קבלת אישור בית משפט לפעולות מיופה הכוח

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שנערך ברצון הממנה, ומבוסס על יחסי קרבה ואמון בין הממנה למיופה הכוח. ייחודו זה של ייפוי כוח מתמשך גרם למחוקק שלא לקבוע מנגנון פיקוח הדוק על מיופי כוח. למרות האמור נקבעו בהסדר של ייפוי הכוח איזונים ובלמים מסוימים על כוחו של מיופה הכוח, אחד מהם הוא קבלת אישור בית משפט לפעולות מסוימות של מיופה הכוח.

 

סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול שיכלול הן עניינים אישיים (ביניהם גם עניינים רפואיים), והן עניינים רכושיים, והכול לפי בחירת עורך ייפוי הכוח (להלן: הממנה).

ייפוי כוח לעניינים רכושיים מעניק למיופה הכוח את הסמכות לפעול בשם הממנה בכל הנוגע לנכסיו, כספיו והתחייבויותיו.

ייפוי כוח לעניינים אישיים מעניק למיופה הכוח את הסמכות לפעול בשם הממנה בכלל ענייניו, למעט הרכושיים, למשל: טיפול ברווחתו, באיכות חייו ובסיפוק צרכיו האישיים.

 

מנגנון קבלת ההחלטות של מיופה הכוח

אחד מן האיזונים והבלמים על פעולותיו של מיופה הכוח, שהזכרנו בתחילת המאמר, הוא מנגנון קבלת ההחלטות שלו. סעיף 32ט(ב) לחוק הכשרות והאפוטרופוסיות (להלן: החוק), קובע מדרג מסודר לפיו צריך מיופה הכוח לקבל את ההחלטה, וזהו המדרג:

 1. ככל שיש הנחיות מקדימות בייפוי הכוח באותו עניין – יפעל הממנה לפיהן.
 2. לפי רצונו של הממנה, אם ניתן להסביר לו את הבחירה ולהבין את רצונו.
 3. בהתאם לרצונו של הממנה כפי שהובע בעבר, או בהתאם לרצונו שניתן ללמוד מהתנהגותו, אורך חייו והשקפתו בעבר.
 4. אם לא ניתן כלל לברר את רצון הממנה, יפעל מיופה הכוח בהתאם לטובתו של הממנה.

 

מנגנון זה רלוונטי כמובן רק לגבי החלטות שמיופה הכוח רשאי לקבל בשמו של הממנה ללא צורך באישור מיוחד. בהמשך המאמר נראה שאין זה כך לגבי כל פעולה.

מנגנון פיקוח על פעולות מיופה הכוח

תחת ההסדרים הנוגעים לייפוי כוח מתמשך ישנם מספר מנגנונים שנועדו לאזן את כוחו של מיופה הכוח ולפקח עליו. נפרט כמה מהם:

 

עריכה ואישור על ידי עורך דין

ייפוי כוח מתמשך נערך ומאושר על ידי עורך דין לייפוי כוח מתמשך שהוכשר לצורך העניין, ושאין לו שום נגיעה אישית בנושא. כך הוא יכול לוודא שרצונו של הממנה אכן נשמר, ושמדובר בייפוי כוח חוקי וראוי.

 

"מיודעים"

הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח אנשים שישמשו כמיודעים, כלומר אנשים להם יהיה חייב הממנה בחובת דיווח. בדרך כלל מדובר בקרוביו של הממנה, אך אפשר לבחור לתפקיד זה גם את האפוטרופוס הכללי.

 

מגבלות חוקיות

החוק עצמו קבוע הנחיות מגבילות ביחס לסמכותו של מיופה הכוח. בין הנחיות אלו ניתן למצוא את מנגנון קבלת החלטות שפירטנו עליו בסעיף הקודם, ואת סוגי הפעולות השונים, ביניהם פעולות שאסור למיופה הכוח לבצע כלל, פעולות שמחייבות הסמכה מפורשת, ופעולות שמחייבות אישור בית משפט.

 

פעולות שמיופה הכוח לא רשאי לבצע

אז כפי שכבר נאמר, אחת המגבלות החוקיות המשמעותיות על כוחו של מיופה הכוח היא הרשימה המפורטת בחוק של פעולות שאסור למיופה הכוח לבצע בשמו של הממנה. בין פעולות אלו ניתן למצוא:

 1. המרת דת.
 2. קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה הממנה מוסמך מכוח היותו אפוטרופוס של אדם אחר.
 3. מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ.
 4. השתתפות בבחירות.
 5. כל פעולה או הבעת רצון לפי חוק חולה הנוטה למות.
 6. עריכת צוואה ופעולות הנלוות לכך התאם לחוק הירושה.

 

פעולות שיש להזכירן במפורש בייפוי הכוח המתמשך

ישנן פעולות, כאלו שהמחוקק ראה בהן פעולות פחות הרות גורל, שלגביהן יוכל הממנה לקבל החלטה בעצמו, אבל רק אם הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח המתמשך. בין פעולות אלו ניתן למצוא:

 1. מתן תרומות, מתנות והלוואות בנות פחות מ-100,000 ₪ בשמו של הממנה, ובתנאי שמצוין במפורש בייפוי הכוח למי התרומה/ המתנה/ ההלוואה מיועדת.
 2. פעולה משפטית ששוויה הכולל עולה על 100,000 ₪, אך אינו עולה על 500,000 ₪.
 3. ביצוע פעולות במוצר פנסיוני.
 4. מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי, לאשפוז או לשחרור ממנו. אם הממנה מתנגד לאחת מפעולות אלו על אף ההסמכה, ההסמכה תחשב כאילו פקעה. זאת אלא אם ייפוי הכוח המתמשך נערך בפני פסיכיאטר, וממנה הסמיך את מיופה הכוח לפעול בניגוד לרצונו.

 

פעולות מיופה כוח שדורשות אישור בית משפט

סוג הפעולות השלישי בו נדון במאמר זה הוא פעולות מיופה הכוח שדורשות את אישור בית המשפט. מדובר בפעולות שהמחוקק רואה אותן כחשובות יותר מאלו שמספיקה בשבילן הסמכה מפורשת, אך הן עדיין אפשריות לביצוע על ידי מיופה הכוח. בין פעולות אלו ניתן למצוא:

 1. העברה, שיעבוד, חלוקה או חיסול של יחידת משק חקלאית/תעשייתית/מסחרית, או של דירה.
 2. עסקה במקרקעין, למעט שכירות קצרת טווח.
 3. המחאה או שיעבוד של זכות לקבל זכות במקרקעין.
 4. הסתלקות מחלק בעיזבון או העברה שלו.
 5. מתן תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על 100,000 ₪, או על הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
 6. כל פעולה משפטית אחרת ששוויה עולה על 100,000 ₪, או על הסכום שנקבע בייפוי הכוח.

 

ניתן לראות כי פעולות אלו הן אכן פעולות בעלות השלכות כלכליות כבדות על הממנה. מסיבה זאת יש לנו אינטרס שהן יתקבלו בצורה הנכונה והראויה ביותר, ולכן כחברה אנו מחייבים את מיופה הכוח לקבל את אישור בית המשפט לביצוען. לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד יוני לוי, עורך דין מומחה לעניין ייפוי כוח מתמשך.

 

קבלת אישור בית משפט לפעולות מיופה הכוח
קבלת אישור בית משפט לפעולות מיופה הכוח

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader