עורך דין ליקויי בניה

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ליקויי בנייה מהווה מונח המכיל בתוכו מגוון רחב של פגמים ו/או ליקויים הקיימים בדירה הנרכשת מקבלן. בנוסף על כך, ליקויים רבים מתגלים על ידי אי התאמה בין המובטח על ידי הקבלן לבין הבנוי בפועל. תפקידו של עורך דין ליקויי בניה הוא לדייק את טענות הרוכשים במטרה להגדיל את הסיכויים להצלחת הליך התביעה.

 

מהם ליקויי בניה?

ליקויי בניה משמעותם כל אי התאמה בין המוצר המוגמר (הדירה) לבין המובטח בחוזה ו/או על פי דרישות החוק והתקן הישראלי.

אי התאמה עשויה לקבל ביטוי במסגרת אופנים. לדוגמא: אי התאמה בין המובטח במפרט הטכני ובחוזה לבין הבנוי בפועל, בניה שלא על פי תקן ישראלי או באיכות ירודה, הדירה הנמסרת שונה בתכונותיה מזו שאליה התחייב הקבלן (קומה שונה, שטח שונה וכיוצא בזה). כמו כן, ליקויי בניה עשויים לקבל צורה בדבר ליקויים ו/או תיקונים שעל המוכר לבצע בטרם מסירת הדירה או במהלך שנת הבדק, לכל המאוחר.

 

ההיבט הטכני של תביעת ליקויי בניה

חשוב להבין כי לא כל אי שביעות רצון של הקונים מהתוצר הסופי מהווה ליקוי בנייה. חשוב מאוד להוכיח כי מבחינה טכנית קיים ליקוי בנייה. חוות דעת של מומחה להנדסת בנין מהווה את לב ליבו של הטיעון המשפטי בתביעה מסוג זה ובדרך זו ניתן לקצר את משך הדיון ולהביא להצלחת התביעה.

הסיבה, אגב, נעוצה בעובדה כי לרוב השופט אשר יושב בדין אינו מומחה בתחום הבניה ועל כן הוא זקוק לחוות דעת המומחה שתאיר את עיניו לליקויים שנתגלו ומקורם.

 

חשיבותו של פרוטוקול המסירה

בסיום הבניה ובמועד מסירת החזקה בדירה החדשה לרוכשים, נהוג לערוך פרוטוקול מסירה שמטרתו פירוט הליקויים שנתגלו במהלך בדיקה סבירה בעת המסירה. כמו כן, פרוטוקול המסירה מפרט בפירוט רב את מגוון פרטים מהותיים כמו מועד המסירה, פרטי הדירה הנמסרת, מצבו הפיזי של הנכס, האביזרים והמתקנים המצויים בו וכיוצא בזה.

 

מועדי עריכת פרוטוקול המסירה

עריכת פרוטוקול המסירה מתבצעת בשני מועדים:

האחד, נערך פרוטוקול מסירה ראשוני מספר שבועות בטרם מסירת הדירה ומטרתו איתור ליקיים בדירה אשר עתידה להימסר. בשלב זה, מומלץ להגיע עם מהנדס או חברת בדק בית מטעמכם לסיור במטרה לסייע בידכם באיתור הליקויים. החשיבות נובעת מהעבודה כי בשלב זה עדיין מצויים פועלים בשטח ועדיין העבודות נמשכות באתר ולכן תיקון הליקויים יכול להיעשות במהירות וביעילות רבה יותר וזאת מאשר במצב בו הבניין כבר מאוכלס.

השני, פרוטוקול המסירה הסופי נערך במועד המסירה ומטרתו הוא עריכת בדיקת התאמה בין המוסכם בחוזה ו/או הוראות החוק והתקן לבין הדירה הנמסרת.

 

התמודדות מול הקבלן

בהנחה שעולה חשש כי הדירה אשר עתידה להימסר (או לחילופין, לאחר שנמסרה) מכילה ליקויי בניה רצוי מאוד להיוועץ עם איש מקצוע אשר יכין עבורכם דו"ח מפורט ובו פירוט הליקויים אשר נתגלו במהלך סיור בדירה.

לדו"ח מומחה חשיבות מיוחדת הן ביכולת של בעלי הדירה להבין מהם ליקויי הבניה בדירה והן ביכולת שלכם להביא להוכחת טענותיכם בפני הקבלן ובפני בית המשפט.

השלב הראשון בתהליך הטיפול הוא בהוצאת דרישה לקבלן לתיקון הליקויים בהתאם למפורט בדו"ח המומחה. בהנחה שהקבלן לא מטפל בכל הליקויים בתוך זמן סביר ובהנחה שתזכורות שנשלחות לא זוכות למענה, נותר לרוכש אפשרות יחידה והיא פנייה לערכאות שיפוטיות.

 

עורך דין ליקויי בניה

פניה לעורך דין ליקויי בניה נעשית לאחר שפניה ישירה לקבלן לא הביאה לתיקון הליקויים או למתן פיצוי בגינם.

היוועצות עם עורך דין ליקויי בניה שאשר מומחה בתחום תביא לבחירת האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורכם. לדוגמא: האם לתבוע את הקבלן לתיקון הליקויים או שמא לתבוע מהקבלן פיצוי לאחר שתיקון הליקויים על ידכם?

כמו כן, במסגרת ההיוועצות עורך הדין יפרט את עילות התביעה והסעדים אותם ניתן לתבוע מהקבלן.

ההליך המשפטי מתחיל בשליחת מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים לקבלן מתוך מטרה להבהיר את רצינות כוונותיכם ולהניעו לפעול כפי שדרשתם. בהנחה שהמכתב 'זוכה' להתעלמות, עורך הדין מגיש בשמכם כתב תביעה שמטרתו תיקון הליקויים או תשלום פיצוי בגין ליקויים שתוקנו על ידכם, לפי העניין.

היוועצות עם עורך דין ליקויי בניה והכנת כתב תביעה מקצועי על ידו מגדילה מאוד את סיכויי ההצלחה של התביעה.

 

לסיכום

התנהלות מקצועית עוד מראשיתו של התהליך ובפרט במהלך הכנת כתב התביעה כמפורט בהרחבה לעיל תסייע לשכנע את בית המשפט בצדקת תביעתכם.

עורך דין ליקויי בניה יוני לוי בקיא ומנוסה בתחום של תביעות ליקויי בנייה. לייעוץ משפטי ראשוני הנכם מוזמנים ליצור קשר עם עורך דין יוני לוי בטלפון 077-804-1632.

עורך דין ליקויי בניה
עורך דין ליקויי בניה

שאלות ותשובות בנושא ליקויי בנייה

מומלץ להיוועץ עם עורך דין ליקוי בניה בכל מקרה בו עולה חשד כי הדירה שרכשתם ושנמסרה לכם כעת מכילה ליקויי בניה, בין אם נראים לעין ואם אם לאו. כמו כן, מומלץ להיוועץ עם עורך דין ליקוי בניה בכל מקרה בו יש סטייה בין מה שנמסר לבין ובין מה שקבוע במפרט הטכני עליו חתמתם ו/או בין מה שהובטח לכם. חשוב להיוועץ עם עורך דין ליקוי בניה עוד בטרם הפניה לקבלן / יזם שכן לכל פנייה ומהלך השפעה על המשך הדרך. אי לכך, השלב הראשון בתהליך הוא קבלת ייעוץ משפטי פרטני למקרה שלכם. לייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות – לחצו כאן

בשלב ראשון מומלץ לפנות ישירות לקבלן המבצע ו/או ליזם ולהתריע בפניו אודות הליקויים שנתגלו. לרוב, לא מומלץ [ולעתים אף לא אפשרי] לתבוע את הקבלן המבצע בטרם מסירת הדירה וזאת למעט במקרים שעשוי להיגרם נזק בלתי הפיך לדירה אם לא תוגש תביעה או בקשה לסעד זמני בשלב זה. בכל מקרה, מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין ליקויי בניה בטרם ביצוע כל פעולה על ידכם. לייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות – לחצו כאן

בניגוד לתביעת התיישנות אזרחית רגילה, המחוקק קבע טווח זמן שונים בהם לקבלן המבצע או היזם יש אחריות לתיקון ליקויי בניה שלא טופלו ובמקרים מסוימים האחריות לליקוי מסוים תחול עליו גם שנים ארוכות לאחר סיום הבניה ומסירת הדירות.

במקרה של ספק, מומלץ להיוועץ עם עורך דין ליקויי בניה שיבחן זאת. לייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות – לחצו כאן

שכר טרחת עורך דין ליקוי בניה נקבע בהתאם למספר משתנים רב ובהתאם למידת המורכבות של נסיבות המקרה. מוזמנים להתקשר למשרדנו בכדי שנבחן את המקרה איתו אתם מתמודדים, נציג בפניכם את אסטרטגיית הפעולה שעל פי הניסיון שלנו היא הנכונה ביותר ונעניק הצעת מחיר לטיפול. לייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות – לחצו כאן.

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader