשאת את סיכומיהם בעל פה.

 

שלב רביעי: פסק דין וקבלת צו פינוי שוכר

פסק הדין יינתן מיד בסוף הדיון, ובכל מקרה לא יאוחר מ-14 יום שלאחריו. אם במהלך הדיון השתכנע בית המשפט שהצדק עם התובע יינתן צו פינוי שוכר לטובתו של המשכיר, אם לא השתכנע כך הרי שהתביעה תסתיים בלא כלום.

 

פינוי דייר ללא חוזה שכירות

הדבר אינו נפוץ, אך חוזי שכירות יכולים להיערך גם בעל פה או על ידי התנהגות, ואין דרישת כתב חוקית על מנת שיהיה החוזה תקף.

העובדה הזאת איננה מונעת סעד משפטי במקרה של פינוי שוכר שאינו משלם, אך היא כן מונעת את האפשרות לנקוט בהליך של סדר דין מקוצר, שכן בהליך כזה הראיות מתבססות על הכתב, ובמקרה כזה כאמור, אין חוזה בכתב בנמצא.

 

פינוי שוכר לפני תום החוזה

ככלל, חוזה שכירות מחייב את המשכיר בדיוק כשם שהוא מחייב את השוכר, ולא ניתן לפנות שוכר לפני תום החוזה. אולם, ישנם שלושה מקרים עיקריים בהם יתאפשר פינוי שוכר גם לפני תום החוזה:

 

מקרה ראשון: נפל פגם בחוזה כמשמעו בחוק החוזים

חוזה שכירות הוא חוזה לכל דבר ועניין, ועל כן אם מתקיימים אחד מן הפגמים שמופיעים בחוק החוזה בטל מעיקרו, או ניתן לביטול. ואלן הם רשימת הפגמים: טעות, הטעיה, כפייה ועושק.

 

מקרה שני: הפרת החוזה

המקרה השני בו יכול המשכיר לבטל את החוזה ולפנות את הדייר לפני תומו הוא מקרה של הפרת החוזה בידי הדייר.

כאשר מדובר בהפרה יסודית הדבר מקנה זכות ביטול מיידית לצד כלפיו הופר החוזה. כאשר מדובר בהפרה שאינה יסודית, על הצד הנפגע מההפרה לתת אפשרות לצד המפר לתקן את ההפרה, ורק אם היא לא תוקנה תוך זמן סביר יכול הנפגע מההפרה לבטל את החוזה.

השאלה האם מדובר בהפרה יסודית או בהפרה שאינה יסודית משתנה בהתאם לנסיבות, ותשובה לה מופיעה פעמים רבות בחוזה השכירות עצמו. בהקשר לענייננו של מאמר זה ניתן לומר כי בדרך כלל אי תשלום השכירות הוא צעד הנחשב להפרה יסודית של החוזה.

 

מקרה שלישי: החוזה מאפשר את ביטולו לפני תומו

ישנם חוזים המקנים בעצמם אפשרות לצדדים להם לבטל את החוזה לפני תומם. עם זאת, חשוב לדעת שבחוזי שכירות רגילים לא ניתן להעניק זכות כזאת רק למשכיר, ועל הזכות להיות הדדית.

נוסף לכך, ישנה חובה להודיע על הכוונה לבטל את החוזה 90 יום לפני כן, במקרה של ביטול על ידי המשכיר, ו-60 יום לפני כן, במקרה של ביטול על ידי השוכר.

 

לייעוץ משפטי בנושא פינוי שוכר שאינו משלם פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד מקרקעין מומחה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

עורך דין יוני לוי
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן