ייפוי כוח מתמשך מה זה

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי עוצמתי, המקנה לאדם מסוים את הכוח לפעול בשמו של זולתו. סמכויות אלו עשויות להיכנס לתוקף במקרה שבו הממנה יאבד את יכולתו לנהל את ענייניו האישיים, הבריאותיים ו/או הפיננסים בכוחות עצמו. מטרת עריכת ייפוי הכוח המתמשך אם כך, היא להסדיר מבעוד מועד מעין "ממלא מקום" שיטול לידיו את האחריות על קבלת ההחלטות בנושאים מוגדרים, עבור האדם שייפה את כוחו, אם וכאשר זה לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. במסגרת סקירה זו נסביר ייפוי כוח מתמשך מה זה ומה יתרונותיו, וכיצד מומלץ לערוך את המסמך הרגיש הזה.

 

צפו מה זה ייפוי כח מתמשך ולמה הוא כל כך חשוב לנו


ייפוי כוח מתמשך מה זה ומי רשאי לערוך ולחתום עליו?

ייפוי כוח הוא כאמור, מסמך משפטי המאפשר לאדם למנות אדם אחר שיקבל עבורו החלטות אם הוא יגיע למצב בו אינו יכול לעשות כן בעצמו. סמכותו של מיופה הכוח שהוגדר במסמך זה, תיכנס לתוקף כאשר הממנה יהפוך לבלתי כשיר מנטלית לקבלת החלטות בנושאים מוגדרים, והוא יימשך עד שאותו ממנה ילך לעולמו או עד לביטולו באמצעות צו בית משפט.

רק אדם מגיל 18 ואילך, רשאי לערוך ולחתום על מסמך מסוג זה בתור ממנה המעניק סמכויות על ענייניו לאנשים אחרים. באותה מידה – גם מי שכוחם מיופה באמצעותו, חייבים להיות בני 18 ומעלה, קרי, בגירים בראי החוק בישראל.

עריכת וחתימת המסמך, צריכה להתבצע מול עורך דין לייפוי כוח מתמשך שקיבל הסמכה ייעודית לכך מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. זאת כאשר לעורך הדין המלווה את עריכת המסמך אסור שתהיה כל נגיעה אישית הנוגעת לייפוי הכח המתמשך ודריסת הרגל שהוא מעניק למיופי הכוח בחייו של הממנה.

 

מהן הנסיבות בהן עשוי להיות רלוונטי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם למנות מקבל החלטות חלופי מטעמו, אשר יוכל לקבל החלטות בשמו אם יאבד חלילה את כשירותו השכלית לקבל החלטות בעצמו. מסמך זה מספק שקט נפשי רב לבעליו, הודות לידיעה שיהיה מישהו שאחראי יהיה לדאוג לצרכיו ולענייניו אם יקרה הגרוע מכל. למשל: אובדן כשירות בעקבות פגיעה בתאונה, ליקויים פיזיים ו/או מנטליים הנלווים לגיל מבוגר, ליקויים נפשיים או נסיבות אחרות העלולות להוביל לפגיעה ביכולת קבלת ההחלטות של האדם.

 

מי אינו רשאי להתמנות בתור מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

מי שתנאי כלשהו מתוך התנאים הבאים תקף לגביו, אינו רשאי להתמנות כמיופה כוח עבור הממנה:

 • אדם שנמצא תחת אחריותו של אפוטרופוס, או שייפוי כח מתמשך פעיל ותקף עבורו.
 • עורך הדין אשר ליווה את עריכת וחתימת ייפוי הכח המתמשך או איש המקצוע אשר היה מעורב בחתימה על ייפוי כח מתמשך רפואי (כרופא, פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, אח או אחות).
 • מי שהוכרז בתור חדל פירעון ולא ניתן לו הפטר, או שחשבונו הוגבל כמוגבל חמור, אינו רשאי לקבל ייפוי כח מתמשך החל על ענייני רכוש.
 • גורם שמספק לממנה שירותים בעלות כספית, ובפרט סיוע רפואי, סיעודי, משקם או סוציאלי.
 • מי שמספק לממנה מקום להתגורר בו בעד תמורה כספית (מלבד בני משפחתו).
 • כל אדם שמונה על תקן מיופה כוחם של שלושה אנשים אשר אינם בני משפחתו.

 

מה חשוב לדעת לפני שעורכים ייפוי כוח מתמשך

מאחר ומתן ייפוי כח מתמשך משמעותו שלאדם אחר ניתנת הסמכות הבלתי חוזרת לנהל את כל ענייניו האישיים, הרכושיים, הפיננסיים, הבריאותיים או אחרים (וייתכן שכולם גם יחד) עד יום מותו, חשוב מאוד להבין מראש את ההשלכות של מינוי מיופה כוח. יתרה מכך, גם האדם או האנשים הממונים כמיופי כוח נדרשים להבין את המשמעויות כבדות המשקל והאחריות הנגזרת מכך, ולהיות כשירים, נכונים ומסגולים לקבל על עצמם את האחריות העצומה הזו. הממנה מצידו, נדרש גם להחליט מה מידת השליטה שהוא חפץ להעניק למיופה כוח נתון לגבי קבלת ההחלטות עבורו בהקשרים שונים.

 

מהם היתרונות במתן ייפוי כוח מתמשך?

כאשר אדם עורך מסמך ייפוי כח מתמשך, הוא מעניק לאדם אחר או אנשים אחרים שהוא סומך על שיקול דעתם וכוונותיהם, סמכות בלתי חוזרת לקבלת החלטות עבורו בעתיד. סמכות זו תיכנס לתוקף כאשר יתממשו התנאים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך, אשר בהתקיימם, ניכר יהיה שעורך המסמך איבד את כשירותו לפעול באופן עצמאי.

היתרון המרכזי במתן ייפוי הכוח המתמשך, טמון בתכליתו של מסמך זה: להכשיר אדם או בעל מקצוע מסוים, לדאוג לענייניכם במידת הצורך. ניתן להשתמש בייפוי הכוח המתמשך למטרות רבות ושונות, אך שני השימושים הנפוצים ביותר הם עבור קבלת החלטות פיננסיות או רפואיות.

הידיעה כי דאגנו למנות אדם שידאג לטפל בעניינינו במקומנו, בעת שנחלה, נזדקן או נפצע באופן שיפגום בכשירותנו המנטלית, מקנה לאנשים רבים העורכים מסמך זה, שקט נפשי שאין לו תחליף. החסרונות מנגד, הם שמדובר במסמך משפטי מורכב שתהליך הכנתו עשוי לארוך זמן לא מבוטל, ושבידיים הלא נכונות, השימוש בו עלול להיות כחרב פיפיות העשויה לפגוע דווקא במי שתכנן להסתייע בו.

להתייעצות ראשונית עם עו"ד יוני לוי:

כיצד נבחר מיופה הכוח במסגרת עריכת ייפוי כח מתמשך?

בדרך כלל, האדם או האנשים הנבחרים לשמש כמיופי הכוח במסגרת ייפוי כח מתמשך, הם אנשים שהממנה סומך עליהם ומרגיש שיש לו מערכת יחסים של קרבה עמם. לדוגמה, בן / בת הזוג של הממנה, ההורה או הילד שלו, או חבר קרוב. במקרים אחרים, בחירת מיופה הכוח של הממנה תיעשה על בסיס המומחיות או הניסיון המקצועי של האמור לעיל, כמו במקרה של עורך דין או רואה חשבון.

 

האם ניתן להגביל את סמכויות מיופי הכוח?

כאמור לעיל, ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר למישהו אחר לטפל בענייניכם האישיים, הבריאותיים, הרכושיים או הכספיים עבורכם. אין ספק כי אלו הם תחומי אחריות כבדי משקל ולכן ייפוי כח זה יכול להיות כללי או מוגבל בהיקפו. כלומר, הוא יכול לכסות את כלל היבטי חייו של הממנה, או רק תחום ספציפי אחד, תוך הגדרת תנאים והגבלות שונות.

 

ייפוי כוח מתמשך מה זה מאפשר ומה לא?

ככלל, ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לממנה לתת למישהו אחר את הזכות לעשות כל מה שהוא יכול לעשות בעצמו כדין (היינו, במגבלות החוק). עם זאת, ניתן להגביל את היקף ייפוי הכוח ולסייג אותו בתנאים מסוימים, כך שיקנה למיופה הכוח אפשרות לבצע פעולות מסוימות בתחומים ספציפיים בלבד, כמו ניהול כספים או קבלת החלטות רפואיות מסוגים מסוימים.

מעבר לכך, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מגדיר סוגים מסוימים של פעולות שמיופי כוח בייפוי כוח מתמשכים, מנועים מביצוען כליל על פי החוק, פעולות שניתן לבצע רק אם הדבר הותר לממונה מפורשות במסגרת המסמך, ופעולות המחייבות קבלת אישור מיוחד לביצוען מבית המשפט.

 

מה דרוש כדי לתת תוקף לייפוי כוח מתמשך?

כדי שייפוי כח מתמשך יהפוך תקף מבחינה משפטית, יש להפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. רק מרגע שניתן האישור הרשמי בדבר הפקדתו של מסמך זה והוא הוטבע בחותמת הפקדה רשמית, ייפוי הכוח המתמשך ייחשב כבר תוקף חוקי ומחייב.

 

למי ניתן לפנות לשם קבלת ייעוץ משפטי בנושא של עריכת ייפוי כח מתמשך?

אם אתם מעוניינים לנסח ייפוי כח מתמשך, משרד עורכי דין מנוסה בעריכת ייפויי כוח מתמשכים הוא הגורם שעליכם לפנות לעזרתו. על מנת לדון בנושא זה בפרוטרוט ולקבל הכוונה משפטית פרטנית בהקשר זה, צרו עם משרדנו קשר בהקדם לשיחת התייעצות ללא התחייבות.

שאלות ותשובות:

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המעניק לאדם אחר את הסמכות לפעול בשמו של הזולת אם אותו אדם, איננו מסוגל לנהל את ענייניו האישיים, הבריאותיים ו/או הפיננסיים בעקבות התדרדרות של מצבו הרפואי, הנפשי, השכלי או כולם גם יחד. הדבר עלול להתרחש על רקע תאונה, מחלה ואף בגיל שיבה. חשוב שיהיה ייפוי כוח מתמשך כי הוא מבטיח שמישהו שהמייפה סומך עליו יקבל החלטות עבורו ולטובתו כאשר הוא כבר לא יוכל לעשות זאת עצמאית. הדבר מספק שקט נפשי ומבטיח שהצרכים של המייפה יטופלו בצורה נאותה במצבים שונים, כמו תאונות, זקנה או ליקויים נפשיים.

קיימות הגבלות מסוימות לגבי הזהות של האנשים שניתן למנות כמיופי כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך. לצורך העניין, לא ניתן למנות את האנשים הבאים כמיופי כוח:

 • מי שכבר נמצא באחריות אפוטרופוס או בעל ייפוי כוח פעיל החל עליו עצמו.
 • עורך הדין שסייע בניסוח וחתימה על ייפוי הכח מתמשך או כל בעל מקצוע המעורב בחתימה על ייפוי כוח רפואי מתמשך.
 • אדם שהוכרז חדל פירעון או שלחשבונותיו הפיננסיים מגבלות חמורות.
 • נותני שירותים אשר גובים תשלום עבור סיוע רפואי, סיעודי, שיקומי או סוציאלי.
 • מי שמספק מקום מגורים תמורת תשלום כספי, למעט בני משפחה.

כן, ניתן להגביל את סמכויותיו של ייפוי כוח מתמשך בהתבסס על הצרכים וההעדפות הספציפיות של המייפה. ניתן לנסח את המסמך כך שיכסה את כל היבטי חייו של המייפה או רק תחומים ספציפיים (כלכלי / רפואי / אישי). בנוסף, ניתן להגדיר תנאים והגבלות שונים כדי להגביל את היקף ייפוי הכוח.

כדי להפוך ייפוי כוח מתמשכים לתקפים משפטית, יש להפקידם אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. לאחר שהמסמך אושר רשמית ונחתם בחותמת הפקדה פורמלית, הוא נחשב לתקף ומחייב מבחינה משפטית. חשוב להשלים שלב זה כדי לוודא שלייפוי הכוח המתמשך יש את האחיזה המשפטית הדרושה להוצאתו אל הפועל בעת הצורך.

 

ייפוי כוח מתמשך מה זה - עורך דין יוני לוי

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader