תביעה כנגד בעל קבוצה בפייסבוק בגין פרסום לשון הרע

תוכן עניינים

כעת נדון בשאלה האם קיימת עילה תביעה כנגד בעל קבוצה בפייסבוק (FACEBOOK) בגין פרסום לשון הרע שפורסמה על ידי אחד מהחברים (שאינם הבעלים) בקבוצה?

שאלה אחריות לפרסום לשון הרע בפייסבוק או באינטרנט נדונה במאמרים הללו:

המדריך השלם לפרסום לשון הרע באינטרנט

האם לחיצה על כפתור לייק (LIKE) או שיתוף (SHARE) לפוסט בפייסבוק (FACEBOOK) מהווים *פרסום* לעניין פרסום לשון הרע?

האם פרסום תגובה (COMMENT) לפוסט (POST) בפייסבוק (FACEBOOK) מהווה פרסום לשון הרע?

תתארו לכם

מקרה שקרה. פתחתם קבוצה בפייסבוק, הוספתם בעקביות תכנים רלוונטיים לתחומי העניין של החברים בקבוצה ולפתע, כעבור תקופה, הקבוצה צמחה ומונה מספר לא מבוטל של חברים.

סיטואציה מעין זו טומנת בחובה משמעויות משפטיות במספר היבטים. המאמר הנוכחי יעסוק ברובו בפרסומי לשון הרע אשר עשויים להתפרסם בקבוצה שבהנהלתכם. במסגרתו, נבחן את מידת החשיפה המשפטית שלכם כמנהלים לפרסום שנעשה על ידי אחר. כמו כן, אמליץ על מספר כלים פרקטיים לניהול נכון וצמצום החשיפה כאמור.

מהם כללי המשחק

מטרתו של המדריך הוא להנגיש את "כללי המשחק" המשפטיים החלים עליכם כמנהלי קבוצה בפייסבוק ומתן פתרונות פרטיים לבעיות אשר עשויות להתעורר במהלך הדרך. כאמור, בהקשר של פרסום לשון הרע.

על ניהול קבוצה בפייסבוק חלים מספר סוגי דינים. בין השאר: החוק הישראלי הכללי; ההסכמים השימוש של פייסבוק המפורסמים באתר הרלוונטיים לניהול קבוצה (תנאי שימוש, תקנון וכיו"ב);

התייחסות החוק ופסיקת ביהמ"ש משתנה ממקרה למקרה, כך שיש לבנות את המבנה המשפטי הנכון שיגן על מנהלי הקבוצה והחברים בה בצורה מיטבית ביותר ועל כך, יש להיוועץ עם עורך דין הבקיא ברזי התחום עוד בראשית הדרך.

ביהמ"ש הכיל, לא אחת, אחריות על משתמשים באינטרנט ובפייסבוק בפרט בגין פרסום לשון הרע. שונה המצב ביחס למנהל הקבוצה, אשר אינו פרסם את דבר לשון הרע בעצמו, אשר עשוי לחוב באחריות בגין פרסום לשון הרע אשר נעשה על ידי אחד מחברי הקבוצה שבניהולו.

מה זה אומר על תביעה נגד בעל קבוצת פייסבוק

מנהל הקבוצה אינו שולט בתוכן שמעלים חברי הקבוצה והוא אינו יכול למנוע את פרסום הדברים. עם זאת, הוא יכול להסיר כל פוסט בלחיצת כפתור ואף לבצע חסימה של חברים המפרים את כללי השימוש ו/או הסדר הטוב.

לכן, מצופה ממנהל סביר בנסיבות העניין שיסיר את הפוסט באופן מיידי אחרי שגילה על קיומו.

באשר לפרסום לשון הרע, סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע מגדיל את מעגל האחריות לפרסום שבוצע באמצעי תקשורתעורך אמצעי התקשורתהגורם האמון על החלטת הפרסום וכן, האחראי לאמצעי התקשורת עשויים לחוב באחריות בגין פרסום לשון הרע שנעשה על ידי אחר באמצעי התקשורת.

יש לציין כי לא ניתן לבצע הקבלה ישירה בין אמצעי תקשורת מסורתית כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע לבין אתר אינטרנט.

המבחן שנקבע בפסיקת ביהמ"ש לפיו יש לראות באתרי אינטרנט כאמצעי תקשורת, וזאת ככל וניתן לזהות באתר האינטרנט יותר מאפיינים של "אמצעי תקשורת".

דהיינו, לדוגמא, ככל שקיים באתר עורך, במידה וקיימת מדיניות סינון ועריכה, יכולת שליטה על תכנים המתפרסמים בו. המבחן המוביל לעניין זה הינו מבחן השליטה והסינון של התכנים.

על הסרת תוכן בזמן

עוד לעניין זה, יש לציין כי אף אם לא ניתן להוכיח אחריות מכוח סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע, מנהל קבוצת פייסבוק עשוי לחוב באחריות מכוח פקודת הנזיקין. לדוגמא, מנהל קבוצה עשוי לחוב אחריות בנזיקין במידה ולא הסיר בזמן תוכן פוגע.

אומנם מנהל הקבוצה לא פרסם את דבר לשון הרע בעצמו אך באחריותו הישירה לזהות ולהגדיר האם האמירה עשויה לעלות לכדי כ"פרסום לשון הרע" בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 על בסיס המבחנים המשפטיים והטיפים שנקבעו במדריך השלם לפרסום לשון הרע באינטרנט וכן, להסיר את הפוסט המפר מהר ככל האפשר ולהימנע משיתופו.

 

האם בכל מצב מנהל קבוצה מחויב להסיר פוסט הנחזה כפרסום אסור של לשון הרע? 

אדם אשר פרסם פרסום העולה לכדי פרסום לשון הרע יכול להנות ממספר הגנות אותן מציע חוק איסור לשון הרע ולפיהן על אף פרסום לשון הרע, המפרסם לא יחוב באחריות לפי החוק בהתקיימות התנאים להחלת ההגנה.

הגנה נפוצה למנהלי קבוצות בפייסבוק זו הגנת "תום הלב" (שעליה תוכלו לקרוב בהרחבה כאן).

במידה ומנהל הקבוצה כלכל את צעדיו בעצת עו"ד (במקרה של ספק האם מדובר בפרסום לשון הרע), ביצע פעולות בדיקות אקטיביות לוודא את נכונות הנאמר, בנסיבות מסוימות עשויה לחול על מנהל הקבוצה הגנת תום הלב וזה לא יחוב באחריות בפלילים על אף שלא הסיר את הפוסט כנדרש.

חשוב להבין, ככל שלאדם המחזיק ביכולות הניהול יש יותר אפשרויות שליטה וסינון של התוכן, אחריותו לפרסום לשון הרע בקבוצתו – תגדל.

יודגש, לא כל השתהות בהסרת פרסום מכפיש תגרור הטלת אחריות על מנהל קבוצת הפייסבוק. אולם, השתהות בלתי מוסברת, הימנעות מהסרת הפרסום המכפיש למרות דרישות התובע יביא להטלת אחריות על מנהל הקבוצה.

מיותר לציין כי נקיטת פעולה אקטיבית עם הפרסום, לדוגמא שיתוף הפוסט המפר, תגדיל בצורה ניכרת את מידת הסבירות בה תוטל אחריות על מנהל הקבוצה.

לא אחת פרסום לשון הרע נעשה על ידי שימוש בפרופיל פקטיבי אשר לא ניתן לאתר באמצעותו את כותב התוכן האמיתי.

משכך, הנפגע מהפרסום לא יודע מי אומר מאחורי הפרסום המזיק וכל שנותר לו הוא לסור אחר גורמים נוספים העשויים לחוב באחריות בעקבות פרסום לשון הרע. לדוגמא, מנהל הקבוצה. עובדה זו מחזקת את החשיבות של ניהול נכון של קבוצת בפייסבוק.

יודגש, לעתים, הסרת הפרסום המזיק לבדה לא תפצה על כל הנזק שנגרם לנפגע, ובנסיבות מסוימות, עשוי הנפגע להיפרע גם כנגד מנהל הקבוצה עבור כל הנזק שנגרם.

טיפים לניהול נכון של קבוצת פייסבוק

  • הגדירו וכתבו תקנון שימוש לחברי הקבוצה, והקפידו לאכוף את כלליו באופן סדיר ועקבי!
  • יש לבצע מעקב שוטף אחר הפוסטים המפורסמים על ידי חברי הקבוצה וניטורם על ידי אישור הפוסטים מראש.
  • יש להגיב למתרחש מהר ככל האפשר (כמה מהר? בהתאם לנסיבות).
  • אם יש ספק אז אין ספק ביחס לשאלה האם פרסום אמירה עולה לכדי פרסום לשון הרע.
  • יהיו אובייקטיביים והימנעו לנקוט בצד או בעמדה ולומר דברים אשר עלולים לשמש כנגדכם בהמשך.
  • הגיבו חד וברור לכל הפרה ולכל התנהגות לא הולמת.
  • אין להיוועץ עם חברי הקבוצה או כל גורם אחר בשאלה אם הפרסום עולה לכדי פרסום לשון הרע. הגורם היחידי שיש להיוועץ עמו הוא עורך דין הבקיא בדיני לשון הרע. היוועצות עם גורם שאינו מוסמך עשויה לבטל את היכולת של מנהל הקבוצה לחסות תחת הגנת "תום הלב" ואף להגביר את סיכוייו לשאת באחריות בגין פרסום לשון הרע שבוצע על ידי אחד מהחברים לקבוצה.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

עורך דין יוני לוי
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן