ייפוי כוח מתמשך מחיר

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לבחור נציג מהימן, או מספר נציגים שינהלו את ענייניו האישיים, הכלכליים, הרפואיים, המשפטיים וכיוצא באלו – במידה וכשירותו לכך נפגעה. במאמר זה, נחקור את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך מחירים מקובלים לעריכת מסמך כזה, ושיקולים שחשוב להביא בחשבון על מנת להבטיח שתקבלו החלטות מושכלות בנוגע למסמך משפטי משמעותי זה.

 

ייפוי כוח מתמשך מחיר השקט הנפשי שלכם

החיים מלאים באי ודאות, ועלולים לכלול תאונות, מחלות ושאר נסיבות שעלולות לפגוע ביכולת קבלת ההחלטות שלנו – לרבות הידרדרות קוגניטיבית שעלולה לקרות בגיל שיבה. כדי להביא תחושת ודאות למציאות כזו, אחת האפשרויות היא לחתום על ייפוי כוח מתמשך בעודנו כשירים לכך.

באמצעות מומחיותו של עורך דין שהוסמך לעריכת ייפויי כוח מתמשכים מטעם משרד האפוטרופוס הכללי, כל אדם מגיל 18 ואילך, יכול למנות אדם נוסף, או אפילו מספר אנשים, שיופקדו על קבלת ההחלטות בשמו בעתיד, בתנאים שיוגדרו במסמך. החלטות אלו יכולות לכלול עניינים אישיים, סוגיות רפואיות ובחירות פיננסיות הקשורות ישירות למי שמעניק את ייפוי הכוח.

על ידי הקמת ייפוי כוח מתמשך, אנשים יכולים לנקוט בצעדים יזומים כדי להבטיח שענייניהם מנוהלים על פי רצונם, גם בנסיבות שבהן ייתכן שלא יוכלו לקבל החלטות בעצמם.

עם זאת, ניתן לתהות לגבי העלות של אמצעי זה להבטחת השקט הנפשי שלנו. ככלל, לעריכת ייפוי כוח מתמשך מחירים בטווח שנע בין 2,500 ל-5,000 ש"ח, אלא אם במסמך יש צורך להתייחס להעברת סמויות לניהול נכסים משמעותיים או בדרישות סבוכות במיוחד.

 

על ייפוי כוח מתמשך – מחירים מקובלים לעריכתו והנושאים המטופלים במסגרתו

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי משמעותי, הקובע מי מחזיק בסמכות לפעול בשמכם בעניינים מוגדרים לבחירתכם, במידה ואיבדתם חלילה את היכולת לקבל החלטות בעצמכם בנושאים הללו. חשוב לציין כי רק עורכי דין שעברו הכשרה מתאימה מהאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ואין להם אינטרס אישי הנוגע להכנת המסמך למייפה הכוח הספציפי, מוסמכים ליצור ייפוי כוח מתמשך, ויש להם גישה לטופס המקוון הנדרש לצורך ביצועו.

ניתן לקבוע ייפוי כוח מתמשך בשלושה תחומים עיקריים:

  1. עניינים רפואיים
  2. נושאים פיננסיים
  3. עניינים אישיים

כאמור לעיל, ברוב המקרים עלות ייפוי כוח מתמשך נעה בדרך כלל בין 2,500 ש"ח ל-5,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). ניתן להקצות מיופי כוח שונים לכל תחום בנפרד, למנות מספר אנשים לתחום מסוים, או להקצות את כל הזכויות בכל התחומים לאדם בודד – לפי העדפת המייפה.

 

הבנת העלות של ייפוי כוח מתמשך

העלות הכרוכה בהכנת ייפוי כוח מתמשך נקבעת על סמך מספר גורמים. אולם בעיקר, זה תלוי במספר הפגישות הנדרשות עם עורך הדין שלכם וברמת המומחיות המקצועית שלו. בדרך כלל, יערכו 2-3 פגישות לאורך התהליך. בנוסף, אם ייפוי הכוח כרוך במינוי במספר מיופים, סעיפים מורכבים או הסדרת הטיפול בריבוי נכסים, נכסים מורכבים מאוד, הוראות מפורטות וספציפיות במיוחד מצד המייפה וכדומה – עבודת ההכנה עבור עורך דינכם תהיה נרחבת יותר, תצריך מספר פגישות גדול יותר וכתוצאה מכך – סביר להניח גם שייבה מחיר גבוה יותר עבור המסמך.

 

מה מכוסה במחיר של ייפוי כוח מתמשך?

בעידן הדיגיטלי, שבו התקשורת האלקטרונית רווחת, תהליך יצירת מסמך ייפוי הכוח כולל בדרך כלל שתי פגישות, כאשר ביצוע התיקונים בטיוטה נערך לרוב באופן מקוון. המחיר של ייפוי כוח מתמשך מכסה בדרך כלל את הדברים הבאים:

  • פגישה ראשונה: ניתן לקיימה באופן אישי, באמצעות זום או בטלפון, בהתאם להעדפות הלקוח ועורך הדין. במהלך פגישה זו יקבעו רצונות המייפה והמיופה/ים הנבחר/ים שלו. בנוסף, תוערך הכשירות של המיופה/ים. לאחר פגישה זו ייערך מסמך טיוטה המשמש כגרסה ראשונית לבקשת ייפוי הכוח הסופית.
  • פגישה שניה: פגישה זו חייבת להתנהל באופן אישי, שכן שם מתבצעת החתימה על המסמך. גם המייפה וגם המיופים שנבחרו יהיו נוכחים.

לאחר החתימה יגיש עורך הדין את בקשת ייפוי הכוח המתמשך ללשכת האפוטרופוס הכללי, שם המסמך יעבור אישור תוך מספר שבועות, בהתאם לעומס העבודה. חשוב לציין כי אישור הבקשה אינו מפעיל אוטומטית את ייפוי הכוח המתמשך. מסמך זה נכנס לתוקף רק כאשר המייפה הופך חסר יכולת לנהל את ענייניו בהתאם לאמות המידה שהוגדרו במסמך.

 

חשוב לדעת: בהכנת ייפוי כוח מתמשך מחירים הם פונקציה של מורכבות המסמך

בדומה למסמכים משפטיים אחרים, הגורם העיקרי המשפיע על מחירו של ייפוי כוח מתמשך הוא מורכבות המסמך עצמו. הטופס המקוון ליפוי כוח מתמשך מאפשר התאמה אישית משמעותית בהתאם להעדפות המייפה. ברוב המקרים, ההוראות המסופקות על ידי מייפים חולקות קווי דמיון מבחינת פירוט ומורכבות. עם זאת, אם התהליך כרוך בהסדרת הטיפול במספר נכסים, נכסים מורכבים, רצונות מאוד ספציפיים או מצריך מספר פגישות, עבודתו של עורך הדין הופכת מורכבת יותר, וכתוצאה מכך נגבה גם מחיר גבוה יותר ליפוי הכוח המתמשך. אולם לרוב האנשים, עלות ייפוי כוח מתמשך תהיה בדרך כלל בסביבות 3,000 ₪.

 

האם ניתן לבקש מעורך דין ייפוי כוח מתמשך מחירים מיוחדים לבני זוג?

עבור זוגות המבקשים לייפות את כוחם של אותם קרובי משפחה במשותף, יצירת ייפוי כוח מתמשך יחד יכולה להציע חיסכון בעלויות בהשוואה להכנת מסמכים נפרדים. ככלל, ככל שהניסוח והדרישות דומים יותר בין בני הזוג, כך המחיר היחסי לכל בקשה יורד.

במקרים בהם הנוסח זהה, כאשר ההתאמות מוגבלות לשמות ולמין לכל אחד מבני הזוג, והבקשה הכוללת היא פשוטה וסטנדרטית יחסית, המחיר ליפוי כוח מתמשך של בני זוג נע בין 3,500 ל-5,500 ש"ח (לא כולל מע"מ).

עם זאת, במצבים מורכבים הכוללים ריבוי נכסים, נכסים מורכבים (כגון עסקים), בקשות מפורטות ביותר מצד המייפים או אילוצים שונים המצריכים ריבוי פגישות, מורכבות עבודתו של עורך הדין עולה גם כאן, והמחיר עשוי לנוע בין 7,000 ל-8,000 ש"ח.

 

מה העלות של עדכון ייפוי כוח מתמשך?

לפעמים, נסיבות החיים משתנות, ואנו עשויים למצוא צורך לשנות פרטים מסוימים בייפוי הכוח המתמשך הקיים שלנו. במקרים כאלה, יש צורך לפנות לעורך דין ולהגיש בקשה חדשה, שכן הגרסה העדכנית ביותר של ייפוי הכוח המתמשך הרשומה אצל האפוטרופוס הכללי, היא זו הנחשבת תקפה.

מכיוון שהתהליך הכרוך בעדכון ייפוי כוח מתמשך דומה להגשה הראשונית, סביר לצפות שהעלות תהיה דומה לבקשה המקורית. עם זאת, עורכי דין רבים עשויים לבחור להציע הנחה ללקוחות חוזרים. הסכום או אחוז ההנחה הספציפיים אינם סטנדרטיים, אלא נתונים לשיקול דעתו של עורך הדין אולם בכל מקרה – אם ברצונכם לעדכן את ייפוי הכוח המתמשך, מומלץ להתייעץ עם עורך הדין שניסח את המסמך לראשונה.

 

כשמדובר בייפוי כוח מתמשך מחיר ההימנעות מהכנת המסמך עלול להיות כבד

כששוקלים עריכת ייפוי כוח מתמשך מחירים הם בהחלט פקטור שקשה להתעלם ממנו, אולם חשוב לזכור כי המחיר של הימנעות מהכנת ייפוי כוח מתמשך, הוא גבוה יותר. לאי עריכת ייפוי הכוח, יכולות להיות מספר השלכות אפשריות וכבדות משקל שחשוב להכיר בהן מראש:

  • אובדן שליטה בקבלת החלטות: ללא ייפוי כח מתמשך, אם תאבדו את היכולת או הכשירות לקבל עצמאית החלטות, ייתכן שלא יהיה אדם ייעודי המוסמך לפעול בשמכם, לייצג אתכם מול גופים פיננסיים, מוסדות רפואיים ומול הרשויות – וחשוב מכך: לדאוג לשלומכם ולאינטרסים שלכם. זה יכול לגרום לכך שהחלטות חשובות לגבי שירותי הבריאות, הכספים והעניינים האישיים שלכם יתקבלו בצורה שרירותית על ידי מישהו שאולי לא שם את צרכיכם והרצונות שלכם בראש מעייניו.
  • סכסוכים משפחתיים ומאבקים משפטיים: בהעדר ייפוי כח מתמשך, עלולים להיווצר חילוקי דעות בין בני המשפחה לגבי מי צריך לקבל החלטות בשמכם. הדבר עלול להוביל לסכסוכים משפחתיים ואף לסכסוכים משפטיים, ולגבות מחיר רגשי וכלכלי מיקיריכם.
  • קבלת החלטות מאוחרת או שגויה: ללא מסמך משפטי ברור המפרט את רצונותיכם וזהותם של נציגיכם הנבחרים, עלולים להיות עיכובים ובלבול בקבלת ההחלטות הנוגעות לחייכם. זה יכול להוביל לכך שעניינים חשובים הנוגעים לרווחתכם, יישארו ללא פתרון או להביא לקבלת החלטות שאינן תואמות את ההעדפות שלכם.
  • אפוטרופסות מטעם בית משפט: בהעדר ייפוי כח מתמשך, אם הגעתם למצב של חוסר כשירות משפטית ולא הסמכתם מראש אדם מתאים לפעול בשמכם, ייתכן שבית משפט יצטרך למנות אפוטרופוס עבורכם. תהליך זה יכול להיות תובעני בזמן, יקר, ועלול לגרום לכך שיוקצה גורם כמקבל ההחלטות בשמכם, שאולי אינו הבחירה האידיאלית מבחינתכם.
  • קשיים פיננסיים וניהוליים: ניהול עניינים פיננסיים ואדמיניסטרטיביים, כגון תשלום חשבונות, גישה לחשבונות בנק או טיפול ברכוש, עלול להפוך למאתגר ללא נציג מורשה מטעמכם. זה יכול להוביל לסיבוכים, הפסדים כספיים פוטנציאליים וקשיים בניהול העניינים שלכם בצורה יעילה.

כדי להימנע מהשלכות פוטנציאליות אלו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין ולנסח ייפוי כוח מתמשך המתאים להעדפותיכם ומבטיח שרצונותיכם יישמרו גם אם לא תהיו מסוגלים לקבל החלטות בעצמכם יותר.

 

לסיכום – בהכנת ייפוי כוח מתמשך מחירים הם לא הכל

במדריך זה עמדנו על מהותו של ייפוי כוח מתמשך כמסמך חיוני המעניק שקט נפשי והגנה לפרט לכל תרחיש שעלול להביא לאובדן כשירות לקבלת החלטות אוטונומית. היכולת למנות אדם או אנשים שאתם סומכים עליהם לנהל את ענייניכם, מאפשרת לכם להבטיח שהעניינים הרפואיים, הפיננסיים והאישיים שלכם יופקדו בידיים אמונות ונאמנות ויטופלו על פי רצונותיכם. בהקשר זה, חשוב גם לבחור בתבונה את עורך הדין שיערוך למענכם את מסמך ייפוי הכוח המתמשך. ישנה חשיבות מכרעת לבחירת עו"ד מוסמך משרד המשפטים לעריכת ייפויי כוח מתמשכים, שיש לו ניסיון מעשי רב בהכנתם, אכפתיות רבה כלפי לקוחותיו, המלצות מצוינות ותשומת לב בלתי מתפשרת לפרטים. כל אלו חיוניים כדי להבטיח שבמסגרת ייפוי הכוח המתמשך שתערכו, יכוסו מירב התרחישים האפשריים ויקבלו מענה משפטי ראוי ומקיף.

אם אתם זקוקים לסיוע משפטי מקצועי בעריכת ייפוי כוח מתמשך או זקוקים להכוונה לעדכון ייפוי כח קיים, אל תהססו לפנות אל משרד עו"ד יוני לוי.

 

שאלות ותשובות:

על פי החוק, את הפיצוי בגין איחור באספקה הקבלן ישלם בסוף כל חודש עבור אותו חודש ספציפי. במקרים בהם האיחור הוא מעל ל-60 הימים הראשונים מהמועד החוזי למסירת החזקה, ישולם הפיצוי בגין תקופה זו בתום תקופת שישים הימים, החל מהמועד החוזי.

אם טרם חלפו 60 ימים ממועד מסירת החזקה בדירה המופיע בהסכם המכר, לא תעמוד לקונים הזכות לדרוש מהקבלן פיצוי בגין האיחור במסירת הנכס.

כאשר הדירה אינה ראויה למגורים, הרוכשים אינם מחויבים לקבל חזקה עליה. על הקבלן לוודא שהדירה עומדת בחוקי התכנון והבנייה ולקבל את ההיתרים הנדרשים לחיבורי מים, חשמל וטלפון. מהנדס בניין יכול לקבוע אם הדירה מתאימה לשימוש, המצוין ב"טופס 4". במידה ונמצאים ליקויים המונעים שימוש סביר בנכס, עומדת לרוכשים הזכות לפנות לקבלן בכתב ולטעון לאיחור במסירה. ככל שחלפו יותר מ-60 ימים ממועד המסירה בחוזה, זכאים הרוכשים גם לדרוש פיצוי בגין האיחור.

אם הקבלן לא משלם לכם את הפיצוי המגיע לכם בגין איחור במסירה או מציע סכום נמוך ממה שמגיע לכם, חיוני לפנות לייעוץ משפטי בהקדם. במצב כזה, ייתכן שיהיה עליכם להגיש תביעה לבית המשפט כדי לעמוד על זכויותיכם ולממשן בהקדם.

 

ייפוי כוח מתמשך מחירים
ייפוי כוח מתמשך מחירים

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader