תעודת הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

רבים הם שאינם יודעים שעבור עריכת ייפוי כוח מתמשך אין זה מספיק שעורך הדין יהיה עורך דין מוסמך כדין, אלא עליו להחזיק בתעודת הסמכה ייחודית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

לעריכת ייפוי כוח שכזה על ידי עורך דין שאינו מוסמך עלולות להיות תוצאות מרחיקות לכת.

 

תעודת הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך - עורך דין יוני לוי

מהו ייפוי כוח מתמשך?

לפני שנפנה לפירוט הדרישה בדבר תעודת הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך, יש להקדים הסבר בדבר ייפוי הכוח המתמשך עצמו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי הנערך על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: חוק האפוטרופסות), כאשר האפשרות לערוך מסמך שכזה נכנסה לחוק במסגרת תיקון מס' 18, שנחקק בשנת 2016.

מכאן ניתן להבין שמדובר בהסדר חדש יחסית במערכת החקיקה הישראלית, וזאת גם אחת הסיבות לצורך לעבור הכשרה ייחודית לצורך עריכת ייפוי כוח שכזה.

אם כן, ייפוי כוח מתמשך הוא בעצם מסמך שמבטא "אפוטרופוסות על פי הסכם", וזאת במקום האפוטרופסות הרגילה, שנקבעת על ידי בית המשפט בעת הצורך.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך מסמיך הממנה, יוזמו של ייפוי הכוח, מיופה כוח שיקבל בעבורו החלטות בתחומים מסוימים, בעת שלו תהיה חסרה הכשרות המשפטית הדרושה לשם כך.

ההסמכה יכולה שתהיה תקפה הן לעניינים רפואיים, הן לעניינים כלכליים והן לעניינים אישיים, והכול בהתאם לרצונו של הממנה ולדרישותיו השונות של החוק.

עריכתו של ייפוי כוח מתמשך

אם כן, לאחר שהבנו מהו ייפוי כוח מתמשך ניתן לעבור ולסקור את אופן עריכתו של ייפוי כוח מתמשך. גם לגבי אופן העריכה של ייפוי הכוח, וזאת בניגוד לרוב ההסכמים המשפטיים האחרים, החוק מציב תנאים שונים ומפורטים. נפרט להלן את התנאים העיקריים:

 

תנאי ראשון: דרישת כתב

בשל חשיבותו, סעיף 32יג לחוק האפוטרופסות דורש כי ייפוי כוח מתמשך ייערך דווקא בכתב, ועל פי טופס שנקבע בתקנות. דרישה זו היא ייחודית בעולם החוזים וההסכמים המשפטיים, אך היא קיימת גם בתחומים נוספים – למשל בחוזה מכר מקרקעין.

 

תנאי שני: חתימה בפני עורך דין

בניגוד לחוזים משפטיים אחרים, בייפוי כוח מתמשך החוק עצמו מחייב את הממנה לעורכו בפני עורך דין מוסמך, ואין מדובר בהמלצה בלבד.

למעשה, לעריכת ייפוי כוח מתמשך ללא עורך דין המוסמך לעניין השלכות קשות – שכן מדובר בתנאי לתוקפו של ייפוי הכוח. כך, באבחת ויתור על עניין פרוצדורלי לכאורה, עלולה כל העבודה על ייפוי הכוח לרדת לטמיון.

 

תנאי שלישי: הסבר לממנה על משמעותו של ייפוי הכוח

התנאי השלישי הוא בעצם המחשה לנחיצותו של התנאי השני, אחרי הכול עורך הדין איננו קישוט בלבד בהליך, ויש לו תפקיד ממשי בהבטחת האינטרסים של הממנה ושל כל הצדדים האחרים המושפעים מייפוי הכוח המתמשך.

בהתאם לכך, קובע החוק כי עורך הדין צריך להעניק לממנה הסבר בדבר משמעותו של ההסכם המשפטי עליו הוא עומד לחתום.

אך בכך לא די, בנוסף למשמעויות על עורך הדין להסביר לממנה גם את החלופות האפשריות לעריכתו של הסכם ייפוי כוח מתמשך, את העניינים שניתן לכלול במסגרת ייפוי הכוח, את העניינים שדורשים הסמכה מפורשת בייפוי הכוח, את אפשרות קביעתם של מיודעים, ואת אפשרויות הביטול של ייפוי הכוח.

את כל ההסבר הזה צריך עורך הדין לספק לממנה בשפה פשוטה וברורה, בצורה שמותאמת לממנה. כאשר מתעורר לעורך הדין ספק בנוגע ליכולתו של הממנה להבין אחד מן העניינים המופרטים לעיל, עליו להפנות אותו למומחה על מנת שייקבע עד היכן מגעת כשרותו המשפטית.

 

תנאי רביעי: הפקדת ייפוי הכוח

תנאי נוסף, שהוא גם תנאי מקדים לכניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, הוא תנאי הפקדת ייפוי הכוח המתמשך במשרדי האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים. את ההפקדה יכול לבצע הממנה עצמו או עורך הדין.

בדומה לצוואה, כאשר ממנה אחד מפקיד יותר מייפוי כוח מתמשך אחד, ייפוי הכוח המתמשך האחרון הוא הקובע והתקף.

על עצם הפקדתו של ייפוי הכוח מוסמכים לקבל מידע רק הממנה, מיופה הכוח או היועץ המשפטי לממשלה, אך מרגע שנכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף זכאים גם קרובי המשפחה והמיודעים שבייפוי הכוח לדעת על הפקדתו ועל תוכנו.

זכותם של קרובי המשפחה כאמור תקפה רק אם הממנה לא הגביל אותה במסגרת ייפוי הכוח, או בעת הפקדתו של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי.

 

מהי תעודת הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך?

כאמור לעיל, אחד התנאים לעריכתו של ייפוי כוח מתמשך הוא ליווי משפטי של עורך דין, אך לא כל עורך דין – דווקא עורך דין בעל הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך. הצורך בהכשרה מיוחדת לעניין נובע ממספר סיבות. נפרט להלן את העיקריות שהן:

 

סיבה ראשונה: הסדר חדש

כפי שהזכרנו, אפשרות עריכת ייפוי כוח מתמשך היא חדשה יחסית במשפט הישראלי, ומשכך הדבר, אין הדבר נכלל בהכשרתם של רוב מוחלט של עורכי הדין הפעילים היום בשוק.

מכיוון שכך, ראה המחוקק חשיבות בהכשרה ספציפית של עורכי הדין המעוניינים לעסוק בעריכת ייפויי כוח מתמשכים.

 

סיבה שנייה: הסדר ייחודי

חשוב להבין שההסדר בדבר ייפוי כוח מתמשך אינו רק חדש, אלא גם ייחודי בעולם ההסכמים המשפטיים. הייחודיות שלו נובעת הן מהשלכותיו וממשמעויותיו, הן מדרישות החוק המפורטות בעניינו, והן ממורכבותו וחשיבותו.

ייחודיות זו דורשת כמובן הכשרה נוספת על ההכשרה הפשוטה לעריכת הסכמים משפטיים מסוגים שונים, כמו חוזי שכירות, חוזים מסחריים או חוזי מקרקעין.

ואכן, סיבות אלו ואחרות הובילו לייסודה של הכשרה ייחודית לעורכי דין לצורך עריכתו של ייפוי כוח מתמשך. את ההכשרה מקיימת לשכת עורכי הדין בשיתוף פעולה עם משרד האפוטרופוס הכללי. עורך דין שמסיים הכשרה כאמור יקבל תעודה המעידה על כך.

לשכת עורכי הדין מציעה שירותי חיפוש אחר עורכי דין המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך. עם זאת, חשוב לדעת כי ייתכן מצב בו עורך דין מוסמך לא יופיע ברישומי הלשכה, וזאת מכיוון שביקש להסיר את פרטיו מספר עורכי הדין, אך עדיין יהיה מוסמך כדין לצורך העניין, ועל כן התעודה היא החשובה.

לייעוץ משפטי בדבר ייפוי כוח מתמשך פנו לעו"ד יוני לוי, עורך דין ייפוי כוח מתמשך.

 

תעודת הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך
תעודת הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader