הקמת חברה/ שותפות/ עמותה

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

הקמתו של כל תאגיד, בין שמדובר בחברה, בין שמדובר בשותפות ובין שמדובר בעמותה, דורשת מומחיות וידע משפטי בדיני התאגידים. ידע כזה מצוי לרוב אך ורק בידיהם של בעלי המקצוע – עורכי דין מסחריים. אז אם אתם מתעניינים בהקמת חברה/ שותפות/ עמותה, כדאי שתבינו לקראת מה אתם נכנסים. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

 

מהו תאגיד?

לפני שנפנה לסקירה קצרה על דרך הקמתן של חברה, שותפות או עמותה, יש להקדים הסבר כללי בדבר המשפחה אליה משתייכות כולן – משפחת התאגידים.

תאגיד הוא צורת התאגדות מודרנית, שמטרתה היא לבנות ישות משפטית נפרדת מבעליה, עובדיה או הפועלים במסגרתה. בדומה לכל אישיות משפטית, גם לאישיות משפטית זו חובות וזכויות שונות, הנגזרות בהתאם לסוג התאגיד, ושאינן מוענקות לבעליו של התאגיד.

בישראל ישנם מספר סוגי תאגידים על פי חוק, אנו נעסוק בשלושת העיקריים שבהם: חברה, שותפות ועמותה.

 

הקמת חברה

מהי חברה?

לפני שנפנה לדרך בה מקימים חברה יש להסביר מהי חברה, ומהו ייחודה לעומת תאגידים אחרים. ראשית נתחיל במטרתה של ההתאגדות – מטרתה של חברה היא השאת רווחי שותפיה, ותו לא. כאשר בעליה של החברה הם מי שמחזיקים במניותיה.

חברה יכולה להיות חברה בע"מ, כלומר חברה בעלת אחריות מוגבלת, או חברה ללא אחריות מוגבלת. ההבדל בין שני הסוגים של החברות נעוץ בשאלת האחריות של בעלי המניות בחברה לפעולותיה של החברה.

בעוד בחברה בע"מ לא ניתן, בדרך כלל, להטיל אחריות על בעליה של החברה בגין פעולותיה, בחברה ללא אחריות מוגבלת לבעלים עשויה להיות אחריות שכזו. כך למשל בחברה בע"מ חובות החברה לא יוטלו על בעלי המניות, בעוד בחברה שאינה מוגבלת גם בעלי המניות עשויים להיות חבים בחובות החברה.

חברה פועלת ומתאגדת על פי הכללים שנקבעו בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: חוק החברות).

כיצד מקימים חברה?

על פי חוק החברות הקמתה של כל חברה היא פעולה הטעונה רישום אצל רשם החברות, בין אם מדובר בחברה פרטית, שאינה נסחרת בבורסה, ובין אם מדובר בחברה ציבורית.

את הבקשה לרישום יש להגיש על גבי טופס מיוחד של רשם החברות לצורך כך, ויש לצרף לה גם את תקנון החברה ואת הצהרתם של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לשמש בתפקיד.

אם הגשתה של הבקשה נעשית על פי כל תנאי החוק והפסיקה, ומטרתה של החברה איננה נוגדת את החוק, את תקנת הציבור או שהיא בלתי מוסרית, הרשם יאשר את בקשת הרישום ויעניק לחברה מספר רישום ותעודת התאגדות.

 

הקמת שותפות

 

מהי שותפות?

גם כאן, לפני שנעסוק בדרך הקמתה של שותפות, יש לברר מהם מאפייניה של צורת התאגדות זו. מטרתה של השותפות זהה למטרתה של החברה, והיא להשיא את רווחי בעליה, אך בכל זאת יש הבדל משמעותי בין צורות ההתאגדות הללו.

ההבדל נעוץ בעיקר באופי היחסים שבין בעליו של התאגיד, כאשר בעליה של שותפות הם בעלי יחסים אישיים, ואילו בעליה של חברה אינם קשורים זה לזה ואינם תלויים זה בזה. כך למשל שותפות ניתנת לפירוק בכל עת על ידי אחד מחבריה, מה שאין כך לגבי חברה.

מאפיין מיוחד זה של שותפות מונע את האפשרות ליצור תאגיד בעל אחריות מוגבלת, ומאפשר לכל היותר ליצור שותפים מוגבלים, כאשר לפחות אחד מן השותפים צריך להיות "שותף כללי", כלומר כזה שניתן להטיל עליו את האחריות בגין מעשיה של השותפות.

בלא הסדר שכזה, כל אחד מן השותפים, ביחד ולחוד, עשוי להיות אחראי לחובותיה של השותפות.

שותפות פועלת ומתאגדת על פי פקודת השותפויות, תשל"ה-1975 (להלן: פקודת השותפויות).

 

כיצד מקימים שותפות?

שותפות שמטרתה היא ניהול עסק חייבת גם היא ברישום אצל רשם השותפויות, אך בניגוד לחברה, הרישום אינו מהווה תנאי לקיומה של השותפות. כלומר, היעדר רישום יכול להשית קנסות על השותפים, אך הוא לא יהווה שיקול לצורך הקביעה האם הוקמה שותפות אם לאו.

את בקשת הרישום יש לשלוח באמצעות הודעה לרשם. על פי פקודת השותפויות על הודעה זו להיות חתומה בידיהם של כל השותפים ולכלול את הפרטים הבאים: שם השותפות, מהות העסק, מקום העסק, שמם של השותפים והגדרת תפקידיהם, תקופת קיומה של השותפות ויום תחילתה.

הסיבה העיקרית שבגינה עלול הרשם שלא לאשר את רישום השותפות קשורה בשמה של השותפות. כך למשל שם שיש בו כדי לרמוז על חסות של המדינה, שם שכולל את המילים "בעירבון מוגבל" או בע"מ, שם זהה לזה של חברה או שותפות קיימת, ועוד.

חשוב לדעת כי שותפות היא תאגיד שיורי, כלומר התאגדות שלא ניתן לשייך אותה לאחת מצורות ההתאגדות האחרות תיחשב לשותפות, גם אם לא הוגדרה מראש ככזאת ולא נרשמה.

לאחר אישורה של הבקשה תפורסם הודעה על הקמתה של השותפות ברשומות.

 

הקמת עמותה

 

מהי עמותה?

בניגוד לשותפות או חברה, מטרתה העיקרית של עמותה איננה השאת רווחי בעליה, אלא קידום מטרה חברתית או ציבורית מסוימת. הזכות לייסד עמותה עומדת לכל שני בגירים ויותר, והקמתה מחייבת רישום.

עמותה מתאגדת ופועלת על פי חוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן: חוק העמותות).

 

כיצד מקימים עמותה?

כאמור לעיל, כינונה של שותפות נעשית על ידי רישום אצל רשם העמותות. בבקשה יש לציין את הפרטים הבאים: שם העמותה, מטרותיה, כתובת בישראל, שמות המייסדים, כתובות המייסדים, מספרי תעודת הזהות של המייסדים, ותצהיר של המייסדים על כוונתם לייסד עמותה ולכהן בה כחברי וועד.

כל בקשה שעונה על תנאי החוק צפויה להיות מאושרת על ידי רשם העמותות, אלא אם אחת ממטרותיה של העמותה כוללת את שלילת קיומה של מדינת ישראל או את שלילת אופייה הדמוקרטי, או שיש יסוד סביר לחשש שהיא תשמש כמסווה לפעילות בלתי חוקית.

בדומה לשותפות, גם בנוגע על שמה של עמותה חדשה מוטלת הגבלות שונות שנועדו למנוע פגיעה בתקנת הציבור ואת הטעיית הציבור.

 

תפקידו של עורך דין מסחרי ברישום תאגיד

כפי שניתן לראות הקמתו של תאגיד, בין אם מדובר בחברה, בשותפות או בעמותה, הוא עניין מורכב הדורש היכרות עמוקה עם החוקים השונים העוסקים בכך.

היכרות כזו היא עניין למומחים, ובמקרה שלנו – עורך דין מסחרי. שכירת שירותיו של עורך דין מסחרי לצורך הקמתו של תאגיד תעזור לצלוח את התהליך בקלות ובמהירות, ותפחית את הסיכון לסיבוכים.

 

לפרטים נוספים אודות הקמת תאגיד פנו לעו"ד יוני לוי, עורך דין מסחרי מומחה.

 

הקמת חברה שותפות עמותה
הקמת חברה שותפות עמותה

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader