ייפוי כוח מתמשך – דוגמא

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ייפוי כוח מתמשך הוא אחד מן המסמכים המשפטיים המשמעותיים ביותר שעורך אדם בימי חייו, ועל כן חשוב להגיע למועד עריכתו מוכנים. אחת מן ההכנות הנדרשות היא היכרות עם האופן בו מנוסח ובנוי ייפוי כוח מתמשך, וזאת על מנת להבין לעומק את המסמך עליו חותמים. היכרות כזאת ניתן לעשות באמצעות דוגמא של ייפוי כוח מתמשך.

 

ייפוי כוח מתמשך – הגדרה

לאחרונה נכנס לתוקף שינוי משמעותי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). שינוי זה הכניס למערכת המשפט הישראלית את אפשרות עריכתו של ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בו מכריע אדם מי יבצע פעולות מסוימות בשמו בזמן שהוא כבר לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, בין אם בשל מצבו הבריאותי ובין אם בשל מצבו הקוגניטיבי.

מדובר בעצם במעין "אפוטרופוסות בהסכם", שכן על ידי עריכתו של ייפוי כוח מתמשך ההחלטה בדבר זהותו של האפוטרופוס אינה תלויה בבית המשפט, כפי שהדבר במצב רגיל, אלא בידיו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, על פי החלטה שקיבל מבעוד מועד.

 

חשיבותו של ייפוי כוח מתמשך

אם כן, ניתן להבין כי לייפוי כוח מתמשך חשיבות עצומה. מצד אחד הוא מאפשר לאדם את האוטונומיה הנרחבת ביותר האפשרית על גופו, אך מצד שני הוא גם מעניק לאדם אחר את הכוח לשלוט בחייו של הממנה. שני האלמנטים המתחרים הללו הובילו את המחוקק לקביעת הסדרים שונים להגבלתו של מיופה הכוח, וזאת על מנת לאפשר לאוטונומיה של הממנה על גופו להתגשם בצורה הטהורה ביותר.

 

ייפוי כוח מתמשך – דוגמא

הבנת חשיבותו הרבה של ייפוי הכוח המתמשך מובילה באופן ישיר לצורך להתכונן לזמן עריכתו, דבר שאותו ננסה לעשות בעבורכם בשורות הבאות, על ידי נתינת דוגמא ממשית להרכבו של ייפוי כוח שכזה ולעניינים הנכללים בו.

נכנה את חלקיו השונים של ייפוי הכוח המתמשך "פרקים", ונפרט מה כל פרק כולל בתוכו:

 

פרק ראשון: פרטים אישיים

הפרק הראשון של ייפוי הכוח המתמשך הוא טכני ברובו, וכולל את פרטי הממנה ופרטי מיופי או מיופה הכוח. במסגרת פרטים אלו יידרש מיופה הכוח להצהיר על סוג קרבתו לממנה.

 

פרק שני: הסמכה

הפרק השני של ייפוי הכוח עוסק בהסמכתו של מיופה הכוח, כלומר בפירוט העניינים בהם מסמיך הממנה את מיופה הכוח לפעול בשמו כאשר ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. ניתן להסמיך את מיופה הכוח לפעול הן בעניינים רכושיים, הן בעניינים רפואיים והן בעניינים אישיים, כאשר על כל אחד מן העניינים הללו קיימות מגבלות חוקיות מסוימות.

 

פרק שלישי: הנחיות מקדימות

הפרק השלישי כולל הנחיות מקדימות, כלומר הנחיות שיש לבצע עוד לפני כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. במסגרת הנחיות אלו יכול הממנה לקבוע מתי בדיוק ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, כאשר אם הוא לא עושה זאת ברירת המחדל היא שייפוי הכוח ייכנס לתוקף כאשר הוא לא יהיה מסוגל להבין עוד בעניינים הכלולים בו, וזאת על פי קביעת מומחה כאמור בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בהנחיות המקדימות יש לכלול גם את הסכמתו המפורשת של הממנה, ככל שהוא רוצה בכך, לביצוען של פעולות מסוימות, פעולות שעל פי החוק מיופה הכוח לא יכול לבצע ללא הסכמה מפורשת שכזאת.

 

פרק רביעי: הנחיות לעניין פקיעתו של ייפוי הכוח

בפרק הרביעי יכול הממנה לכלול הנחיות גם לגבי מועד פקיעתו של ייפוי הכוח, וזאת רק אם ברצונו לשנות מן ההוראות שנקבעו בחוק לעניין.

 

פרק חמישי: מיודעים

הפרק החמישי כולל הוראות בדבר מיודעים. המיודעים הם אנשים הנקבעים מראש על ידי הממנה, ומהווים מעין מנגנון פיקוח על פעולותיו של מיופה הכוח. הממנה הוא שקובע את מספרם של המיודעים, זהותם, ואת פעולות מיופה הכוח שטומנות בחובן חובת דיווח למיודעים. ניתן לכלול בפרק זה גם חובות הודעה מסוימות לבני משפחתו של הממנה, גם אם הם אינם ממונים למיודעים של ממש.

 

פרק שישי: חתימות

ככל מסמך משפטי, גם ייפוי כוח מתמשך מסתיים בחתימות. על המסמך חותמים כמובן הממנה ומיופה הכוח, אך גם עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח. חתימתו של עורך דין זה היא חשובה במיוחד, שכן לולא היא לייפוי הכוח המתמשך אין כל תוקף משפטי. בחתימתו מעיד עורך הדין שעשה את כל שמטיל עליו החוק בעריכת המסמך, שהסביר לצדדים את משמעות החתימה לאשורה, ושעבר הכשרה מיוחדת לעריכת ייפויי כוח אצל האפוטרופוס הכללי. חשוב לדעת כי עורך דין שאינו בעל הכשרה כזאת אינו יכול לשמש כעורך דין לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך, ומסמך שעליו חתם עורך דין שכזה יהיה גם הוא חסר כל תוקף.

מסמך דוגמה של ייפוי כוח מתמשך.

 

תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך

חשוב להבהיר שכל המובא לעיל הינו דוגמא בלבד, ואינו בהכרח מייצג את האופן בו מורכב כל ייפוי כוח מתמשך באשר הוא. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך הדורש התאמות ספציפיות רבות לאדם שעורך אותו, כמו כן לאנשים הנוספים שמושפעים ממנו, ועל כן לא כדאי להסתמך בעריכתו על נוסח גנרי שנמצא ברחבי הרשת, אלא רק על כזה שנערך בליוויו הצמוד של בעל מקצוע.

 

לפרטים נוספים: עו"ד יוני לוי, עורך דין ייפוי כוח מתמשך מוסמך.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב, בו כל אדם יכול לקבוע מי יבצע בשמו פעולות מסוימות בזמן שבו הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו (למשל בעת בעיה רפואית או קוגניטיבית שמונעת מאותו אדם לחשוב בצלילות הדעת). בפעולה זו אדם בעצם יכול למנות לעצמו אפוטרופוס באופן רצוני.

לייפוי כוח מתמשך ישנה חשיבות מיוחדת, בשל העובדה שמחד הוא מאפשר לאדם להחליט בדיוק מי יוכל לבצע פעולות בשמו כאשר הוא לא יוכל עוד לעשות זאת, ומאידך לאותו אדם יש כוח גדול מאוד לשלוט בחייו של אותו אדם ולבצע פעולות בשמו.

ייפוי כוח מתמשך סטנדרטי מכיל מספר פרקים, כדוגמת פרק של פרטים אישיים של מיופה הכוח, פרק ההסמכה שמעניק את הסמכות למיופה הכוח, פרק של הנחיות מקדימות שיש לבצע לפני כניסת ייפוי הכוח לתוקף, פרק שעוסק בהנחיות בעניין פקיעת התוקף של ייפוי הכוח, פרק מיודעים ופרק חתימות.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך ידאג ששני הצדדים מודעים לכוח הגדול שטמון במסמך זה, שהצד שמעניק את ייפוי הכוח מבין בדיוק על מה הוא חותם, שכל התנאים שבמסמך תואמים את רצונות הצדדים וכתובים בהתאם לחוק ובצורה ברורה ועוד.

 

ייפוי כוח מתמשך – דוגמא
ייפוי כוח מתמשך – דוגמא

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader