האחריות של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

המחוקק הישראלי קבע מספר דרכים להתמודדות עם חוסר כשירות בקבלת החלטות בעניינים משפטיים, רפואיים ואישיים כאחד. אחת מן הדרכים האלו, שנוספה לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ממש לאחרונה, היא ייפוי כוח מתמשך. במאמר זה נתרכז באחד מן הגורמים החשובים ביותר בייפוי כוח שכזה – מיופה הכוח.

 

מיהו מיופה הכוח?

מיופה הכוח הוא מי שנבחר על ידי מי שערך את ייפוי הכוח (להלן: הממנה), לפעול בשמו בעניינים שונים. כל זאת אם וכאשר הממנה יאבד את יכולתו להחליט החלטות בנושאים אלו בעצמו.

 

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

מתוך התפיסה שהביאה לחקיקת הסדר ייפוי הכוח המתמשך מלכתחילה, המדגישה את חירותו של האדם לפעול כראות עיניו, המחוקק לא הגביל את זהותו של מיופה הכוח אלא בהגבלות מעטות המחויבות מעצם תפקידו. אם כן, התנאים למינוי מיופה כוח חוקי הם:

תנאי ראשון

אדם פרטי ולא תאגיד.

תנאי שני

מעל גיל 18.

תנאי שלישי

אינו משמש כמיופה כוח של יותר משלושה ממנים.

תנאי זה נועד להבטיח שמיופה הכוח יהיה מסוגל למלא את תפקידו כראוי. עם זאת, החוק מחריג קרובי משפחה, כלומר, ניתן לשמש כמיופה כוח ליותר משלושה ממנים אם מדובר בקרובי משפחה.

תנאי רביעי: אדם עצמאי

אדם שמונה לו אפוטרופוס, או שייפוי כוח מתמשך שהוא עצמו ערך כבר נכנס לתוקף לא יכול לשמש כמיופה כוח. ברור שאדם שחסר את הכשירות לנהל את ענייניו בעצמו, לא יוכל לעשות זאת בשביל ממנהו.

 

תנאי חמישי: מצב כלכלי

פושט רגל שלא קיבל הפטר על חובותיו או אדם שהוכרז על ידי בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור לא יוכל לשמש כמיופה כוח.

 

תנאי שישי: היעדר תלות

לא ניתן למנות כמיופה כוח אדם שנותן שירותים תמורת תשלום לממנה, או שמשכיר לו את דירתו.

 

תפקידיו של מיופה הכוח

קבלת החלטות

תפקידו העיקרי של מיופה הכוח הוא לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שנקבעו בייפוי הכוח. עם זאת, ס' 32ו לחוק הכשרות המשפטית מונה סוגים שונים של החלטות אותן לא ניתן לבצע כלל כמיופה כוח, וסוגים שונים של החלטות שניתן לבצע רק אם יש לכך הסמכה מפורשת בייפוי הכוח או באישור בית משפט.

 

מנגנון קבלת ההחלטות של מיופה הכוח

כדי לשמור על כבודו ועל עצמאותו של הממנה ככל הניתן קובע החוק מנגנון מיוחד שעל מיופה הכוח לעבור לפני קבלת החלטה בענייניו של הממנה שנמצאים תחת סמכות.

 

שלב ראשון: על-פי ההנחיות המקדמיות

אם הממנה נתן הנחיות לאופן בו הוא רוצה שיפעל מיופה הכוח בעניין מסוים, זאת יש לעשות, כמובן בכפוף לתנאים המפורטים בחוק.

 

שלב שני: על-פי רצונו של הממנה

במקרה בו לא ניתנו הנחיות מקדמיות יש לפעול על פי רצונו של הממנה, כל זאת בהנחה שניתן לברר את דעתו ושיידעו אותו לגבי הנתונים הדרושים להחלטה בהתאם להבנתו.

למאמר: ייפוי כוח מתמשך 2022 – המדריך המלא והמקיף לחצו כאן >>>

שלב שלישי: על-פי רצונו של הממנה בעבר

במקרה בו לא ניתן לברר את רצונו של הממנה כיום, יש לפעול בהתאם לדעותיו, רצונותיו והשקפותיו בעת שהיה מסוגל להבין בדבר.

 

שלב רביעי: על-פי טובת הממנה

אם גם לא ניתן להסיק בהתאם לדעותיו או רצונותיו של הממנה בעבר מהי החלטתו, יש לפעול בצורה שתגשים את טובת הממנה תוך שמירה על כבודו, פרטיותו ועצמאותו ככל הניתן.

 

דיווח למיודעים

תפקיד חשוב נוסף אותו ממלא מיופה הכוח הוא דיווח לאנשים שנקבעו בייפוי הכוח כברי יידוע (להלן: המיודעים). היקפה ותדירותה של חובת הדיווח נקבעת בייפוי הכוח.

 

האחריות של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך

למיופה הכוח מספר תחומי אחריות:

 

פעולה לטובת הממנה

על מיופה הכוח לפעול לטובתו של הממנה ולא לטובתו שלו. אם מדובר באיש מקצוע עליו לפעול כאיש מקצוע סביר, בדומה לדרך בה הוא פועל כלפי שאר לקוחותיו.

 

אחריות נזיקית

למיופה הכוח יש אחריות נזיקית לכל נזק הנגרם לממנה, לבד אם פעל בתום לב ולטובתו של הממנה או שקיבל את אישור בית המשפט לפעולה שגרמה לנזק.

 

קשר עם הממנה

על מיופה הכוח להסביר לממנה, בהתאם ליכולותיו ולהבנתו את מצבו המשפטי מרגע כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. עליו למסור לו כל מידע בעניינו ולעודדו לקבל את החלטותיו בכוחות עצמו, אם הוא מסוגל לכך.

 

קשר עם הסביבה

על מיופה הכוח לעודד ולאפשר לממנה לשמור על קשריו הדתיים, הקהילתיים, החברתיים והמשפחתיים ככל הניתן.

 

מנגנוני פיקוח על מיופה הכוח

החוק עצמו קובע מנגנוני פיקוח על מיופה הכוח בדמות החלטות שלא ניתן לקבל אלא בהסמכה מפורשת או באישורו של בית המשפט, כפי שמפורט בסעיף 32ו לחוק.

עם זאת, הממנה עצמו יכול להוסיף מנגנוני פיקוח על אלו החוקיים בשתי דרכים:

 

"חובת היידוע"

החלטה כי מיופה הכוח יהיה חייב לדווח על פעולותיו לאנשים שהממנה סומך עליהם ועל שיקול דעתם.

 

מינוי מספר מיופי כוח

החוק לא מגביל את מספר מיופי הכוח שניתן למנות. על ידי מינוי של מספר מיופי כוח ניתן להבטיח פיקוח שלהם אחד על פעולותיו של השני.

 

סיום תפקידו של מיופה הכוח

תפקידו של מיופה כוח מסתיים בביטולו של ייפוי הכוח או בפקיעתו. ברגע שמסתיים תפקידו על מיופה הכוח למסור את נכסי הממנה לממנה או למי שקבע בית המשפט. עם זאת, במקרה של פטירת הממונה רשאי מיופה הכוח לקבל החלטות מסוימות גם לאחר פקיעתו של ייפוי הכוח, זאת לצורך מניעת נזק לעיזבונו.

לייעוץ והכוונה בנושא פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד ייפוי כוח מתמשך.

 

האחריות של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך
האחריות של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך
Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

עו"ד יוני לוי בפייסבוק | עו"ד יוני לוי באינסטגרם | מייל אישי: [email protected]

משרדנו בתקשורת

יוני לוי כתבה ישראל היום

סוגים שונים של פרויקטים בתחום המקרקעין - מאמר מקיף עם עו"ד יוני לוי


קרא עוד ⟵

יוני לוי רשת 13

ייפוי כוח מתמשך - מאמר מקיף שהתפרסם באתר רשת 13 עם עו"ד יוני לוי


קרא עוד ⟵

איך מוצאים עורך דין מקרקעין מומלץ שאפשר לסמוך עליו? - מאמר מקיף עם עו"ד יוני לוי


קרא עוד ⟵

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 61 ביקורות
×
js_loader
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 61 ביקורות
×
js_loader
Facebook ג גוגל
5.0
מבוסס על 14 ביקורות
×
js_loader