עורך דין ייפוי כוח מתמשך בהרצליה

עריכתו של ייפוי כוח מתמשך מחויבת, על פי חוק, בליווי משפטי של עורך דין מיוחד שהוסמך לצורך העניין. ובכל זאת, על אף ששכירתו של עורך דין כזה היא חובה, לפני שנכנסים לתהליך חשוב להבין מהו בדיוק תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך בהרצליה ובכלל.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

על מנת להבין מהו תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך, ומתוך כך להבין גם את חשיבות תפקידו, יש להקדים מספר מילים לשאלה מהו ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מיוחד ויוצא דופן, מעין "הסכם אפוטרופוסיות" מוקדם. במסגרת ייפוי כוח שכזה יכול אדם לקבוע מי יקבל החלטות בענייניו בעת שהוא לא יוכל לקבלן בעצמו, וכיצד יהיה עליו לעשות זאת.

 

הממנה

בעריכתו של הסכם כזה חוסך בעצם מייפה הכוח, או כפי שנהוג לקרוא לו – הממנה, את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט במקרה הצורך. מעבר לחסכון בתהליך, בחירה באפשרות זו מאפשרת לו כמובן גם חופש פעולה גדול יותר בנוגע להסדרים שייקבעו ולזהות האפוטרופוס.

 

תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך

באופן כללי ניתן לומר שתפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך הוא ללוות את הליך עריכתו של ייפוי הכוח, עד להפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי ואישורו בהצלחה. ואכן, תפקידו של עורך הדין משתנה בהתאם לשלב בו נמצאים בהליך, כפי שנפרט להלן:

שלב ראשון: עריכתן של פגישות עם מייפה הכוח

בשלב הראשון על עורך הדין לקיים מספר פגישות, לפי הצורך, עם הממנה, זאת על מנת ללמוד ולהבין את צרכיו ואת משאלותיו לגבי ייפוי הכוח המתמשך. במסגרת פגישות אלו מוטלת על עורך הדין החובה להציג בפני הממנה את החלופות לייפוי כוח מתמשך, למשל אפוטרופוס במינוי בית המשפט ותמיכה בקבלת החלטות, וליידע את הממנה בדבר השלכותיו של ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי הכוח מרצונו החופשי של הממנה

בנוסף לכך, בשל משמעותו הקריטית של ייפוי הכוח המתמשך על חייו של הממנה ובשל בעלי האינטרסים העלולים להיות מעורבים בעניין, על עורך הדין לוודא שעריכתו של ייפוי הכוח אכן נעשית מרצונו החופשי של הממנה, ללא שהופעלו עליו לחץ או כפייה.

 

חוות דעת של מומחה

כאשר מתעורר בקרבו של עורך הדין ספק בנוגע ליכולתו של הממנה להבין את משמעותו של ייפוי הכוח המתמשך הוא רשאי להפנותו לקבלת חוות דעת של מומחה בעניין.

שלב שני: עריכת פגישה עם מיופה הכוח

לאחר הפגישה עם הממנה עצמו ולפני ניסוחו הסופי של ייפוי הכוח, על עורך הדין ליצור קשר עם מיופה או מיופי הכוח העתידי. פגישה כזאת היא חשובה במיוחד מכיוון שלולא הסכמתו של מיופה הכוח לתפקיד המיועד לו לא תהיה משמעות לייפוי הכוח.

 

משמעותו של ייפוי הכוח

במהלך פגישה זו על עורך הדין להסביר למיופה את משמעותו של ייפוי הכוח, ואת הסמכות והאחריות שתוטל עליו בעקבותיו. בנוסף לכך, עליו לתת לו לקרוא את ייפוי הכוח, לוודא שהוא עומד בתנאי הכשירות שדורש החוק ממיופה הכוח, ולהחתימו על הסכמה לייפוי הכוח ועל טופס וויתור על סודיות.

 

שלב שלישי: ניסוחו של ייפוי הכוח המתמשך

השלב השלישי הוא כמובן ניסוחו של ייפוי הכוח. ככל מסמך משפטי, ניסוח ייפוי הכוח המתמשך הוא עניין למקצוענים בלבד. בשלב זה תפקידו של עורך הדין הוא לנסח מסמך ברור ובהיר, שרצונותיו של הממנה מתבטאים בו בהצלחה.

 

התדיינויות משפטיות

עורך דין מוצלח ובעל ניסיון ינסח את ייפוי הכוח המשפטי כך שיותיר מעט ככל האפשר פתחים להתלבטויות או התדיינויות משפטיות. במקרה של ייפוי כוח מתמשך הדבר חשוב במיוחד, שכן לרוב בעת שתתעורר התלבטות כזאת הממנה כבר לא יוכל להבהיר את כוונותיו.

 

שלב רביעי: הפקדת ייפוי הכוח

הפקדתו של ייפוי כוח מתמשך במשרדי האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו. תפקידו של עורך הדין הזה בשלב זה הוא להפקיד את ייפוי הכוח בעצמו באופן מקוון, או לוודא שההפקדה נעשית באופן ידני על ידי הממנה. במסגרת ההפקדה על עורך הדין לוודא כמובן שמצורפים כל המסמכים הדרושים, וביניהם חוות דעת מומחה, טופס וויתור על סודיות, טופס הסכמת מיופה הכוח, ועוד.

 

עותק מקורי של ייפוי הכוח

בנוסף לכך עליו לוודא שבתוך 14 ימים מעת ההפקדה יומצא למשרדי האפוטרופוס הכללי עותק מקורי של ייפוי הכוח. לכאורה מדובר בשלב טכני בעיקרו, אך תפקידו של עורך הדין חשוב במיוחד בהקשר הזה, שכן, כאמור, ייפוי כוח מתמשך שלא יופקד כהלכה לא יהיה תקף. על כן אין לזלזל בהליכים הללו, ויש לוודא שהם אכן נעשים בצורה שנקבעה בחוק.

 

סיכום: עורך דין ייפוי כוח מתמשך בהרצליה

הנוחות שבשכירת שירותיו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך קרוב ומקומי ברורים. עם זאת, לעיתים שווה לשקול להרחיק קצת על מנת לא להתפשר על איכותו של עורך הדין בעניין כה קריטי. אין משמעות הדבר שיש צורך לנסוע לקצה השני של הארץ, אך בהחלט כדאי לברר על עורכי דין נוספים בסביבתה של העיר, ולהכריע בסופו של דבר על פי שיקולים עניינים.

מחפשים עורך דין ייפוי כוח בהרצליה? פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד ייפוי כוח מתמשך מומחה.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך בהרצליה
עורך דין ייפוי כוח מתמשך בהרצליה

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader