חובת מיופה הכוח על פי החוק

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ייפוי כוח מתמשך הוא מעין "ביטוח" שמאפשר לכל אדם לקבוע כיצד יתנהלו חייו בעת שהוא לא יהיה כשיר מבחינת משפטית לנהל אותם בעצמו. מטבעו, ייפוי הכוח מעניק זכויות רבות למיופה הכוח אשר היו שייכות בעבר לממנה, אך יחד עם זאת החוק מטיל על מיופה הכוח חובות רבות ומגוונות. במאמר זה נעמוד עליהן.

חובות מיופה הכוח מופיעות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: החוק), ומרוכזות בעיקר בסעיפים 32ז ו-32ח לחוק זה.

 

חובה ראשונה: פעולה לטובת הממנה

סעיף 32ז לחוק מופיע תחת הכותרת "חיובי מיופה הכוח". סעיף זה נפתח בסעיף קטן א' הקובע כך: "מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו." סעיף זה מלווה ומהווה מעין כותרת לכל חובות מיופה הכוח על פי חוק. הוא מכריז על קריאת הכיוון בפעולות המיופה, שצריכות להיעשות על הצד הטוב ביותר, כשטובת הממנה לנגד עיניו.

 

חובה שנייה: מיופה כוח בעל מקצוע

סעיף קטן ב' מוסיף לנו חובה מיוחדת על מיופה כוח שמונה בשל היותו בעל מקצוע, כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים. מיופה כוח כזה צריך, בנוסף לאמור בסעיף קטן א', לפעול במסירות ומקצועיות כפי שבעל מקצוע מפעיל כלפי לקוחו. כלומר, בנוסף לחובת הזהירות המוטלת על כל אדם בהתאם לאמות המידה של אדם סביר, על מיופה כוח שהוא בעל מקצוע מוטלת גם חובת זהירות מתוקף תפקידו, שהיא מותאמת לאמות המידה של איש מקצוע סביר.

חובה שלישית: שמירה על פרטיות, כבוד ועצמאות

סעיף 32ח לחוק נפתח בחובות נוספות המוטלות על דרכי פעולתו של מיופה הכוח. במסגרת חובות אלו נמצאות החובה לשמור על כבודו של הממנה, כלומר להגביל כמה שפחות את זכויותיו ואת חירותו, לשמור על כבודו ככל האפשר, וכן לאפשר לממנה לממש את מירב עצמאותו האפשרית.

 

חובה רביעית: יידוע הממנה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף

ברגע שנכנס ייפוי הכוח לתוקף, בדרך כלל מכיוון שהתקיימו התנאים לשלילת כשרותו המשפטית של הממנה, חייב מיופה הכוח להסביר את העניין ואת השלכותיו לממנה. במסגרת הסבר זה יפרט מיופה הכוח בפני הממנה את תפקידיו ואת סמכויותיו כמיופה כוח, והכל בהתאם לרמת ההבנה של הממנה באותה עת. יש להשתדל שהממנה אכן יבין את הדברים, אף אם לצורך כך יהיה צורך בשימוש בחומרי עזר שונים.

 

חובה חמישית: יידוע הממנה במהלך תקופת ייפוי הכוח

החובה של יידוע הממנה אינה מתחילה ונגמרת ביידוע שהחוק מחייב בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף. למעשה חובת היידוע נמשכת לאורך כל התקופה בה ייפוי הכוח תקף. במסגרת חובת יידוע זו חייב מיופה הכוח למסור מידע לממנה בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים ובנוגע לפעולותיו כמיופה כוח. מיופה הכוח צריך גם להנגיש לממנה כל מידע אחר בעניינו, כך שהממנה יוכל לקבל החלטות בעצמו, ככל שהוא מסוגל לכך. בדומה לחובת היידוע הקודמת שהזכרנו, גם פה חובת היידוע כוללת את החובה להסביר לממנה את כל האמור בצורה שתקל עליו להבין זאת ובהתאם ליכולותיו.

 

חובה שישית: סיוע בקבלת החלטות עצמיות

על אף שמרגע כניסת ייפוי הכוח לתוקף מיופה הכוח רשאי לקבל בשם הממנה החלטות שונות, החוק עדיין דורש ממיופה הכוח לעשות ככל שביכולתו כדי שהממנה יקבל החלטות הנוגעות לחייו ולרכושו בעצמו. חובה זו היא בעצם המשך ישיר לחובת היידוע השונות, והיא קובעת שעל מיופה הכוח לסייע לממנה ולעודד אותו לקבל החלטות בעצמו, על בסיס המידע שהונגש לו.

 

חובה שביעית: שמירה על ערכים תרבותיים ודתיים

על מיופה הכוח לפעול בדרך שתאפשר לממנה, ככל האפשר, לשמור על ערכיו הדתיים והתרבותיים. לחובה זאת יכולה להיות השלכה למשל בהחלטה בנוגע לדיור המוגן אליו יישלח הממנה. בתוך חובה זו כלולה גם החובה לסייע לממנה להשתתף בחיי הקהילה ובפעילויות שהם מציעים לאנשים במצבו של הממנה.

 

חובה שמינית: שמירה על קשרים עם בני משפחה וחברים

בדומה לחובה הקודמת שהזכרנו, גם מטרתה של חובה זו היא לשמור על צלם האנוש של הממנה, ולנהל את חייו בדרך הדומה ביותר לזו בה הוא היה מנהל את חייו. חובה זו מטילה על מיופה הכוח לפעול בענייניו של הממנה בצורה שתאפשר לו, ככל האפשר, לשמור על קשר עם בני משפחתו ועם חבריו.

 

חובה תשיעית: התייעצות

לעיתים מיופה הכוח אינו יודע בדיוק כיצד לפעול בענייניו של הממונה כך שרצונו יוגשם בצורה הטובה ביותר. מסיבה זאת מטיל החוק על מיופה הכוח את החובה להתייעץ לפי הצורך עם גורמי מקצוע או עם בני משפחה וחברים של הממנה. חובה זו גם היא נועדה להבטיח שאכן ענייניו של הממנה יתנהלו בצורה הקרובה ביותר לרצונו האמיתי, כך שבמקרה של ספק מיופה הכוח יהיה חייב להתייעץ עם גורמים שונים שיכוונו אותו לדרך הנכונה, ולא יכריע על פי שיקול דעתו בלבד.

 

חובה עשירית: התחשבות במצבו של הממנה

רבות מהחובות שפירטנו לעיל, למשל חובת היידוע וחובת הסיוע לממנה ועידודו לקבל החלטות בעצמו, תלויות במצבו וביכולת הבנתו של הממנה, כאשר ישנם ממנים שמאפיינים אלו משתנים אצלם מעת לעת. על כן החוק מחייב את מיופה הכוח, בקיומו את החובות המפורטות לעיל, להתחשב במצבו וביכולתו של הממנה באותה עת, כך שימלא בפניו את החובות הללו בזמן ובמצב בו הן אכן יהיו בעלות פוטנציאל השפעה.

למידע נוסף בעניין  עורך דין ייפוי כוח מתמשך פנו לעו"ד יוני לוי.

 

חובת מיופה הכוח על פי החוק
חובת מיופה הכוח על פי החוק

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader