הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

מנהל עיזבון הוא מי ששמו מוגדר בצוואה כאחראי על הטיפול בעיזבון. ישנם מקרים בהם נדרשת הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון מסמכות משפטית כדי שעורך הדין או האדם הממונה יוכל לטפל בעיזבון. למרות שישנם מקרים חריגים, בדרך כלל זה יהיה בניגוד לחוק להתחיל לחלק את העיזבון או לקבל כסף מהעיזבון, ללא צוואה, כתבי ניהול או אישור מפורש אחר. 

 

איך ומי יכול להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון?

כל אחד שהינו בעל עניין, בדרך כלל היורשים החוקיים, יכול לבקש בקשה למינוי מנהל עיזבון. את הבקשה מגישים לרשם לענייני ירושה כדי שלמנהל העיזבון יהיו סמכויות משפטיות כחוק.  הבעיה של מינוי מנהל עיזבון קבוע הינה זניחה יותר כאשר היורשים הינם כשירים לטפל בכל הנכסים שהוריש המנוח.

בעיה זו תהיה עיקרית, מורכבת וחשובה יותר כאשר היורשים הינם קטינים, לא כשירים לטפל באינטרסים של עצמם או של נושים אחרים אם קיימים, או כאשר ישנן בעיות, מחלוקות ונכסים רבים.

בית המשפט רשאי למנות מנהל עיזבון כלשהוא, ולא רק להסתמך ולהתבסס על השם המופיע באותה בקשה למינוי מנהל עיזבון. כאשר היורשים מסוכסכים בינם לבין עצמם, רשאי בית המשפט למנות מנהל עיזבון או עורך דין לענייני עיזבון שיהיה ניטראלי לעניין זה. 

 

המסמכים שאותם יש להגיש במסגרת הבקשה למינוי מנהל עיזבון

במסגרת הבקשה, אשר כאמור נעשית על ידי היורשים החוקיים, יש להגיש תצהיר שינמק ויפרש את הסיבה בבחירת מנהל עיזבון זה או אחר. כדי שהבקשה תתקבל ותוכל להיות קבילה, יש לנסח אותה בסיוע של עורך דין לענייני עיזבון. כמו כן, נדרש אישורו של מנהל העיזבון הפוטנציאלי, תוך מילוי כל פרטיו, הסכמתו לתפקיד והסכמת כל היורשים ובעלי העניין. בדומה לבקשות אחרות, גם בבקשה זו, יש לשלם את האגרות הכרוכות בכך.

לסיכום

במאמר זה הסברנו אודות הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון. אולם יש לציין, כי אם נרשם והוזכר שמו של מנהל העיזבון כבר בצוואה, אין צורך לצרף את כלל המסמכים הללו.

לכן, ההמלצה הגורפת בכל המקרים היא לערוך צוואה אשר יכולה לפתור בעיות ודילמות רבות בעתיד, אשר עלולות ליפול על היורשים וליצור חוסר הבנות, קונפליקטים ומריבות. לשם כך מומלץ לפנות לעורך דין לענייני עיזבון, צוואות וירושות שיקדים תרופה למכה. לסיוע בנושא זה ונושאים נוספים – פנו למשרדנו בהקדם.

 

שאלות ותשובות נפוצות בהקשר להגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון

להלן כמה שאלות ותשובות נפוצות בהקשר לבקשה למינוי מנהל עיזבון:

בקשה למינוי מנהל עיזבון יכולה להיעשות בשלוש דרכים עיקריות. ניתן להגיש בקשה מקוונת באמצעות אתר רשם הירושות.  כמו כן ניתן להגיש בקשה במחוז בתחום השיפוט של מקום מגוריו של המנוח או באמצעות הדואר. בכל מקרה ניתן לראות את הבקשה ופרטיה באתר הפתוח לכל.

הבקשה יכולה להיות מאושרת על ידי רשם הירושות או להידחות מכל סיבה שהיא. עורך דין לענייני עיזבון נדרש לטפל בבקשה, כדי שהיא תוגש כראוי ולא יחולו עיכובים שעלולים לדחות את תחילת ההליך. יש לזכור שבמקרה ונדרש טיפול לפני קבלת צו ירושה יש למנות מנהל עיזבון זמני.

את הבקשה למינוי מנהל עיזבון יגישו היורשים או צדדים שלישיים לעניין, כמו נושים. בדרך כלל, ימונה מנהל עיזבון על ידי בית המשפט, כאשר ישנה אי הסכמה בין היורשים או הנושים, כאשר לא אותרו כל היורשים הקיימים, כאשר היורשים הינם קטינים ומקרים חריגים נוספים.

במקרים בהם ישנה הסכמה בין היורשים על מנהל עיזבון או עורך דין לענייני עיזבון, הבקשה יכולה להיות מוגשת לרשם הירושות. במידה ואין הסכמה, הבקשה תוגש לבית דין לענייני משפחה. בית המשפט יכול למנות מנהל עיזבון ששמו לא הוזכר על ידי היורשים.

 

בקשה למינוי מנהל עיזבון
בקשה למינוי מנהל עיזבון

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader