עורך דין לשון הרע

תוכן עניינים

איום בתביעת לשון הרע הוא דבר די נפוץ במחזותינו, והיא עולה בחדשות לעיתים קרובות. אך בניגוד לתפיסה הרווחת, הנושא של תביעת לשון הרע אינו שמור רק לפוליטיקאים ולאנשי תקשורת, הוא יכול להיות רלוונטי לכל אחד מאיתנו. אך לפני שאתם ממהרים להגיש תביעה בואו ותקראו: מהי בכלל תביעת לשון הרע? מתי אפשר להגיש אותה? האם זה בכלל משתלם? על כל זה במאמר שלפניכם.

 

התנאים להגשת תביעת לשון הרע

כדי שיהיה ניתן להגיש תביעה בגין עוולת לשון הרע צריך שיתקיימו מספר תנאים: 

 

מבחן ראשון: לשון הרע

ראשית צריך שיהיה לשון הרע. סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 מגדיר לשון הרע כדבר שפרסומו עלול לעשות את אחד מהדברים הבאים: להשפיל אדם, לבזותו או לפגוע במשרתו או במשלח ידו. בשלב זה אין כל משמעות לשאלה האם מדובר בדברי אמת או לא. 

 

מבחן שני: פרסום

הדבר השני שנדרש הוא כמובן פרסום. סעיף 2 לחוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום יכול להיות בכל צורה, בעל-פה, בכתב, בציור ואפילו בתנועה או בצליל.

 

מבחן שלישי: חשיפה לפרסום

פרסום הלשון הרע הגיע לאדם אחד או יותר זולת הנפגע. כלומר, עצם ההוצאה של הדבר בדרך הפרסום אינה מספיקה, צריך גם שהדברים יגיעו לידי אדם נוסף אחד לפחות.

 

מבחן רביעי: פרסום מותר

לא מדובר בפרסום מותר. סעיף 13 לחוק מפרט רשימה של פרסומים שלא יכולים לשמש עילה לתביעה נזיקית או פלילית של לשון הרע. לדוגמה: פרסום בישיבת ממשלה, פרסום של מבקר המדינה, פרסום על ידי שופט וכו'.

 

לשון הרע כעבירה פלילית

חשוב לציין כי לשון הרע יכול להפוך גם לעבירה פלילית בתוספת שני תנאים נוספים: 

א. פרסום הלשון הרעה היה בכוונה לפגוע. 

ב. פרסום דברי הלשון הרע היה לשני אנשים או יותר, בניגוד לעוולה האזרחית שדורשת רק אדם אחד. 

עונשה המקסימלי של עבירה זו הוא שנת מאסר אחת.

מה שמייחד את עבירת לשון הרע מרוב העבירות האחרות היא שהיא יכולה להגיע לבית המשפט בצורה של הגשת קובלנה. כלומר, הנפגע הוא התובע והוא המחליט אם להעמיד לדין את המפרסם. מדובר בהליך יוצא דופן, שכן בדרך כלל בעבירות פליליות המדינה, באמצעות הפרקליטות, היא התובעת, והיא המחליטה להעמיד את עובר העבירה לדין.

הייחודיות הזו מאפשרת לנפגע לפעול במקביל בשתי חזיתות, פלילית ואזרחית – שאותה נפרט בסעיף הבא.

 

לשון הרע כעוולה אזרחית

פיצוי עם הוכחת נזק

בשונה מרוב העוולות האזרחיות בתביעת לשון הרע התובע יכול לבחור בשני מסלולים שונים בדרך לפיצוי המיוחל. המסלול הראשון הוא המסלול הרגיל, פיצוי לפי שווי הנזק שנגרם. מי שיבחר במסלול כזה ייאלץ להוכיח, בנוסף לתנאים שפירטנו לעיל, שאכן נגרם לו נזק, וגם להציג בפני בית המשפט אומדן סביר ומבוסס לגודלו של הנזק שנגרם בעקבות הפרסום.

הקושי העיקרי במסלול הזה הוא שלעיתים באמת לא ניתן להוכיח שנגרם נזק או מה גודלו, ולעיתים באמת לא ברור שנגרם נזק. היתרון העיקרי במסלול הזה הוא שהפיצוי יכול להיות גבוה, אם הנזק היה כזה.

 

פיצוי ללא הוכחת נזק

המסלול השני הוא מסלול תביעת פיצוי ללא הוכחת נזק. כלומר, מספיק שתראה בבית המשפט שהתקיימו כל התנאים שמגבשים את עוולת לשון הרע. לכאורה מדובר במסלול די פשוט, אך יש בו חיסרון גדול. יש תקרה לפיצוי שניתן לקבל דרך תביעה ללא הוכחת נזק.

בלשון הרע רגיל מדובר בפיצוי שלא יעלה על 50,000 ש"ח, ובלשון הרע שפורסם בכוונה לפגוע מדובר בפיצוי שלא יעלה על סכום של 100,000 ש"ח.

בפועל בתי המשפט בדרך כלל מתרחקים מהסכום העליון הקבוע בחוק, וקובעים במסלול זה פיצוי נמוך בהרבה. בנוסף, חשוב לציין שאם בחרתם לפעול בשתי החזיתות, האזרחים והפלילית, תוכלו לקבל את הפיצוי ללא הוכחת נזק רק באחת מהן.

 

הגנות והקלות

יחד עם האפשרויות הניתנות לתובע החוק מעניק גם הגנות משמעותיות לנתבע, או לנאשם בהליך פלילי, כדי להתגונן מפני הצורך בפיצוי או מהעונש. הגנות אלו חשובות לא רק כהגנה לנתבע, אלא עצם קיומן יכול למנוע מתביעות מסוימות להגיע בכלל לפתחו של בית המשפט. כך נחסך כסף וזמן שיפוטי ציבורי רב.  

 

הגנת "אמת בפרסום"

ההגנה הראשונה נקראת "הגנת אמת בפרסום". כלומר, הדבר שפורסם היה אמת, והיה בו עניין ציבורי. הגנה זו משמשת פעמים רבות עיתונאים, שמטבע עבודתם עלולים למצוא את עצמם נתבעים בעוולת לשון הרע מספר פעמים במהלך הקריירה. כמובן שכדי לזכות בהגנה זו יהיה על הנתבע להוכיח ברמה של מאזן הסתברויות שאכן הפרסום היה אמת.

 

הגנת "תום הלב"

ההגנה השנייה היא "הגנת תום הלב". כלומר, הנתבע פרסם את מה שפרסם בתום לב באחת מן הנסיבות המופרטות בחוק. סעיף 15 לחוק מפרט רשימה ארוכה של נסיבות בהן ניתן לטעון שהפרסום היה בתום לב. נביא כמה מהן כדוגמה: המפרסם לא ידע על קיומו של הנפגע, הפרסום נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הנתבע, הפרסום היה ביקורת על דבר שנעשה או הוצג בפומבי וכו'.

בנוסף להגנות בית המשפט רשאי לקחת בחשבון לטובת הנתבע מספר מקרים נוספים: לשון הרע היה חזרה על דבר שנאמר כבר, המפרסם האמין באמיתות הדברים, המפרסם לא התכוון לפגוע והמפרסם התנצל על הפרסום.

 

סיכום

אז האם להגיש תביעת לשון הרע או לא?

אם הגעתם עד פה ניתן להניח שכבר הבנתם שהגשת תביעת לשון הרע היא עניין מסובך. יש אפשרויות בחירה רבות בתוך התביעה עצמה: בין משפט פלילי למשפט אזרחי, או בכלל שניהם במקביל, בין מסלול פיצוי על הנזק למסלול פיצוי ללא הוכחת נזק כלל ועוד.

כל הבחירות הללו מתווספות לעמימות המובנית של התנאים להתגבשות העוולה או העבירה.

קשה להוכיח השפלה או ביזוי, קשה להוכיח שפגיעה מסוימת במשלח היד נגרמה בגלל הפרסום. בחירה במסלול פיצוי לפי גובה הנזק מוסיפה גם קשיים בנוגע להוכחת הנזק, שבמקרים של תביעת לשון הרע הם רבים ומגוונים. במשפט אזרחי תצטרכו להוכיח את כל זאת במאזן הסתברויות.

כלומר, ההוכחות שלכם צריכות להיות קצת יותר משכנעות מאלו של הנתבע. אך אם תבחרו במסלול הפלילי תצטרכו להוכיח את עמדתכם מעל לכל ספק סביר, דרישה לא פשוטה כלל.

כל זה לא נאמר כדי להניא אתכם מהגשת תביעת לשון הרע. לתביעות הללו יש ערך חברתי חשוב בכך שהן מעודדות פרסום אמת בלבד לציבור הרחב, ויש להן גם ערך רב באפשרות ההתגוננות של אדם פרטי מפני שמועות או שקרים שמפיצים עליו. דברים שלעיתים יכולים להרוס בן אדם, הן נפשית והן כלכלית.

 

התייעצות עם עורך דין לשון הרע

המסקנה היא שאם אתם נמצאים במצב דומה, או שאתם במצוקה מהצד השני של המתרס, כלומר מאיימים עליכם בתביעת לשון הרע שלא בצדק, פנו בהקדם לעורך דין שמתמחה בתחום. רק עורך דין בעל ניסיון וידע ספציפי בתחום לשון הרע יוכל להוביל אתכם בבטחה במסלול המוקשים הזה. אל תוותרו ואל תתפשרו, זה עלול לעלות לכם הרבה אחר כך. עורך דין לשון הרע יוני לוי כאן בשבילכם לכל שאלה בנושא.

שאלות ותשובות בנושא לשון הרע

ניתן להגיש את תביעת לשון הרע כמו רוב הענייניים המשפטיים באופן עצמאי, אך רצוי מאוד להגישה באמצעות עורך דין. הגשת תביעה באמצעות עורך דין תגדיל בצורה ניכרת את סיכויי הצלחתה שכן עורך הדין יודע להדגיש ולפרט את עובדות המקרה, תוך שימת לב לדברים החשובים ותוך הסתמכות על דברי חקיקה ופסיקת עבר של בית משפט רלוונטיים. לשיחת ייעוץ עם עו"ד – התקשרו 077-804-1632

הוצאת דיבה מהווה ביטוי נרדף למונח 'פרסום לשון הרע'. בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע, הוצאת דיבה נחשבת לכל ביטוי אשר עשוי להשפיל ו/או לבזות ו/או לפגוע במשלח יד של אדם אחר.

חשוב להדגיש בהקשר הזה כי הוצאת הדיבה נבחנת בהתאם למשמעות האובייקטיבית הנלמדת על ידי האדם הסביר, לפרטים נוספים.

ניתן לזכות בפיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 150,000 ₪. ככל שנוצר נזק שניתן להוכיח אותו שנגרם בשל פרסום לשון הרע, אז גובה פיצוי יקבע בהתאם לגובה הנזק שנגרם והוכח. לייעוץ בנושא, התקשרו 077-804-1632 או צרו קשר דרך האתר.

נכון להיעזר בשירותיו של עורך דין שמומחה בדיני לשון הרע במספר מקרים, הבולטים שבהם: אם אתם חושדים שנאמר כלפיכם לשון הרע ואתם מעוניינים להעריך את סיכויי התביעה. לחילופין, אם תבעו אתכם בתביעה משפטית בגין פרסום לשון הרע או אם קיבלתם מכתב התראה לפני נקיטת הליכים בגין כך. לייעוץ, צרו קשר עכשיו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

עורך דין יוני לוי
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן