הסכם חלוקת עיזבון

תוכן עניינים

פטירתו של אדם קרוב מספקת התמודדויות רבות, כאשר עליהן נוספות גם ההתמודדויות המשפטיות. לרוב קשה להתרכז בכך בשעת צער גדולה, אך חשוב להכיר את הנושאים המשפטיים הנלווים לפטירתו של אדם, שכן ברגע אחד של פעולה חוסר ריכוז עלולים להיגרם נזקים רבים. אחד מן ההיבטים המשפטיים הללו הוא הסכם חלוקת עיזבון.

 

מה זה הסכם חלוקת עיזבון?

הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכם הנערך ונחתם בידי יורשיו של אדם לאחר פטירתו, במסגרתו הם מחלקים ביניהם את עיזבונו.

על פי סעיף 110(א) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה), היורשים רשאים להחליט בהסכם כזה ככל העולה על רוחם, ואין הם כפופים לא להוראות החוק, ואף לא להוראות צוואת המוריש עצמה, ככל שקיימת כזאת.

 

הצדדים להסכם

הצדדים להסכם ירושה יכולים להיות אך ורק היורשים על פי דין או על פי הצוואה, ולא אף אחד אחר. הסכם חלוקת עיזבון יכול שייערך בין כלל היורשים, ויכול שייחתם בין יורשים אחדים בלבד, אך אז כמובן הוא יחייב אך ורק את הצדדים לו.

 

אופן ניסוח ההסכם

כבכל חוזה אחר, גם הסכם חלוקת עיזבון יכול שייכרת בעל פה, או אפילו באופן הנלמד מהתנהגות הצדדים. עם זאת, פעמים רבות הסכמים כאלו כוללים גם חלוקה של מקרקעין, שלגביה יש דרישת כתב על פי חוק. על כן, ככל שהעיזבון כולל גם מקרקעין יש לערכו בכתב.

 

כניסה לתוקף

הסכם חלוקת עיזבון נכנס לתוקף עם החתימה עליו, ואין צורך באישורו על ידי בית המשפט.

 

מיסוי מקרקעין בהסכם חלוקת עיזבון

כמעט על כל עסקה במקרקעין מוטלים המיסים הבאים: מס שבח והיטל השבחה על המוכר, מס רכישה על הקונה. אולם, עסקאות במקרקעין שנעשות במסגרת הסכם חלוקת עיזבון אינן נחשבות כעסקאות לעניין חוק מיסוי המקרקעין. כלומר, הן פטורות לחלוטין ממס.

הפטור ממס מתקיים רק כאשר העברת המקרקעין נעשתה תמורת כסף או שווה כסף מנכסי העיזבון עצמו, ורק כאשר מדובר בהעברה הראשונה של המקרקעין בין היורשים. ככל שניתנה תמורה נוספת שאינה חלק מכספי העיזבון, יוטל מס על חלק זה של העסקה.

 

הסכם חלוקת עיזבון לאחר רישום בטאבו

בעבר ההלכה המשפטית הנהוגה הייתה שלאחר רישומו של צו ירושה או צו קיום צוואה בטאבו, כל חלוקה מחדש של העיזבון בין היורשים במסגרת הסכם תחשב לעסקה לכל דבר ועניין ותחויב במס.

עם תיקונו של חוק מיסוי מקרקעין נקבע כי הליך ההורשה הפטור ממס מסתיים רק לאחר החלוקה הראשונית, ולא כבר ברישומו של צו הירושה או צו קיום הצוואה בלשכת המקרקעין.

 

הליך ביצוע הסכם חלוקת עיזבון

כאשר היורשים מעוניינים לשנות מן הדין שבחוק הירושה או מרצונו של הנפטר כפי שהביע אותו בצוואה, עליהם לבצע את השלבים הבאים:

 

שלב ראשון: בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה

השלב הראשון הוא הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה שבמשרדי האפוטרופוס הכללי על מנת שינפיק ליורשים צו ירושה, או במקרה בו המנוח כתב צוואה – צו קיום צוואה.

המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה לצו ירושה הם: טופס בקשה לצו ירושה שניתן להגיש באופן מקוון או ידני, תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש, אישור על הודעת המבקש ליורשים בדבר הגשת הבקשה, ייפוי כוח כאשר המבקש מיוצג על ידי עורך דין, ואישור על תשלום האגרה.

המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה הם: צוואה מקורית, תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש, תעודת פטירה של הזכאים על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש, אישור על הודעת המבקש ליורשים האחרים בדבר הגשת הבקשה, ייפוי כוח כאשר המבקש מיוצג על ידי עורך דין, ואישור על תשלום האגרה.

ככל שאחד מן היורשים על פי דין או על פי הצוואה מבקש להסתלק מן הירושה, יש להגיש בנוסף "תצהיר הסתלקות" חתום בידי המבקשים ומאומת על ידי עורך דין.

 

שלב שני: ניסוח הסכם חלוקת עיזבון וחתימה עליו

השלב השני הוא ניסוחו של הסכם העיזבון בהתאם לרצונם של היורשים. חשוב מאוד לקחת את השלב הזה ברצינות ובכובד ראש הראויים לו, ואף להיעזר באיש מקצוע לשם כך, שכן מרגע שההסכם נחתם ונרשם לא יהיה ניתן לבצע בו שינויים ללא שיגררו מכך התחייבויות במס.

 

שלב שלישי: רישום בלשכת המקרקעין

בשלב השלישי של התהליך יש לפנות ללשכת המקרקעין, או בשמה המוכר יותר – הטאבו, עם הסכם חלוקת העיזבון וצו הירושה/קיום הצוואה, על מנת לרשום אותו. לאחר רישומו יהיה ניתן לרשום את הנכס על שמו של בעליו החדשים, בהתאם למה שהוסכם בהסכם חלוקת העיזבון.

 

מס רכישה בין יורשים

כאמור לעיל, מס רכישה לא יוטל על העברה בין יורשים במסגרת החלוקה הראשונית של הנכסים בהסכם חלוקת העיזבון. מדובר בעצם ב"דחיית מס", שכן היורשים נכנסים בנעליו של המוריש, והמס נדחה עד ליום בו הם יבצעו בנכס עסקת מכר.

כאשר מדובר על העברת נכס בין יורשים שאיננה חלק מהחלוקה הראשונית, הפטור כבר אינו תקף, אך תיתכן הנחה מסוימת במס הרכישה בהתקיים התנאים הבאים:

  1. מדובר בהעברה ללא תמורה, כפי שקורה פעמים רבות במסגרת חלוקת עיזבון.
  2. היורשים המדוברים הם קרובי משפחה: בני זוג, בני זוג לשעבר במסגרת ששת החודשים שלאחר מכן, הורה וילדו או כל צאצא אחר ובני זוגם או אחים.

 

בהתקיים שני התנאים הללו ייהנה מקבל הנכס, על פי תקנות מס רכישה, בהנחה בהיקף של 2/3 ממס הרכישה המקורי.

 

הסכם חלוקת עיזבון כאמצעי לקבלת פטור ממס שבח

כאמור לעיל, העברתם של מקרקעין במסגרת הסכם חלוקת עיזבון פטורה לחלוטין ממס, ובין השאר גם ממס שבח.

הפטור ממס שבח במקרה כזה מעניק לנישומים דרך לתכנן את נטל המס שלהם, וכך הוא מבהיר להם באיזו דרך משפטית מומלץ להם לבחור על מנת לבצע חלוקה של עיזבון.

בחירה בדרך חלוקה אחרת של העיזבון, למשל באמצעות חלוקה קניינית, איננה הפיכה מבחינת קבלת הפטור ממס. זאת הסיבה שניסוחו של הסכם חלוקת עיזבון הוא חשוב במיוחד, שכן הסכם כזה ניתן לעיתים לשנות, מבלי שהדבר ייחשב לחלוקה סופית עד לרישומו של ההסכם בלשכת המקרקעין.

 

סיכום

הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכם בעל משמעות משפטית חשובה, ואף בלתי הפיכה. נטל המס עשוי להיות כבד במסגרת כל עסקת מקרקעין, ולהוות חלק נכבד ממנה.

מצב בו יורשים מחויבים בתשלום מיסים כאלו עלול להשית עליהם משא בלתי נסבל, שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים, ויגרום להם בסופו של דבר לוותר על זכויותיהם במקרקעין.

אי לכך יש להעניק חשיבות מיוחדת לצורך שלא לפספס את הפטור ממס שניתן במסגרת ההעברה הראשונה שבין היורשים, ולנסח הסכם חלוקת עיזבון שלא ישאיר פתח לבעיות לאחר מכן. לצורך ניסוח של הסכם כזה יש להיעזר בעורך דין המתמחה בניסוח הסכמים כאלו.

למידע נוסף בנוע להסכם חלוקת עיזבון פנו לעו"ד יוני לוי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן