הסכם ממון

תוכן עניינים

ככל שעוברות השנים כך יותר ויותר זוגות מחליטים לקחת את עתידם בידיהם, ולערוך הסכם ממון בעזרת עורך דין כבר בתחילתם של הנישואין. מהו הסכם ממון? מדוע הוא משתלם? כיצד עושים זאת? על כל זאת במאמר שלפניכם.

 

מה זה הסכם ממון?

הסכם ממון הוא מסמך משפטי, מעין חוזה, הנחתם בין בני זוג החיים, או המתעדים לחיות, חיים משותפים. הסכם כזה מהווה מעין "ביטוח" מפני פרידה אפשרית שלהם, שתגרום לפירוק השותפות הכלכלית והביתית שלהם, זאת על ידי ניסוח של הסכמה מראש כיצד תתבצע פרידה כזאת.

ניתן לכלול בהסכם ממון הסדרים מסוגים שונים בכל העניינים שמסדירים בהסכם גירושין. מדובר הן בהסדרים בנושאים כלכליים והן בהסדרים הנוגעים לילדים המשותפים, כמו משמורת או מזונות.

ככלל ניתן לחלק את הסכמי הממון לשני סוגים עיקריים:

 

סוג ראשון: הסכם טרום נישואין

הסוג הראשון הוא הסכם טרום נישואין, כלומר, הסכם שנערך עוד לפני שבני הזוג נישאו זה לזו באופן רשמי. במקרה כזה ניתן לאשר את הסכם הממון אצל נוטריון או רשם נישואין, ובכך להבטיח את תוקפו.

 

סוג שני: הסכם לאחר נישואין

הסוג השני הוא הסכם ממון שנערך לאחר שבני הזוג נישאו, לעיתים גם לאחר שנולדו להם ילדים משותפים. על מנת להבטיח את תוקפו של הסכם כזה כבר לא ניתן להסתפק בחתימת נוטריון, ויש צורך לקבל אישור מאת בית בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי אליו משתייכים בני הזוג.

בכל מקרה, בשני הסוגים של הסכמי ממון, לא יינתן אישור להסכם אלא לאחר שבית המשפט או הנוטריון נוכחו לדעת שההסכם אכן נכתב ברצונם של שני הצדדים, שהם מבינים את משמעויותיו המשפטיות, ושעל אף אחד מהצדדים לא הופעלה כפייה.

 

הסכם ממון לידועים בציבור

פעמים רבות הסכם ממון נערך לפני אירוע משמעותי בזוגיות, למשל לפני חתונה. אך אין זה הכרח שתתקיים חתונה על מנת שיהיה ניתן לערוך הסכם כזה, ולמעשה גם ידועים בציבור יכולים לעשות זאת, וזה אף מומלץ במיוחד דווקא להם.

 

מי הם ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם שני אנשים המנהלים קשר זוגי רציני. ההגדרה המשפטית לידועים בציבור מתפרשת על פני חוקים שונים ופסיקות רבות, שמהם עולה בסופו של דבר שמדובר במבחן מהותי ולא במבחן כמותי.

כלומר, אין צורך שמערכת היחסים תמשך זמן מינימום מסוים על מנת שבני הזוג ייחשבו לידועים בציבור, אלא יש לבחון את מהות הקשר שלהם, האם מדובר על קשר עמוק ורציני, כזה שקושר אותם לחיים משותפים ביחד.

 

היתרונות בעריכת הסכם ממון לידועים בציבור

על בני זוג נשואים חלק חוק יחסי ממון, שקובע כיצד מתחלק ביניהם הרכוש במקרה של פרידה. על זוגות שאינן נשואים כחוק חלה הלכת השיתוף, הקובעת כי כל הנכסים המשותפים, וכל הנכסים שאינם משותפים אך נוצרה לגביהם כוונת שיתוף, יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג.

האפשרות לזכות בבעלות בנכסיו של השני על ידי הוכחת כוונת שיתוף עלולה ליצור קשיים ובעיות בהליך המשפטי, שכן אין מדוברים בכללים ברורים וידועים מראש. פעמים רבות רק בדיעבד, בעת הפרידה, יגלה אחד מבני הזוג שהדירה שבבעלותו היא בעצם גם בבעלותה של בת זוגתו לשעבר.

חוסר הוודאות המשפטי הזה הוא תמריץ מסוים ליצירת וודאות באופן עצמאי, על ידי הסכם ממון מסודר, שנערך בידי עורך דין בעל ניסיון בנושא.

הסכם ממון של ידועים בציבור יכול שיקבל תוקף על ידי חתימת נוטריון או על ידי בית משפט לענייני משפחה, אך אין הכרח בכך. היתרון של אשרור כזה הוא שהסכם מאושרר יש לו תוקף חזק יותר מבחינה משפטית.

 

הסכם ממון – דוגמה

ניתן למצוא דוגמאות רבות ברחבי הרשת לניסוחים שונים של הסכם ממון. אולם, חשוב לדעת כי אין זה מומלץ כלל להשתמש בהסכם ממון גנרי שכזה.

הסכם ממון הוא אחד מהמסמכים המשפטיים החשובים ביותר שאדם יכול לערוך בחייו, והתוכן שלו עשוי להשתנות דרמטית בהתאם לנסיבות ולרצונותיהם של הצדדים. ניתן להניח כי הסכם ממון גנרי שנכתב על ידי גורם עלום, לא יוכל לעמוד במורכבות הדרושה לניסוח של הסכם כזה.

הדבר שכן ניתן ללמוד ממקורות כאלו הוא את הנושאים העיקריים שיש לכלול בהסכם ממון:

 

נושא ראשון: תחולת חוק יחסי ממון

כאשר מדובר בהסכם ממון בין בני זוג נשואים חשוב להגדיר את תחולת חוק יחסי ממון על ההסכם. אילו מסעיפיו רלוונטיים גם לעניין ההסכם הנידון, אילו מהם לא, ומה עושים במקרה של התנגשות בין הוראות החוק להוראות ההסכם.

 

נושא שני: קביעת הסמכות העניינית

נושא שני שחשוב לכלול בכל הסכם ממון הוא הסמכות העניינית, כלומר באיזו ערכאה שיפוטית יידונו הצדדים במקרה שיתגלע סכסוך הקשור בהסכם.

הסדרה של הסמכות העניינית מראש, ובכלל הסדרה של מנגנון יישוב מחלוקות, היא כלי חשוב לקיומו של הסכם ארוך טווח.

 

נושא שלישי: הסדרים כלכליים

בפרק הנושאים הכלכליים שבהסכם יש למנות את נכסי בני הזוג, אלו שרכשו לפני הנישואין, ואלו שהצטברו, או עתידים להצטבר במהלך הנישואין. חשוב לפרט בנוגע לאילו מן הנכסים יתקיים איזון משאבים ובאילו מהנכסים לא.

בנוסף לכל יש להתייחס למצב של השבחת נכסים, פירות בנכסים, עליית ערך או ירידת ערך, ועוד.

 

נושא רביעי: הסדרי פרידה

נושא רביעי שחשוב להסדיר בהסכם ממון הם הוראות לגבי הפרידה בין הצדדים. הוראות אלו יכולות לכלול קביעות בנוגע לסמכות העניינית, האם תינתן לבית משפט לענייני משפחה או לבית דין דתי, בדבר חלוקת הרכוש, בדבר הסכמי משמורת ומזונות לגבי הילדים המשותפים, ועוד.

 

עורך דין הסכם ממון

כאמור לעיל, הסכם ממון הוא מסמך משפטי, לעיתים אף בעל תוקף של פסק דין, בעל השלכות מרחיקות לכת על החותמים עליו. אי לכך סיוע משפטי בניסוחו של מסמך כזה הוא אינו מותרות, הוא יותר קרוב להכרח.

לעורך דין שמלווה הליך של עריכה וחתימה של הסכם ממון מספר תפקידים, נעמוד על העיקריים שבהם:

 

תפקיד ראשון: ניסוח הסכם ממון

התפקיד הראשון הוא כמובן ניסוח ההסכם. בכך יש לעורך הדין כמובן יתרון משמעותי על פני כל בעל מקצוע אחר, שכן הוא מנוסה בניסוח מסמכים משפטיים, בראיית התמונה הכללית ובניבוי של נקודות מחלוקת עתידיות.

הדבר נכון במיוחד לגבי עורכי דין שיש להם ניסיון ארוך שנים בניסוח הסכמי ממון, ניסיון שבמקרה הזה לא יסולא בפז.

 

תפקיד שני: יישוב מחלוקת והגעה להסכמות

תפקיד שני שיש לעורך דין בהליך הסכם ממון הוא לפעול למען יישוב המחלוקות בין הצדדים, כך שיהיה ניתן להגיע להסכמות סופיות. היתרון של עורך דין במילואו של תפקיד זה הוא הניסיון הרב שיש לו בניהול הליכים של משא ומתן, עניין שהוא דבר יום ביומו עבור עורך דין.

 

תפקיד שלישי: אישור ההסכם

התפקיד השלישי המשמעותי של עורך דין המלווה את כינונו של הסכם ממון הוא לפעול לאישורו של ההסכם. אם מדובר בהסכם טרום נישואין הוא יכול לעשות זאת בעצמו, בתנאי שיש לו הסמכה כנוטריון, ואם מדובר בהסכם לאחר הנישואין הרי שהוא ייצג את בני הזוג בהליך האישור מול הערכאה השיפוטית.

לייעוץ נוסף בנוגע להסכם ממון פנו לעו"ד יוני לוי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

עורך דין יוני לוי
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן