תביעה כנגד בעל קבוצה בפייסבוק בגין פרסום לשון הרע

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

כעת נדון בשאלה האם קיימת עילה תביעה כנגד בעל קבוצה בפייסבוק (FACEBOOK) בגין פרסום לשון הרע שפורסמה על ידי אחד מהחברים (שאינם הבעלים) בקבוצה?

שאלה אחריות לפרסום לשון הרע בפייסבוק או באינטרנט נדונה במאמרים הללו:

המדריך השלם לפרסום לשון הרע באינטרנט

האם לחיצה על כפתור לייק (LIKE) או שיתוף (SHARE) לפוסט בפייסבוק (FACEBOOK) מהווים *פרסום* לעניין פרסום לשון הרע?

האם פרסום תגובה (COMMENT) לפוסט (POST) בפייסבוק (FACEBOOK) מהווה פרסום לשון הרע?

 

תתארו לכם

מקרה שקרה. פתחתם קבוצה בפייסבוק, הוספתם בעקביות תכנים רלוונטיים לתחומי העניין של החברים בקבוצה ולפתע, כעבור תקופה, הקבוצה צמחה ומונה מספר לא מבוטל של חברים.

סיטואציה מעין זו טומנת בחובה משמעויות משפטיות במספר היבטים. המאמר הנוכחי יעסוק ברובו בפרסומי לשון הרע אשר עשויים להתפרסם בקבוצה שבהנהלתכם. במסגרתו, נבחן את מידת החשיפה המשפטית שלכם כמנהלים לפרסום שנעשה על ידי אחר. כמו כן, אמליץ על מספר כלים פרקטיים לניהול נכון וצמצום החשיפה כאמור.

מהם כללי המשחק

מטרתו של המדריך הוא להנגיש את "כללי המשחק" המשפטיים החלים עליכם כמנהלי קבוצה בפייסבוק ומתן פתרונות פרטיים לבעיות אשר עשויות להתעורר במהלך הדרך. כאמור, בהקשר של פרסום לשון הרע.

על ניהול קבוצה בפייסבוק חלים מספר סוגי דינים. בין השאר: החוק הישראלי הכללי; ההסכמים השימוש של פייסבוק המפורסמים באתר הרלוונטיים לניהול קבוצה (תנאי שימוש, תקנון וכיו"ב);

התייחסות החוק ופסיקת ביהמ"ש משתנה ממקרה למקרה, כך שיש לבנות את המבנה המשפטי הנכון שיגן על מנהלי הקבוצה והחברים בה בצורה מיטבית ביותר ועל כך, יש להיוועץ עם עורך דין הבקיא ברזי התחום עוד בראשית הדרך.

ביהמ"ש הכיל, לא אחת, אחריות על משתמשים באינטרנט ובפייסבוק בפרט בגין פרסום לשון הרע. שונה המצב ביחס למנהל הקבוצה, אשר אינו פרסם את דבר לשון הרע בעצמו, אשר עשוי לחוב באחריות בגין פרסום לשון הרע אשר נעשה על ידי אחד מחברי הקבוצה שבניהולו.

 

מה זה אומר על תביעה נגד בעל קבוצת פייסבוק

מנהל הקבוצה אינו שולט בתוכן שמעלים חברי הקבוצה והוא אינו יכול למנוע את פרסום הדברים. עם זאת, הוא יכול להסיר כל פוסט בלחיצת כפתור ואף לבצע חסימה של חברים המפרים את כללי השימוש ו/או הסדר הטוב.

לכן, מצופה ממנהל סביר בנסיבות העניין שיסיר את הפוסט באופן מיידי אחרי שגילה על קיומו.

באשר לפרסום לשון הרע, סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע מגדיל את מעגל האחריות לפרסום שבוצע באמצעי תקשורת: עורך אמצעי התקשורת, הגורם האמון על החלטת הפרסום וכן, האחראי לאמצעי התקשורת עשויים לחוב באחריות בגין פרסום לשון הרע שנעשה על ידי אחר באמצעי התקשורת.

יש לציין כי לא ניתן לבצע הקבלה ישירה בין אמצעי תקשורת מסורתית כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע לבין אתר אינטרנט.

המבחן שנקבע בפסיקת ביהמ"ש לפיו יש לראות באתרי אינטרנט כאמצעי תקשורת, וזאת ככל וניתן לזהות באתר האינטרנט יותר מאפיינים של "אמצעי תקשורת".

דהיינו, לדוגמא, ככל שקיים באתר עורך, במידה וקיימת מדיניות סינון ועריכה, יכולת שליטה על תכנים המתפרסמים בו. המבחן המוביל לעניין זה הינו מבחן השליטה והסינון של התכנים.

 

על הסרת תוכן בזמן

עוד לעניין זה, יש לציין כי אף אם לא ניתן להוכיח אחריות מכוח סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע, מנהל קבוצת פייסבוק עשוי לחוב באחריות מכוח פקודת הנזיקין. לדוגמא, מנהל קבוצה עשוי לחוב אחריות בנזיקין במידה ולא הסיר בזמן תוכן פוגע.

אומנם מנהל הקבוצה לא פרסם את דבר לשון הרע בעצמו אך באחריותו הישירה לזהות ולהגדיר האם האמירה עשויה לעלות לכדי כ"פרסום לשון הרע" בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 על בסיס המבחנים המשפטיים והטיפים שנקבעו במדריך השלם לפרסום לשון הרע באינטרנט וכן, להסיר את הפוסט המפר מהר ככל האפשר ולהימנע משיתופו.

 

האם בכל מצב מנהל קבוצה מחויב להסיר פוסט הנחזה כפרסום אסור של לשון הרע?

אדם אשר פרסם פרסום העולה לכדי פרסום לשון הרע יכול להנות ממספר הגנות אותן מציע חוק איסור לשון הרע ולפיהן על אף פרסום לשון הרע, המפרסם לא יחוב באחריות לפי החוק בהתקיימות התנאים להחלת ההגנה.

הגנה נפוצה למנהלי קבוצות בפייסבוק זו הגנת "תום הלב" (שעליה תוכלו לקרוב בהרחבה כאן).

במידה ומנהל הקבוצה כלכל את צעדיו בעצת עו"ד (במקרה של ספק האם מדובר בפרסום לשון הרע), ביצע פעולות בדיקות אקטיביות לוודא את נכונות הנאמר, בנסיבות מסוימות עשויה לחול על מנהל הקבוצה הגנת תום הלב וזה לא יחוב באחריות בפלילים על אף שלא הסיר את הפוסט כנדרש.

חשוב להבין, ככל שלאדם המחזיק ביכולות הניהול יש יותר אפשרויות שליטה וסינון של התוכן, אחריותו לפרסום לשון הרע בקבוצתו – תגדל.

יודגש, לא כל השתהות בהסרת פרסום מכפיש תגרור הטלת אחריות על מנהל קבוצת הפייסבוק. אולם, השתהות בלתי מוסברת, הימנעות מהסרת הפרסום המכפיש למרות דרישות התובע יביא להטלת אחריות על מנהל הקבוצה.

מיותר לציין כי נקיטת פעולה אקטיבית עם הפרסום, לדוגמא שיתוף הפוסט המפר, תגדיל בצורה ניכרת את מידת הסבירות בה תוטל אחריות על מנהל הקבוצה.

לא אחת פרסום לשון הרע נעשה על ידי שימוש בפרופיל פקטיבי אשר לא ניתן לאתר באמצעותו את כותב התוכן האמיתי.

משכך, הנפגע מהפרסום לא יודע מי אומר מאחורי הפרסום המזיק וכל שנותר לו הוא לסור אחר גורמים נוספים העשויים לחוב באחריות בעקבות פרסום לשון הרע. לדוגמא, מנהל הקבוצה. עובדה זו מחזקת את החשיבות של ניהול נכון של קבוצת בפייסבוק.

יודגש, לעתים, הסרת הפרסום המזיק לבדה לא תפצה על כל הנזק שנגרם לנפגע, ובנסיבות מסוימות, עשוי הנפגע להיפרע גם כנגד מנהל הקבוצה עבור כל הנזק שנגרם.

 

טיפים לניהול נכון של קבוצת פייסבוק

  • הגדירו וכתבו תקנון שימוש לחברי הקבוצה, והקפידו לאכוף את כלליו באופן סדיר ועקבי!
  • יש לבצע מעקב שוטף אחר הפוסטים המפורסמים על ידי חברי הקבוצה וניטורם על ידי אישור הפוסטים מראש.
  • יש להגיב למתרחש מהר ככל האפשר (כמה מהר? בהתאם לנסיבות).
  • אם יש ספק אז אין ספק ביחס לשאלה האם פרסום אמירה עולה לכדי פרסום לשון הרע.
  • יהיו אובייקטיביים והימנעו לנקוט בצד או בעמדה ולומר דברים אשר עלולים לשמש כנגדכם בהמשך.
  • הגיבו חד וברור לכל הפרה ולכל התנהגות לא הולמת.
  • אין להיוועץ עם חברי הקבוצה או כל גורם אחר בשאלה אם הפרסום עולה לכדי פרסום לשון הרע. הגורם היחידי שיש להיוועץ עמו הוא עורך דין הבקיא בדיני לשון הרע. היוועצות עם גורם שאינו מוסמך עשויה לבטל את היכולת של מנהל הקבוצה לחסות תחת הגנת "תום הלב" ואף להגביר את סיכוייו לשאת באחריות בגין פרסום לשון הרע שבוצע על ידי אחד מהחברים לקבוצה.

 

תביעה כנגד בעל קבוצה בפייסבוק בגין פרסום לשון הרע
תביעה כנגד בעל קבוצה בפייסבוק בגין פרסום לשון הרע

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader