עורך דין מסחרי

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

עורך דין מסחרי הוא שם כולל לעורך דין שעוסק במגוון רחב של תחומים, אשר את כולם ניתן לסווג ככאלו המסדירים את תחומי המסחר השונים.

 

מה זה משפט מסחרי?

על מנת להבין מהו עורך דין מסחרי ומהו תפקידו, יש להקדים לכך הסבר בנוגע למהותו של המשפט המסחרי. המשפט המסחרי הוא ענף במשפט הפרטי, ניתן אף להגיד שהוא אחד הענפים המרכזיים בו.

כשמו כן הוא, המשפט המסחרי כולל בתוכו את כל תחומי המשפט שנוגעים למסחר ולאופן בו אנשים סוחרים זה עם זה. נציג להלן מספר תחומים מרכזיים שנכללים במשפט המסחרי:

 

תחום ראשון: דיני תאגידים

התחום הראשון הוא תחום דיני התאגידים. דיני התאגידים עוסקים בכל הקשור לישויות המשפטיות-עסקיות המודרניות, כגון: חברות, שותפויות ועמותות.

דיני התאגידים מסדירים הן את האופן בה החברה מוקמת, הן את האופן בה עליה להתנהל, והן את האופן בו הישות המשפטית החדשה מגיעה לסיומה.

 

תחום שני: דיני חוזים

חלק מהותי נוסף במשפט המסחרי הוא כל הקשור לחוזים מסחריים. קיימים אמנם גם חוזים שאינם מסחריים, אך רובם המוחלט של החוזים הם כאלו. חוזים מסחריים כוללים למשל הסכמי ייצור, הסכמי הפצה, הסכמי זכיינות, הסכמי עבודה, חוזי שכירות ומכר, ועוד ועוד.

תחום שלישי: עניינים כספיים

המשפט המסחרי קשור גם באופן הדוק לכל העניינים הכספיים של המסחר. כך המשפט המסחרי מסדיר הלוואות, ניירות ערך, מימון, הנפקת מניות, הנפקת אגרות חוב, ועוד.

 

תחום רביעי: פשיטות רגל, פירוק וכינוס נכסים

כאמור לעיל, המשפט המסחרי מסדיר את הקמתו של עסק חדש או חברה חדשה, והוא אף מסדיר את אופן ניהולו בתחומים רבים. אך המשפט המסחרי מלווה עסקים וחברות גם בסוף דרכם, בעת פשיטת רגל או פירוק. בנוסף לכך הוא גם מסדיר הליכים שונים של כינוס נכסים.

 

תחום חמישי: נדל"ן

התחום העיקרי החמישי שנכלל במשפט המסחרי הוא תחום הנדל"ן. הנדל"ן הוא התחום שמסדיר את כל הסחר בנכסים דלא ניידי, כלומר בנכסים לא ניידים. תחת הכותרת הזאת ניתן למצוא: מכר מקרקעין, שכירות, התחדשות עירונית, ועוד.

 

תחום שישי: קניין רוחני

תחום נוסף וחשוב במיוחד שמוסדר באמצעות המשפט המסחרי הוא דיני הקניין הרוחני. דיני הקניין הרוחני הם אלו הקובעים מתי נוצרת בעלות על קניין רוחני, כיצד נקנית הבעלות ולכמה זמן היא נמשכת.

בתוך דיני הקניין הרוחני ניתן למצוא את הנושאים הבאים: דיני פטנטים, דיני עיצובים, דיני זכויות יוצרים, דיני סימן מסחרי, ועוד.

 

תפקידו של עורך דין מסחרי

תפקידיו של עורך דין מסחריים הם כמובן שונים, רבים ומגוונים מידי על מנת שיהיה ניתן לפרוש את כולם במסגרת מאמר זה, והדבר גם תלוי כמובן בתת התחום לשמו נשכרו שירותיו של עורך הדין. ובכל זאת נעמוד להלן על מספר תפקידים עיקריים של עורך מסחרי בעת ליווי עסק או חברה:

 

תפקיד ראשון: הקמת החברה או העסק

התפקיד הראשון של עורך דין מסחרי המלווה יוזמה עסקית של עסק או חברה הוא כמובן לפעול להקמתם. הדבר מתבטא למשל בעריכת הסכמי שותפים, הסכמי מייסדים והסכמי בעלי מניות.

לעורך הדין תפקיד חשוב גם בניסוח תקנון החברה, ברכישת נכסי החברה, ברישום הקניין הרוחני שלה והבטחתו, וברישומה של החברה ברשם החברות כפי הנדרש בחוק.

עניין נוסף בו עורך הדין יכול לסייע בשלב הקמת החברה הוא בגיוס הון, אם באמצעות הלוואות, אם באמצעות הנפקת מניות, ואם באמצעות הנפקת איגרות חוב. כל הדרכים הללו דורשות ליווי משפטי מקצועי מוסמך, שיש לו גם את היכולת לצפות את צרכי החברה העתידיים ולהמליץ על הדרכים למימושם.

 

תפקיד שני: שמירה על הניהול התקין

התפקיד השני של עורך דין מסחרי הוא לשמור על ניהולו התקין של עסק או חברה ששכרה את שירותיו. עליו לוודא שהחברה עומדת בכל כללי החוק והרגולציה, לעדכן את רשמיה, לדווח לרשם החברות כנדרש, ועוד.

בנוסף לכך מספק עורך הדין לחברה ולעובדיה ייעוץ משפטי שוטף בנוגע לאופן התנהלותם היומיומית, ייעוץ שבלעדיו כמעט ולא ניתן לעמוד בכל דרישות החוק השונות שמוטלות על עסק או על חברה בישראל.

 

תפקיד שלישי: הזדמנויות עסקיות

לעורך הדין תפקיד משמעותי גם בניהולן של הזדמנויות עסקיות שונות. כך עורך הדין יכול לייצג את לקוחותיו בהליכי הירקמות של עסקה, ולשאת ולתת למענם. הדבר נכון גם לגבי מיזוגים ורכישות, הדורשים גם הם ידע משפטי-מסחרי נרחב.

 

תפקיד רביעי: טיפול בתביעות

תביעות אזרחיות שונות הן עניין נפוץ בתחום המסחרי, וגם כאן כמובן לעורך הדין תפקיד חשוב, שניתן לחלקו לשניים.

החלק הראשון עוסק בקדם התביעה, כלומר, באחריותו של עורך הדין להעניק ייעוץ משפטי ולסייע לנהל את החברה כך שהיא תהיה חשופה מעט ככל הניתן לתביעות מפני עובדיה, משקיעיה, ספקיה, לקוחותיה, או כל צד ג' אחר.

החלק השני עוסק בתביעה עצמה, כאשר לעיתים החברה או הגוף המסחרי היא הנתבעת ולעיתים היא התובעת. בחלק זה יהיה על עורך הדין לייצג נאמנה את שולחיו, לבחור באסטרטגיה המשפטית הטובה ביותר, לנהל משא ומתן מוצלח, ולהביא בסופו של דבר לסיומה של הסאגה המשפטית באופן הטוב ביותר ללקוחותיו.

 

תפקיד חמישי: ייצוג משפטי עם עורך דין מסחרי

טיפול בתביעות כולל בתוכו כמובן גם ייצוג משפטי, אך בכל זאת הקדשנו לכך סעיף נפרד מכיוון שהייצוג המשפטי אינו נדרש רק בהליכי תביעות. ייצוג משפטי נדרש פעמים רבות גם בהתנהלות מול רשויות מדינה אחרות, כמו רשם החברות, הטאבו, רשם הפטנטים ועוד.

בכל הרשויות הללו ישנה אפשרות ייצוג על ידי עורך דין ומומלץ מאוד לנצלה, במיוחד כאשר העניינים מסתבכים מעט.

 

תפקיד שישי: טיפול במיסוי

תפקיד נוסף של עורך דין מסחרי הוא טיפול בחובות המיסוי של לקוחותיו. חשוב במיוחד להיעזר בעורך דין בהקשר הזה מכיוון שהתעסקות עם רשויות המס איננה תמיד נעימה, ולעיתים חוסר היכרות עם חוקי המס השונים עשויה להביא את בעל העסק או החברה לעבירות פליליות של ממש.

עורך דין מסחרי יעקב אחר שומות המס של לקוחותיו, יבדוק שהדיווח השנתי נעשה כראוי, יוודא שמחייבים אותו בסכום הנדרש על פי החוק, ואף ידע להנחות אותו כיצד לפעול על מנת להפחית את נטל המס ככל האפשר.

 

סיכום: ייחודו של עו"ד מסחרי

עורך דין מסחרי הוא מקצוע ייחודי, כיוון שביצועו דורש הבנה מעמיקה ומומחיות בשני התחומים, הן בתחום המשפטי והן בתחום המסחרי. לא לכל עורך דין יש את הידע המשפטי הדרוש לכך, ובוודאי שלא לכל עורך דין יש את הידע המסחרי הדרוש לשם כך.

על כן, בבואכם לשכור את שירותיו של עורך דין בכל תחום הקשור למשפט המסחרי וודאו שהוא אכן מצוי בתחום ובעל הבנה בו. אל תתפשרו על כך, שכן שכירתו של עורך דין שאינו מסחרי לטובת עניין מסחרי עשויה לפגוע בכם ובאופן בו יתנהל עניינכם.

זקוקים לייעוץ משפטי מסחרי? פנו לעו"ד יוני לוי.

שאלות ותשובות:

המשפט המסחרי הוא ענף במשפט האזרחי המקיף היבטים שונים של מסחר בין אנשים והסדרתו. הוא כולל מספר תחומים מרכזיים כמו דיני תאגידים, העוסקים בישויות משפטיות-עסקיות כמו חברות ושותפויות. תחום נוסף הוא דיני החוזים, המכסים הסכמים מסחריים כמו הסכמי ייצור, הסכמי הפצה וחוזי עבודה. המשפט המסחרי מסדיר גם עניינים פיננסיים כמו הלוואות, ניירות ערך ומימון. בנוסף, הוא כולל הליכי פשיטת רגל, פירוק וכינוס נכסים. גם עסקאות מקרקעין וחוקי קניין רוחני, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר, הם חלק מהמשפט המסחרי.

כשהוא מלווה עסק או חברה במהלך הקמתם, עורך דין מסחרי ממלא מספר תפקידים מרכזיים. ראשית, הוא מסייע בעריכת הסכמי שותפים, הסכמי מייסדים והסכמים בין בעלי מניות. כמו כן, עו"ד מסחריים ממלאים תפקיד חיוני בהכנת תקנון החברה והבטחת נכסיה וזכויות הקניין הרוחני שלה. בנוסף, עורכי דין מסחריים מספקים הנחיות משפטיות בגיוס הון, בין אם באמצעות הלוואות, הנפקת מניות או הנפקת אג"ח, תוך התחשבות בצרכים העתידיים של החברה והמלצה על אסטרטגיות מתאימות.

לעורך דין מסחרי תפקיד משמעותי בהבטחת ניהול תקין של עסק או חברה. הוא מבטיח עמידה בהוראות החוק, מעדכן את רישום הארגון ברשויות הרלוונטיות וממלא את דרישות הדיווח לרשם החברות. בנוסף, עו"ד למשפט מסחרי מציעים ייעוץ משפטי שוטף לחברה ולעובדיה, המסייע בעמידה בחובות המשפטיות המגוונות המוטלות על עסקים. הנחיותיו מסייעות לבעלי העסק והנהלת הארגון לנווט במורכבות של הפעילות העסקית היומיומית, לקדם התנהלות חוקית ולמזער סיכונים משפטיים.

מלבד תפקידי ייעוץ משפטי בשלבי ההקמה ובניהול השוטף של עסקים ותאגידים, עורכי דין מסחריים מעניק סיוע בתחומים שונים נוספים. הם ממלאים תפקיד משמעותי בייעוץ משפטי בנושא הזדמנויות עסקיות, בייצוג לקוחות בהליכי ביצוע עסקאות, מיזוגים ורכישות ועוד. עורכי דין מסחריים גם מטפלים בתביעות, מציעים ייעוץ משפטי כדי למזער את החשיפה לתביעות ומספקים ייצוג ללקוחות בליטיגציה אזרחית, בין אם כנתבעים ובין אם כתובעים. כמו כן, הם מספקים ייצוג משפטי בהתנהלות מול רשויות המדינה כגון רשם החברות, רשם הפטנטים, ומסייעים בענייני מיסוי כדי להבטיח עמידה בדרישות המיסוי ולהפחית את נטל המס עבור לקוחותיהם.

 

עורך דין מסחרי
עורך דין מסחרי

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader