כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

בייפוי כוח מתמשך, מעצם טבעו, טמון כוח רב הניתן בידיו של מיופה הכוח. מכיוון שכך המחוקק שם לעצמו כמטרה, בחוקקו את ההסדר של ייפוי כוח מתמשך, למנוע את ניצולו של ייפוי הכוח לרעה בידי מיופה הכוח. אחת הדרכים להבטיח זאת היא קביעת מנגנון סדור לכניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

במסגרת מאמר זה נפרט את שלבי המנגנון הקובע מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקף על פי סדרם הכרונולוגי, כל זאת על פי ההסדר שנקבע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

 

שלב ראשון: הפקדת ייפוי הכוח

שלב זה מתבצע כבר בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, בעת בה הממנה, כלומר עורך ייפוי הכוח, עוד מסוגל לקבל החלטות בענייניו בעצמו. חשוב לציין כי החוק רובע שהפקדת ייפוי הכוח המתמשך היא תנאי לתוקפו.

 

הליך ההפקדה

את ייפוי הכוח יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. הפקדה זו יכולה להיעשות באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח, או על ידי התייצבות הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי.

לאחר ההפקדה תשלח ממשרדי האפוטרופוס הכללי אישור על עצם הקבלה, ולאחר בחינת ייפוי הכוח המתמשך ועמידתו בתנאי החוק, תשלח הודעה על אישורו של ייפוי הכוח או על דחייתו. את ההודעות הללו יקבל הן הממנה והן עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך.

מסמכים שיש לצרף להפקדה

ראשית יש להמציא לאפוטרופוס הכללי עותק מקורי של ייפוי הכוח. את זאת יש לבצע תוך 14 יום ממועד ההפקדה, וניתן לעשות זאת על ידי שליחת דואר רשום או על ידי התייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי.

בנוסף לכך יש לצרף טופס וויתור על סודיות של מיופה הכוח, חוות דעת מומחה ככל שהדבר נדרש, ומסמכים נוספים שיש לממנה עניין שיצורפו לייפוי הכוח, למשל רשימה מפורטת של רכושו.

בשלב זה יש להדגיש כי בדומה לצוואות, ייפוי הכוח המתמשך האחרון שיופקד כדין הוא יהיה ייפוי הכוח המחייב בעת הצורך.

 

שלב שני: התקיימות התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף

השלב השני הוא השלב שבו נכנס ייפוי הכוח לתוקף בפועל. שלב זה נוגע לעת בה הממנה אכן כבר לא מסוגל להבין ולהחליט בעניין מהעניינים שכלולים בייפוי הכוח המתמשך, זוהי העת שלשמה נערך ייפוי הכוח. הממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח את התנאים לקבלת החלטה שהוא אינו כשיר עוד, אך החוק מגביל את התנאים הללו כך שלא ניתן יהיה לקבל החלטה כזאת על בסיס שיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח, וזאת בשל החשש לניצול לרעה שהזכרנו קודם.

ניתן לקבוע שההחלטה תתקבל על ידי מיופה הכוח ואדם נוסף, שהוא קרובו של הממנה, ניתן לקבוע שהחלטה כזאת לא תתקבל אלא על פי חוות דעתו של מומחה, וניתן להחליט שתתקבל החלטה רק בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או אחר.

 

שלב שלישי: מסירת הצהרה לאפוטרופוס הכללי

לאחר שנתקיימו התנאים להחלטה שהממנה אינו כשיר עוד להחליט בעניין מענייניו שכלול בייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח למסור על כך הצהרה לאפוטרופוס הכללי. הצהרה זאת נקראת גם חובת היידוע והיא תנאי לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. אם אחד מהתנאים המצוינים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף בייפוי הכוח עצמו דורש גם חוות דעת מומחה יש לצרפה להצהרה זאת.

 

שלב רביעי: אישור על כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

אם בוצעו כדין כל השלבים המפורטים לעיל, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור על כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. את האישור על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ישלח האפוטרופוס הכללי גם לממנה עצמו וגם למיודעים שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך.

שלב זה הינו השלב הסופי של ההליך. עם קבלת האישור ייפוי הכוח תקף לכל דבר ועניין ומיופה הכוח רשאי לפעול לפיו מעתה והלאה.

לפרטים נוספים פנו לעו"ד יוני לוי, עורך דין מומחה לענייני ייפוי כוח מתמשך.

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף
Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

עו"ד יוני לוי בפייסבוק | עו"ד יוני לוי באינסטגרם | מייל אישי: [email protected]

משרדנו בתקשורת

יוני לוי כתבה ישראל היום

סוגים שונים של פרויקטים בתחום המקרקעין - מאמר מקיף עם עו"ד יוני לוי


קרא עוד ⟵

יוני לוי רשת 13

ייפוי כוח מתמשך - מאמר מקיף שהתפרסם באתר רשת 13 עם עו"ד יוני לוי


קרא עוד ⟵

איך מוצאים עורך דין מקרקעין מומלץ שאפשר לסמוך עליו? - מאמר מקיף עם עו"ד יוני לוי


קרא עוד ⟵

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 61 ביקורות
×
js_loader
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 61 ביקורות
×
js_loader
Facebook ג גוגל
5.0
מבוסס על 14 ביקורות
×
js_loader