עורך דין לשון הרע במרכז

אחת מן ההגנות המרכזיות לטובתו של הנתבע בתביעת לשון הרע היא "הגנת תום הלב".

הבנתה של ההגנה הזאת לעומק חשובה כמובן לנתבעים, אך היא חשובה גם לתובעים – על מנת להבין מהם באמת סיכויי התביעה שלהם. אז מה כוללת הגנה זו? באילו תנאים היא מופעלת? כיצד עורך דין לשון הרע במרכז ובכלל קשור לכך? על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

 

הגנות בתביעת לשון הרע

ראשית לכל יש להקדים מספר מילים בנוגע למהותן של הגנות בתביעות לשון הרע. ההגנות הן בעצם טיעונים לטובתו של הנתבע שמספק חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק).

במקרה בו מתקיימת בנסיבות המקרה אחת מהן כלפי הפוגע, הרי ייתכן שהוא לא יחויב בפיצויים על הפגיעה שנגרמה לנפגע, או שיחויב בפיצויים מופחתים.

שתי ההגנות המרכזיות בחוק איסור לשון הרע הן הגנת "אמת דיברתי" והגנת "תום הלב", בה כאמור עוסק מאמר זה.

 

הגנת תום הלב

הגנת תום הלב כוללת בתוכה רשימה ארוכה של נסיבות, 12 במספרן, שבהתקיימן תוענק הגנה לנתבע מפני דרישותיו של התובע. להלן נעמוד על העיקריות שבהן:

 

מקרה ראשון: חוסר ידיעה

המקרה הראשון שנכלל תחת הגנת תום הלב הוא מקרה שבו הפוגע לא ידע, או שלא היה חייב לדעת, על עצם קיומו של הנפגע, או על התייחסותם של הדברים שאמר עליו.

ברור הוא שבמקרה כזה זה יהיה נטל כבד מידי לצפות מהאדם שלא לפרסם דברי לשון הרע, שכן הוא כלל לא יודע שמדובר בלשון הרע על אדם מסוים.

מקרה שני: הגנה על עניין אישי כשר

מקרה נוסף שיראו אותו כחוסה תחת הגנת תום הלב הוא מקרה שבו פרסומו של דבר הלשון הרע נעשה על מנת להגן על עניין אישי כשר של הנתבע. ההגנה הזאת תחול גם כאשר העניין האישי הוא לא של הנתבע, אלא של האדם אליו הופנה הפרסום או אדם אחר שהנתבע מעוניין בו עניין אישי וכשר.

 

מקרה שלישי: הבעת דעה

חוק איסור לשון הרע מחיל את הגנת תום הלב על כל מיני סוגים של הבעת דעה, וזאת על מנת לצמצם עד כמה שאפשר את הפגיעה הבלתי נמנעת בחופש הביטוי שיש בו.

ניתן כדוגמה כמה מסוגי הבעות הדעה המופיעות בחוק:

  1. הבעת דעה על התנהגות התובע במסגרת מילוי תפקיד רשמי, ציבורי או שיפוטי.
  2. הבעת דעה על התנהגות התובע כבעל דין, כבא כוחו של בעל דין או כעד בדיון פתוח.
  3. הבעת דעה על התנהגות התובע כאדם שעניינו מצוי בחקירה, כבא כוחו של אדם כזה, או כעד בישיבה פומבית של ועדת חקירה.

 

מקרה רביעי: ביקורת

מקרה נוסף שנכלל תחת הגנת תום הלב הוא מקרה בו דברי הלשון הרע שפורסמו היו תחת ביקורת על יצירה, בין ספרותית, בין אומנותית ובין מדעית, או על פעולה שעשה הנפגע, ובתנאי שהנפגע עצמו פרסם אותה, הציג אותה או עשה אותה ברבים.

 

מקרה חמישי: גינוי או הכחשת לשון הרע

הגנת תום הלב כוללת בתוכה גם מקרה בו דברי הלשון הרע שפורסמו לא פורסמו אלא כדי לגנות או להכחיש לשון הרע אחר שפורסם קודם לכן. כך מעניק החוק אפשרות לנפגעי לשון הרע להתגונן מפני דברים שנאמרים עליהם, וזאת מבלי לחשוש מהתוצאות המשפטיות של העניין.

יש לשים לב שלפי הגנה זאת אין חובה שדברי הלשון הרע הקודמים שפורסמו יפורסמו דווקא על ידי התובע, מספיק שהמטרה של דברי הלשון הרע הנוכחיים הייתה לגנות או להכחיש דברים אחרים שנאמרו.

 

מקרה שישי: ממונה על הנפגע

המקרה השישי, והאחרון שנציג במסגרת מאמר זה, הוא מקרה בו דברי הלשון הרע פורסמו על ידי הממונה על הנפגע, בין אם מכוח חוק ובין אם מכוח חוזה, והפרסום היה מוצדק בשל היותו של הפוגע ממונה על הנפגע.

כך למשל תינתן הגנה לבוס שנאלץ להגיד דברי לשון הרע על תפקודו של העובד שתחתיו להנהלה הבכירה.

 

סיכום: תפקידו של עורך דין לשון הרע במרכז

במסגרת מאמר זה פרשנו, על קוצו של יוד, את אחת ההגנות המרכזיות שמעניק חוק איסור לשון הרע לנתבע בתביעת לשון הרע. ההיכרות העמוקה עם ההגנות שמופיעות בחוק כולן, ועם האופן בו הן מיושמות בפסיקה, היא קריטית לצורך ניהולה של הגנה טובה, אך גם לצורך ניהולה של תביעה טובה.

זאת מכיוון שתובע רציונלי צריך לקחת בחשבון לא רק את חוזק טיעוניו שלו, אלא גם את חוזק טיעוניו של הצד השני לתביעה. רק כך ניתן להעריך את סיכויי התביעה בצורה מוצלחת.

אם כן, הערכה כזאת של סיכויי התביעה היא עניין למקצוענים בלבד, ובמקרה הזה – עורך דין לשון הרע. עורך דין כזה, בהתאם להערכתו את סיכויי התביעה, יורה לתובע או לנתבע כיצד לנהוג וממה להיזהר, וזאת על מנת למקסם את סיכויי הצלחת התביעה שלו.

מחפשים עורך דין לשון הרע במרכז? פנו לעו"ד יוני לוי, עורך דין מומחה לדיני לשון הרע.

 

עורך דין לשון הרע במרכז
עורך דין לשון הרע במרכז

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader