עורך דין לשון הרע בנתניה

בכל הנאמר והנכתב על תביעות לשון הרע פעמים רבות נוטים להתרכז רק בצד התובע, אך לכל תביעה כזאת ישנו גם צד שני – הנתבע. אז מהן האפשרויות המשפטיות העומדות בפניו של הנתבע, וכיצד עורך דין לשון הרע בנתניה קשור לכל העניין? על כל זאת במאמר שלפניכם.

 

הנתבע בתביעת לשון הרע

ראשית יש להקדים מספר מילים בדבר זהותו של נתבע בתביעת לשון הרע. בניגוד לרושם שעשוי להצטייר, הנתבע הוא פעמים רבות אדם תמים וישר דרך, שכלל לא תכנן להיקלע לתסבוכת משפטית שכזאת.

למעשה, לא חסרות תביעות לשון הרע זדוניות וקנטרניות, בהן דווקא הצד התובע הוא זה שאינו נוהג בתום לב.

המחוקק עצמו הכיר בכך, ולכן קבע מספר הגנות משמעותיות בחוק, שכאשר אחת מהן מתקיימת הנתבע לא יחויב בדבר, גם אם אכן היו בדברים שפרסם לשון הרע.

 

האפשרויות המשפטיות העומדות בפני הנתבע

כאשר מוגש לאדם כתב תביעה, או כתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בתביעת לשון הרע, עומדות בפניו מספר אפשרויות פעולה, כמובן שכל אחת מהן איננה סותרת את השנייה:

 

אפשרות ראשונה: ניסיון להגיע לפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט

האפשרות הראשונה היא אפילו לא ממש אפשרות משפטית, והיא כוללת ניסיון להגיע לפשרה עם התובע מחוץ לבית המשפט. אפשרות זו כדאית עבור הנתבע כאשר יש לו אינטרס ברור שלא להגיע להתדיינות משפטית, למשל בשל רצון למנוע מהפרשה להתפרסם.

עם זאת, אפשרות כזו יכולה להתאים לנתבע גם במקרים אחרים, למשל במקרים בהם הסיכוי שלו להוכיח את אחת מההגנות הקבועות בחוק אינו גבוה, או במקרים בהם התובע מוכן להתפשר על סכום נמוך יחסית, כזה שיהיה שווה לו עבור חיסכון ההוצאות הכרוכות בהתדיינות משפטית.

אפשרות שנייה: קעקוע יסודות התביעה

האפשרות השנייה העומדת בפניו של נתבע בתביעת לשון הרע קשורה כבר למהלכה של התביעה המשפטית. אפשרות זו כוללת את קעקוע יסודותיה של התביעה, כלומר ערעור טענותיו של התובע בנוגע להתקיימותה של עוולת לשון הרע, נזק או קשר סיבתי ביניהם בנסיבות המקרה.

על מנת להוכיח את התקיימותה של עוולת לשון הרע יהיה על התובע להראות שהדברים נאמרו בצורה של פרסום, כלומר לאוזניו של אדם נוסף מלבד הנפגע, ושהיה בדברים בכדי להשפילו, לבזותו או לפגוע בפרנסתו.

בנוסף, כאשר מדובר בתביעה עם הוכחת נזק, יידרש התובע להוכיח שאכן נגרם לו נזק ומהו היקפו, ושאכן יש קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לבין הלשון הרע שפורסם על ידי הנתבע.

קעקוע יסודות התביעה אם כן, ידרוש מהנתבע לערער את אחת מהטענות הללו של התובע, בין אם מדובר בעצם קיומו של הלשון הרע, בעצם קיומו של הנזק או בעצם קיומו של קשר סיבתי ביניהם.

חשוב לומר בהקשר הזה שבתביעה אזרחית יהיה על הנתבע לערער את יסודות התביעה עד לרמה של הפרת מאזן ההסתברויות, כך שטיעוניו שלו יהיו יותר משכנעים מטיעוניו של התובע, ואין זה מספיק להטיל ספק סביר בלבד בהוכחות, כפי שנהוג במשפט פלילי.

 

אפשרות שלישית: הוכחת הגנה

האפשרות השלישית שעומדת בפני הנתבע היא אפשרות שהוזכרה כבר במאמר זה, והיא אפשרות הוכחת אחת מן ההגנות שהעמיד המחוקק לטובת נתבעים בתביעות לשון הרע.

הוכחת ההגנה אינה דורשת הוכחות נוספות, כמו קעקוע עילת התביעה, ועצם קיומה פוטר את הנתבע מתשלום פיצויים לתובע.

כך למשל מעניק המחוקק הגנה לנתבע שיצליח להוכיח כי הדברים שפורסמו על ידו היו דברי אמת, הגנה זאת ידועה בשם הגנת "אמת דיברתי". במסגרת הגנה זאת יצטרך הנתבע להוכיח כי הדברים שפורסמו היו אמת, ושהיה בפרסום עניין לציבור. מדובר בהגנה שמשמשת פעמים רבות עיתונאים ואנשי תקשורת.

הגנה משמעותית נוספת, שרלוונטית יותר גם למי שאינו עוסק בתחום התקשורת, היא הגנת תום הלב. במסגרת הגנה זו פורש המחוקק רשימה ארוכה של נסיבות בהן הנתבע נחשב למי שפרסם את הדברים בתום לב וללא כוונה לפגוע, ולכן אין זה ראוי שיישא באחריות נזיקית בגינם.

 

אפשרות רביעית: הוכחה שמדובר בפרסום מותר

האפשרות הרביעית היא אפשרות שאינה מתאימה לרוב הנתבעים, אך בכל זאת יש אליה התייחסות בחוק איסור לשון הרע, ולכן בחרנו להביא אותה גם כאן.

חוק איסור לשון הרע מונה מספר פרסומים שלעולם אינם יכולים להיחשב כלשון הרע, ובהם למשל: פרסום בישיבת ממשלה, פרסום של חבר כנסת במסגרת עבודתו, פרסום על ידי מבקר המדינה או מי מטעמו במסגרת עבודתו, ועוד.

גם כאן, בדומה להגנות שמעמיד החוק, מרגע שמוכח שמדובר בפרסום מותר אין דרך בה בית המשפט יוכל לחייב את הנתבע בפיצויים.

 

סיכום: עורך דין לשון הרע בנתניה

כפי שהראינו לעיל, האפשרויות המשפטיות של נתבע בהליך של תביעת לשון הרע הן רבות ומגוונות, וזאת על אף העובדה שהוא אינו זה שמוביל את ההליך.

הבחירה בין האפשרויות השונות הללו מחייבת ידע מקצועי וניסיון קודם בייצוג נתבעים בתביעות לשון הרע. על כן, יש לשקול בכובד ראש את הסיוע המשפטי בתביעה כזו.

חשוב לזכור שמיקומו של עורך הדין הוא חשוב, אך הוא אינו הקריטריון הבלעדי לבחירה, ועל כן יש מקום לסקור ולהשוות עורכי דין שונים מהאזור כולו, ולא רק מהעיר שלכם.

מחפשים עורך דין לשון הרע בנתניה? פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד לשון הרע מומחה.

 

עורך דין לשון הרע בנתניה
עורך דין לשון הרע בנתניה

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 61 ביקורות
×
js_loader
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 61 ביקורות
×
js_loader
Facebook ג גוגל
5.0
מבוסס על 14 ביקורות
×
js_loader