העברה ללא תמורה

תוכן עניינים

 

העברה  ללא תמורה של נכסים היא עניין שמתבצע מידי יום ביומו, בדרך כלל במסגרת יחסי משפחה. רוב האנשים נוטים לראות בהעברה כזאת מתנה גרידא, ללא כל משמעות משפטית, אך האמת היא שזה לא ממש כך, ולהעברה ללא תמורה השלכות משפטיות שונות.

 

מהי העברה ללא תמורה?

העברה ללא תמורה היא מקרה בו נכס מועבר מיד אחת ליד אחרת ללא כל תמורה כספית. עסקאות אלו נקראות גם בשם "עסקאות מתנה". עסקאות כאלה יכולות להתבצע בכל נכס, והן נחשבות לעסקאות לכל דבר בעניין.

כאשר מדובר בעסקאות שהן חוזיות במהותן ייראו אותן כחוזה חד צדדי, כלומר כזה שמקבל המתנה צריך לעשות קיבול כדי לקיימו אך לא מעבר לכך.

המשמעות המשפטית של חוזה חד צדדי היא שהנותן יכול באופן עקרוני לחזור בו מההתחייבות שלו בכל רגע, אך לעיתים, אם המקבל הסתמך על המתנה ושינה את מצבו לרעה בעקבותיה, ייתכן שהנותן יחויב בתשלום פיצויים.

כאשר מדובר בעסקאות קנייניות המשמעות המשפטית קצת שונה, נעמוד עליה בסעיף הבא.

 

מכר ללא תמורה – העברת דירה במתנה

העברה ללא תמורה קניינית נעשית בדרך של מכר ללא תמורה. המקרה הנפוץ של מכר כזה הוא העברת דירה במתנה בתוך המשפחה הגרעינית, בין הורים לילדים, בין בני זוג ובין אחים.

במקרה של עסקת מתנה במקרקעין, בניגוד לעסקה חוזית, נותן המתנה לא יכול להתחרט לאחר העברת הרישום, שזהו רגע רכישת הקניין בקרקע. מרגע זה יכול בית המשפט לאכוף עסקאות מתנה ככל עסקת קניין רגילה, על אף שלא ניתנה כל תמורה בעד הנכס.

הדרך היחידה בה ניתן לבטל עסקת מקרקעין ללא תמורה היא בהצבת תנאים מראש לקיומה של העסקה. נותן המתנה יכול לקבוע שאם תנאים אלו לא יקוימו יוחזרו המקרקעין לבעליהם המקוריים.

למכר ללא תמורה השלכות משפטיות שונות הנוגעות בעיקר להסדרי המס שחלים על עסקאות שכאלה.

 

 

הסדרי מס בהעברה ללא תמורה

בכל עסקה קניינית חלים הסדרי מס שונים על הקונה: מס רכישה, מס שבח והיטל השבחה. כאשר מדובר בהעברה ללא תמורה ישנם הטבות משמעותיות בהסדרי בהמס הללו, בהתאם לנסיבות:

 

מס רכישה – תקנות מס רכישה

תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת כי:

"במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו יהא מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל".

מדובר בהטבה משמעותית, בגובה 2/3 ממס הרכישה המקורי. להטבה זו זכאים אך ורק מי שמוגדרים קרובי משפחה על פי התקנות ואלו הם: בן זוג, מי שהיה בן זוג במשך 6 חודשים לפני ההעברה, הורה, צאצא, בן זוג של צאצא ואח.

 

העברה ללא תמורה בין בני זוג

תקנה 21 לתקנות מס רכישה מעניקה פטור מלא ממס רכישה במקרה בו מתרחשת עסקת מתנה בין בני זוג במסגרתה מועברת הדירה בה הם מתגוררים יחד. אם אינם מתגוררים בדירה זו יחול עליהם ההסדר הרגיל המופיע בתקנה 20.

גם כאשר מדובר בהעברה ללא תמורה במסגרת הליך גירושין בני הזוג יזכו בפטור מלא ממס רכישה עבור דירת המגורים שלהם. על מנת לזכות בפטור זה יהיה עליהם להגיש הסכם גירושי שקיבל מעמד סופי של פסק דין על ידי ערכאה שיפוטית.

 

מס שבח – חוק מיסוי מקרקעין

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קובע כי עסקאות העברה בין קרובי משפחה פטורות לחלוטין ממס שבח.

ההגדרה של קרבת משפחה בחוק מיסוי מקרקעין רחבה יותר מזו המופיעה בתקנות מס שבח וכוללת את האנשים הבאים: בן זוג, הורה, הורי ההורה, צאצאים ובני זוגם, צאצאי בני זוג ובני זוגם, אחים ובני זוגם ואיגוד.

 

תקופת צינון

חשוב להדגיש שהחוק גם קובע "תקופת צינון" שאם במהלכה מקבל המתנה מוכר את הדירה שהתקבלה במתנה, הפטור המלא ממס שבח יבוטל. תקופת צינון זו נועדה למנוע תכנוני מס לא ראויים. תקופת הצינון עומדת על 3 שנים אם מקבל המתנה גר בה, ועל 4 שנים אם מקבל התנה אינו גר בה.

כאשר מקבל המתנה הוא קטין תקופת הצינון תספר החל מהגיעו לגיל 18, אך כאשר ההעברה מבוצעת על ידי הורים לילדם הקטין אין כלל תקופת צינון.

 

העברה בין אחים

אח או אחות נמצאים ברשימת קרובי המשפחה בחוק מיסוי מקרקעין, אך הם מקרה יוצא דופן. במקרה של העברה ללא תמורה בין אחים יהיה פטור ממס שבח רק אם מדובר במקרקעין שהתקבלו ללא תמורה או בירושה מהורה או מהורי ההורה.

 

היטל השבחה – חוק התכנון והבנייה

בחוק התכנון והבנייה מופרטים מספר צעדים תכנוניים העשויים להטיל על בעלי מקרקעין חבות בהיטל השבחה בעת מכירת הדירה, כלומר בעת "מימוש" ההשבחה. העברה ללא תמורה בין קרובי משפחה אינה נחשבת למימוש לעניין חוק זה, ולכן היטל ההשבחה נדחה עד למימוש הבא.

ההגדרה של קרבת משפחה בחוק התכנון והבנייה כוללת את האנשים הבאים: בן זוג, הורה, הורה ההורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח או אחות ובני זוגם.

 

 

שלבי עסקת העברה ללא תמורה

העברה ללא תמורה היא עסקת מקרקעין פשוטה למדי, בוודאי בהשוואה לעסקאות מקרקעין אחרות, אך עדיין יש לעשות אותה בדרך בה מתווה החוק, אחרת היתרונות שלה עשויים שלא לבוא לידי ביטוי. אלו השלבים העיקריים בביצוע עסקה כזאת:

 

שלב ראשון: תצהיר העברה ללא תמורה

בשלב הראשון על נותן המתנה ועל מקבל המתנה לחתום על תצהיר העברה ללא תמורה. במסגרת התצהיר נותן המתנה מצהיר שהוא נותן מתנה ומקבל המתנה מצהיר שהוא מקבל אותה.

בנוסף לכך, זהו המקום להכניס תנאים וסייגים לעסקה, ככל שיש רצון לכך, במסגרתם קובע נותן המתנה סיטואציות בהן העסקה תבוטל והנכס יחזור לידיו.

על מנת לזכות בהטבות המיסוייות שפורטו להלן יש להגיש את ההצהרה, בצירוף מסמכים נוספים, למיסוי מקרקעין בתוך חודש מיום העברת הנכס בפועל.

 

שלב שני: חתימה על שטר מכר

כאמור לעיל, גם עסקת מתנה נחשבת לעסקת מכר, ועל כן עליה לעמוד בכל התנאים של עסקת מכר רגילה. אחד מהתנאים הללו הוא חתימה על שטר מכר מסודר, הן על ידי הנותן והן על ידי המקבל, בנוכחות עורך דין.

 

סיכום

להעברה ללא תמורה יתרונות לא מבוטלים בתחום מיסוי המקרקעין, עניין שאין להקל בו ראש שכן הוא מהווה חלק נכבד מהסכום הכלול בעסקאות מקרקעין רגילות.

עם זאת, על מנת לנצל את היתרונות הללו יש צורך בידע משפטי נרחב הן בדיני המקרקעין בכלל, והן בדיני מיסוי המקרקעין בפרט.

ניסיון לבצע עסקה כזו ללא עזרה מקצועית של עורך דין מקרקעין עשוי בהחלט להסתיים בכישלון. כישלון שבמקרה הזה משמעותו היא הפסד כספי משמעותי לכל המעורבים בעסקה.

לפרטים נוספים ולייעוץ ראשוני פנו כבר עכשיו לעורך דין יוני לוי, עו"ד מומחה לדיני מקרקעין ולדיני מיסוי מקרקעין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן