הכשרת "חניית נכים" בבניין מגורים משותף למרות התנגדות השכנים

תוכן עניינים

סעיף 59ג חוק המקרקעין

סעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 להלן: "החוק" ו/או "חוק המקרקעין") קובע בזו הלשון:

"(ב)  בעל דירה שהוא, שבן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה (להלן –  התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1)   היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 – בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;

(2)   רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;

(3)   ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;

(4)   ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה;

(5)   בעל הדירה או מי מטעמו, מסר, לא יאוחר מארבעים ימים לפני מועד ביצוע ההתאמה, הודעה מפורטת בכתב לנציגות הבית המשותף אודות הכוונה לבצע את ההתאמה ומהותה; באין נציגות לבית, תומצא הודעה כאמור לכל דירה בבית המשותף".

 

האפשרויות שמקנה חוק המקרקעין

חוק המקרקעין מאפשר לאדם עם מוגבלות לבצע התאמות לצרכיו ברכוש המשותף בבית משותף בו הוא מחזיק דירה בתנאים מסוימים, הגם שמדובר ברכוש שאינו בבעלותו הבלעדית ושייך גם ליתר בעלי הדירות.

התאמות אלה הן למעשה שינויים לעומת המצב הקיים, כאשר חלק מן השינויים האמורים יכולים להתבצע אף בניגוד לעמדת כל בעלי הדירות ואינם טעונים הסכמה של מי מהם, הגם שמדובר בפגיעה בזכות הקנין שלהם ברכוש המשותף.

הנה כי כן, מצא המחוקק לנכון כי הערך של מתן מענה לצרכיו המיוחדים של בעל מוגבלות גובר במידה מסויימת על זכות הקנין ובנסיבות המתאימות דוחק אותה הצידה.

 

זכות קניינית ברכוש המשותף

כידוע, לכל דירה בבית המשותף, צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף (סעיף 55(א) לחוק). זכותו של כל בעל דירה בחלק יחסי זה היא זכות קניינית. זכות הקניין מעוגנת כזכות חוקתית בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

עם זאת, זכות הקניין אינה זכות מוחלטת וההגנה עליה גם היא אינה מוחלטת. הדברים אמורים ביתר שאת ביחס לזכותו של בעל דירה ביחס לרכוש המשותף, שנחשבת למופע חלש יותר של זכות הקניין.

על כל דייר בבית משותף לוותר על חלק מהאוטונומיה הקניינית הקנויה לו ומקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה של הבית המשותף.

 

הכשרת מקום כמקום חניה

באופן ספציפי לענייננו, על פי סעיף 59ג(ג)(3) וחלק ג' של התוספת השניה לחוק המקרקעין, אחת ההתאמות שיכול לבצע בעל מוגבלות היא – "הכשרת מקום כמקום חניה", וביצועה טעון הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבית משותף.

הסכמת 60% מבעלי הדירות אינה התנאי היחיד שקבע המחוקק לצורך הכשרת חלק מן הרכוש המשותף כמקום חניה לבעל מוגבלות, וכך קובע סעיף 59ג(ב) גם את התנאים הבאים:

  1. ההתאמה כאמור תבוצע על חשבון בעל הדירה בעל המוגבלות
  2. לאחר קבלת אישור רפואי מתאים
  3. תוך צמצום מקסימלי של הפגיעה ביתר בעלי הדירות ולאחר מתן הודעה מראש.

מגבלה על סיבת ההתנגדות

סעיף 59ג(ד) מוסיף ומטיל מגבלה על זכות הקנין של יתר בעלי הדירות בנוגע לסיבת ההתנגדות להתאמה. הסעיף קובע כי המפקח על המקרקעין רשאי לבטל את ההתנגדות של מי מבעלי הדירות כאשר ההתנגדות הינה מטעמים בלתי סבירים או הסכמת מי מבעלי הדירות מותנית בתנאים בלתי סבירים.

 

התמודדות עם התנגדות פסולה של שכנים

כיצד ניתן להתגבר על התנגדות ממניעים פסולים של השכנים?

לשכנים הזכות בדין להתנגד לבקשת אחד מהשכנים להקצות שטח אשר יהווה חניית נכים על גבי הרכוש המשותף. אולם, ההתנגדות צריכה להיות מוגשת בתום לב וכאשר נעשה מתוך מניע פסול, ניתן לדחות את ההתנגדות מהטעם הזה בלבד.

קובע, איפוא, בית המשפט העליון כי גם מקום בו פגע אדם במקרקעי זולתו והלה עותר לבית המשפט למתן צו מניעה כנגד פעולה זו, על בית המשפט להידרש לשאלת תום הלב ולמנוע שימוש לרעה בזכות, לרבות הזכות לסעד מבית המשפט בגין פגיעה בזכות קניינית של אותו בעל דירה נפגע.

לצורך כך, על בית המשפט לבחון גם את השיקולים אשר הניעו את בעלי הזכות העותרים למתן הסעד לנקוט בדרך בה פעלו.

 

סיכום

לסיכום, בהתאם להוראות החוק והפסיקה, מעמדה החוקתי של זכות הקנין ניתנה לפגיעה מסוימת בה לאור חשיבות הערך של סיוע לבעלי מוגבלויות ומתן פתרון מיטבי לקשיים מהם הם סובלים, כאשר הענקת האפשרות לבעל מוגבלות לבצע הכשרת מקום חניה על חשבון הרכוש המשותף היא אחד הביטויים של הגבלה זו, העונה על תנאי סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן