מה הדין כשבית עסק מפרסם תמונה שלך בפייסבוק [או בכל אמצעי אחר] ללא הסכמתך?

הזכות לפרטיות מוכרת כזכות יסוד, והיא מוגנת בסעיף 7(א) לחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו.

סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות קובע, כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו".

סעיף 2 לחוק מונה 11 סעיפים קטנים, שכל מעשה המפורט בהם יהיה פגיעה בפרטיות.

לענייננו, רלוונטי סעיף 2(6)לחוק, לפיו "שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו, או בקולו, לשם ריווח".

הסעיף עוסק במטרת השימוש בתמונה ולא בתוצאה שהושגה.  כלומר, אף אם לא הושג רווח בעקבות הפרסום, עצם הכוונה להשיגו, עונה על דרישת הסעיף.

כבר נפסק, כי מבחן השימוש לרווח פורש בהרחבה לפי לשון הסעיף הנוקט בביטוי "לשם" רווח במובחן מהשגת רווח. כך נקבע, כי המבחן הוא של תכלית הפרסום ולא תוצאתו. במלים אחרות, הנפגע אינו צריך להוכיח האם הושג בפועל רווח לנתבע.

כמו כן, אין חולק כי התמונות פורסמו בדף פייסבוק, שהינו אתר מסחרי לכל דבר ועניין. המדובר, ללא ספק ב"חלון הראווה" של העסק, אשר תכליתו הינה למשוך אליו לקוחות פוטנציאליים, ולקדם את תדמית העסק.

מה הדין כשבית עסק מפרסם תמונה שלך בפייסבוק [או בכל אמצעי אחר] ללא הסכמתך
מה הדין כשבית עסק מפרסם תמונה שלך בפייסבוק [או בכל אמצעי אחר] ללא הסכמתך

הפרסום בדף פייסבוק דינו כדין פרסום באתר של עסק מסחרי, במיוחד שבאתרי פייסבוק של עסקים וחברות נעשה שימוש רב לצרכי פרסום והצרכנים הפוטנציאליים מוזמנים להיכנס ולבקר באתר ללא שיש לעסק המנהל את אתר הפייסבוק כל שליטה על כך. יצוין ויודגש, כי השאלה אם הופק רווח כתוצאה מהפרסום אם לאו אינה רלוונטית.

האיסור על הפגיעה בפרטיות, הקבוע בסעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות, קובע כי 'לא יפגע אדם בפרטיות, ללא הסכמתו'. סעיף 3 קובע כי 'הסכמה' – היא 'הסכמה מדעת במפורש או מכללא'. מכאן שהשאלות העומדות על הפרק הן האם הייתה פגיעה בפרטיותו של התובע וככל שזו נעשתה האם היא נעשתה ללא הסכמתו.

אין חולק כי פרסום תמונתו של אדם ללא הסכמתו יכול להוות פגיעה בפרטיותו ובזכותו להישאר אנונימי. זכות זו, שהוגדרה לא אחת כ- The right to be left alone, מהווה כיום חלק ממארג הזכויות הכלולות במסגרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

תמונה שלך פורסמה ללא הסכמתך או נתבעת? צור קשר כבר עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות – 0547443345

משרדנו מתמחה, בין היתר, בדיני לשון הרע והגנת הפרטיות. משרדנו מעניק ייעוץ משפטי המתבסס על ניסיון עשיר והצלחות מוכחות בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

אין באמור לעיל כדי להוות משום תחליף להתייעצות עם עו"ד המתמחה בתחום.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
דילוג לתוכן