עורך דין מקרקעין ברחובות

רובם המוחלט של אזרחי ישראל ימצאו את עצמם מזדקקים לשירותיו עורך דין מקרקעין בשלב זה או אחר בחייהם, לעיתים לצורך קיומה של פעולה יזומה – כמו קניית דירה, ולעיתים מכורח המציאות – כמו במקרה בו הקרקע שהם בעליה עומדת בפני הפקעה. במאמר זה נתרכז בנושא ההפקעה, בשירותיו של עורך דין מקרקעין בעניין זה, וביתרונות של שכירת שירותיו של עורך דין מקרקעין ברחובות.

 

עורך דין מקרקעין ברחובות – מידע כללי

מהי הפקעה?

ראשית נפתח בהסבר – מהי בכלל הפקעה של מקרקעין? לפי החוק הפקעה היא:

"רכישה כפויה של מקרקעין לשם הגשמתו של צורך ציבורי, תמורת פיצוי בעל המקרקעין."

כלומר, אדם שקיבל הודעה שהמקרקעין שהוא בעליו עומדים בפני הפקעה, בין אם מכוח חוק התכנון והבנייה ובין אם מכוח פקודת הקרקעות, ייאבד את בעלותו בקרקע תמורת פיצוי. יש לשים לב שעל מנת שהפקעה תהיה כשרה על פי החוק עליה להיות לשם הגשמתו של צורך ציבורי.

 

מהו צורך ציבורי?

בפקודת הקרקעות עצמה אין הגדרה ברורה של מהו צורך ציבורי, וכך כל מקרקעין שמופקע לצורך ששר האוצר קבע שהוא צורך ציבורי ייחשב להפקעה כשרה. הגדרתו של צורך ציבורי עומדת למבחן ביקורת שיפוטית, כלומר – ניתן לערער על החלטה כזאת בפני בית המשפט. וזהו כמובן אחד מתפקידיו העיקריים של עורך דין מקרקעין במקרה של הפקעה, ייצוגו של בעל המקרקעין בהליך שיפוטי שכזה.

 

מידתיות הפקעה

במסגרת הליך שיפוטי שכזה יבחן בית המשפט בדרך כלל את "מידתיות" ההפקעה, כלומר עד כמה היא באמת הצעד האפשרי היחידי והאם נשקלו פתרונות אחרים, פוגעניים פחות, לפני שננקט הצעד הזה. כך למשל יבחן בית המשפט האם היה ניסיון מקדים לרכישה בהסכמה של המקרקעין מידי בעליו, האם זהו באמת המקום האופטימלי לפרויקט שעל הפרק, האם לא ננקטת בהליך אפליה מכל סוג, ועוד.

הכרתו של הדין והתקדימים המשפטיים בדבר מדתיותה של הפקעה חשובים מאוד בהקשר הזה, שכן ערעור של הצדקת הצורך הציבורי כבר בשלב זה ישמוט את הקרקע מתחת לרעיון ההפקעה כולו, וימנע את נישולו של בעל הקרקע מזכויותיו הקנייניות.

 

חישוב הפיצויים במקרה של הפקעה

גם כאשר אין דרך לערער את הצדקת הצורך הציבורי של ההפקעה, או שנקיטת דרך כזו נכשלה,  יש דרך להמתיק את רוע הגזירה, לפחות חלקית, ופה נכנס לעניין אופן חישוב הפיצויים לבעל הקרקע בעבור ההפקעה. ככלל, על פי הדין הישראלי יש לפצות את בעל הקרקע המופקעת על פי מחיר השוק של הקרקע בזמן ההפקעה, אך כאשר ההפקעה נעשית מכוח חוק התכנון והבנייה, כלומר על ידי רשות מקומית, ניתן להפחית עד 40% מהפיצוי המקורי.

 

דרכים למקסם את הפיצויים

עם זאת, ישנן דרכים למקסם את הפיצויים, כמו למשל על ידי זיהויים של ערכים כלכליים נוספים שבעל הקרקע מפסיד עם ההפקעה, אשר על פי פסיקת בית המשפט צריכים גם הם להילקח בחשבון בחישוב הפיצוי. ערכים כלכליים כאלה יכולים להתבטא למשל בהוצאות ההעברה של חפציו האישיים של בעל הקרקע, ויכולים להתבטא למשל בפגיעה במוניטין במקרה של העברת עסק מוכר וידוע.

 

הידע והניסיון לפני הכל

את הטענות הללו בדבר ערכים כלכליים נוספים חשוב לזהות ולהעלות בפני הגורמים הנכונים בזמן הנכון, דבר שאדם שחסר את הידע המשפטי ואת המיומנות המשפטית הנצרכים לשם כך יתקשה לעשות כיאות.

 

סיכום או: מדוע עורך דין מקרקעין ברחובות?

הפקעת מקרקעין איננה דבר נפוץ מאוד בעולם המשפטי של היום, ואולי לכן מרבית האנשים אינם יודעים כיצד להתמודד איתה. רבים הם החושבים שברגע שאדם מקבל הודעה על הפקעת מקרקעיו אין לו אלא לקבל עליו את הדין. כפי שראינו לעיל, תפיסה זו מוטעית מיסודה, ובצירופו של סיוע משפטי איכותי יש ויש כיצד לפעול על מנת להקטין את הנזק או אפילו לבטל לחלוטין את ההפקעה.

 

הכרות עם העיר – יתרון עצום!

בדומה לעניינים משפטיים אחרים הקשורים בדיני המקרקעין, גם בנושא של הפקעות מקרקעין יש יתרון משמעותי להיכרותו של עורך הדין עם העיר הספציפית בה שוכנים המקרקעין, ובניסיון שלו עם ענייני מקרקעין אחרים בה בעבר. יתרון זה מתבטא בהיכרותו עם מערכות השלטון המקומיות, שבמקרה של דיני הפקעות היום הן אלו שאחראיות לכך במרבית הפעמים. ניסיון חיובי של עבודה קודמת עם מערכות אלו יכולה בהחלט להניב יתרון לעורך הדין, ובהתאם לכך – גם ללקוחו.

מחפשים עורך דין מקרקעין ברחובות? פנו לעו"ד יוני לוי, עורך דין מקרקעין מומחה.

 

עורך דין מקרקעין ברחובות
עורך דין מקרקעין ברחובות

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader