הסכם חלוקת עיזבון

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

פטירתו של אדם קרוב מספקת התמודדויות רבות, כאשר עליהן נוספות גם ההתמודדויות המשפטיות. לרוב קשה להתרכז בכך בשעת צער גדולה, אך חשוב להכיר את הנושאים המשפטיים הנלווים לפטירתו של אדם, שכן ברגע אחד של פעולה חוסר ריכוז עלולים להיגרם נזקים רבים. אחד מן ההיבטים המשפטיים הללו הוא הסכם חלוקת עיזבון.

 

מה זה הסכם חלוקת עיזבון?

הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכם הנערך ונחתם בידי יורשיו של אדם לאחר פטירתו, במסגרתו הם מחלקים ביניהם את עיזבונו.

על פי סעיף 110(א) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה), היורשים רשאים להחליט בהסכם כזה ככל העולה על רוחם, ואין הם כפופים לא להוראות החוק, ואף לא להוראות צוואת המוריש עצמה, ככל שקיימת כזאת.

 

הצדדים להסכם

הצדדים להסכם ירושה יכולים להיות אך ורק היורשים על פי דין או על פי הצוואה, ולא אף אחד אחר. הסכם חלוקת עיזבון יכול שייערך בין כלל היורשים, ויכול שייחתם בין יורשים אחדים בלבד, אך אז כמובן הוא יחייב אך ורק את הצדדים לו.

 

אופן ניסוח ההסכם

כבכל חוזה אחר, גם הסכם חלוקת עיזבון יכול שייכרת בעל פה, או אפילו באופן הנלמד מהתנהגות הצדדים. עם זאת, פעמים רבות הסכמים כאלו כוללים גם חלוקה של מקרקעין, שלגביה יש דרישת כתב על פי חוק. על כן, ככל שהעיזבון כולל גם מקרקעין יש לערכו בכתב.

כניסה לתוקף

הסכם חלוקת עיזבון נכנס לתוקף עם החתימה עליו, ואין צורך באישורו על ידי בית המשפט.

 

מיסוי מקרקעין בהסכם חלוקת עיזבון

כמעט על כל עסקה במקרקעין מוטלים המיסים הבאים: מס שבח והיטל השבחה על המוכר, מס רכישה על הקונה. אולם, עסקאות במקרקעין שנעשות במסגרת הסכם חלוקת עיזבון אינן נחשבות כעסקאות לעניין חוק מיסוי המקרקעין. כלומר, הן פטורות לחלוטין ממס.

הפטור ממס מתקיים רק כאשר העברת המקרקעין נעשתה תמורת כסף או שווה כסף מנכסי העיזבון עצמו, ורק כאשר מדובר בהעברה הראשונה של המקרקעין בין היורשים. ככל שניתנה תמורה נוספת שאינה חלק מכספי העיזבון, יוטל מס על חלק זה של העסקה.

 

הסכם חלוקת עיזבון לאחר רישום בטאבו

בעבר ההלכה המשפטית הנהוגה הייתה שלאחר רישומו של צו ירושה או צו קיום צוואה בטאבו, כל חלוקה מחדש של העיזבון בין היורשים במסגרת הסכם תחשב לעסקה לכל דבר ועניין ותחויב במס.

עם תיקונו של חוק מיסוי מקרקעין נקבע כי הליך ההורשה הפטור ממס מסתיים רק לאחר החלוקה הראשונית, ולא כבר ברישומו של צו הירושה או צו קיום הצוואה בלשכת המקרקעין.

 

הליך ביצוע הסכם חלוקת עיזבון

כאשר היורשים מעוניינים לשנות מן הדין שבחוק הירושה או מרצונו של הנפטר כפי שהביע אותו בצוואה, עליהם לבצע את השלבים הבאים:

 

שלב ראשון: בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה

השלב הראשון הוא הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה שבמשרדי האפוטרופוס הכללי על מנת שינפיק ליורשים צו ירושה, או במקרה בו המנוח כתב צוואה – צו קיום צוואה.

המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה לצו ירושה הם: טופס בקשה לצו ירושה שניתן להגיש באופן מקוון או ידני, תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש, אישור על הודעת המבקש ליורשים בדבר הגשת הבקשה, ייפוי כוח כאשר המבקש מיוצג על ידי עורך דין, ואישור על תשלום האגרה.

המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה הם: צוואה מקורית, תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש, תעודת פטירה של הזכאים על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש, אישור על הודעת המבקש ליורשים האחרים בדבר הגשת הבקשה, ייפוי כוח כאשר המבקש מיוצג על ידי עורך דין, ואישור על תשלום האגרה.

ככל שאחד מן היורשים על פי דין או על פי הצוואה מבקש להסתלק מן הירושה, יש להגיש בנוסף "תצהיר הסתלקות" חתום בידי המבקשים ומאומת על ידי עורך דין.

 

שלב שני: ניסוח הסכם חלוקת עיזבון וחתימה עליו

השלב השני הוא ניסוחו של הסכם העיזבון בהתאם לרצונם של היורשים. חשוב מאוד לקחת את השלב הזה ברצינות ובכובד ראש הראויים לו, ואף להיעזר באיש מקצוע לשם כך, שכן מרגע שההסכם נחתם ונרשם לא יהיה ניתן לבצע בו שינויים ללא שיגררו מכך התחייבויות במס.

 

שלב שלישי: רישום בלשכת המקרקעין

בשלב השלישי של התהליך יש לפנות ללשכת המקרקעין, או בשמה המוכר יותר – הטאבו, עם הסכם חלוקת העיזבון וצו הירושה/קיום הצוואה, על מנת לרשום אותו. לאחר רישומו יהיה ניתן לרשום את הנכס על שמו של בעליו החדשים, בהתאם למה שהוסכם בהסכם חלוקת העיזבון.

 

מס רכישה בין יורשים

כאמור לעיל, מס רכישה לא יוטל על העברה בין יורשים במסגרת החלוקה הראשונית של הנכסים בהסכם חלוקת העיזבון. מדובר בעצם ב"דחיית מס", שכן היורשים נכנסים בנעליו של המוריש, והמס נדחה עד ליום בו הם יבצעו בנכס עסקת מכר.

כאשר מדובר על העברת נכס בין יורשים שאיננה חלק מהחלוקה הראשונית, הפטור כבר אינו תקף, אך תיתכן הנחה מסוימת במס הרכישה בהתקיים התנאים הבאים:

  1. מדובר בהעברה ללא תמורה, כפי שקורה פעמים רבות במסגרת חלוקת עיזבון.
  2. היורשים המדוברים הם קרובי משפחה: בני זוג, בני זוג לשעבר במסגרת ששת החודשים שלאחר מכן, הורה וילדו או כל צאצא אחר ובני זוגם או אחים.

 

בהתקיים שני התנאים הללו ייהנה מקבל הנכס, על פי תקנות מס רכישה, בהנחה בהיקף של 2/3 ממס הרכישה המקורי.

 

הסכם חלוקת עיזבון כאמצעי לקבלת פטור ממס שבח

כאמור לעיל, העברתם של מקרקעין במסגרת הסכם חלוקת עיזבון פטורה לחלוטין ממס, ובין השאר גם ממס שבח.

הפטור ממס שבח במקרה כזה מעניק לנישומים דרך לתכנן את נטל המס שלהם, וכך הוא מבהיר להם באיזו דרך משפטית מומלץ להם לבחור על מנת לבצע חלוקה של עיזבון.

בחירה בדרך חלוקה אחרת של העיזבון, למשל באמצעות חלוקה קניינית, איננה הפיכה מבחינת קבלת הפטור ממס. זאת הסיבה שניסוחו של הסכם חלוקת עיזבון הוא חשוב במיוחד, שכן הסכם כזה ניתן לעיתים לשנות, מבלי שהדבר ייחשב לחלוקה סופית עד לרישומו של ההסכם בלשכת המקרקעין.

 

סיכום

הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכם בעל משמעות משפטית חשובה, ואף בלתי הפיכה. נטל המס עשוי להיות כבד במסגרת כל עסקת מקרקעין, ולהוות חלק נכבד ממנה.

מצב בו יורשים מחויבים בתשלום מיסים כאלו עלול להשית עליהם משא בלתי נסבל, שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים, ויגרום להם בסופו של דבר לוותר על זכויותיהם במקרקעין.

אי לכך יש להעניק חשיבות מיוחדת לצורך שלא לפספס את הפטור ממס שניתן במסגרת ההעברה הראשונה שבין היורשים, ולנסח הסכם חלוקת עיזבון שלא ישאיר פתח לבעיות לאחר מכן. לצורך ניסוח של הסכם כזה יש להיעזר בעורך דין המתמחה בניסוח הסכמים כאלו.

למידע נוסף בנוע להסכם חלוקת עיזבון פנו לעו"ד יוני לוי.

 

הסכם חלוקת עיזבון
הסכם חלוקת עיזבון

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader