ייפוי כוח מתמשך: סימני אזהרה למינוי שלא מרצון חופשי

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

לייפוי כוח מתמשך ישנן לא מעט יתרונות, אך יחד עם זאת ישנם מספר דגשים שחשוב לשים אליהם לב. דגשים אלה יוכלו בהמשך התהליך, לשמש לנו כסימני אזהרה אשר כדי להדליק לנו מספר נקודות אדומות. סעיף 32יד(ה) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק") קובע כלהלן:

"(ה)  עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח, יאשר על גבי הטופס כי הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג), וכי נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו והתרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו.

"דהיינו, מעבר לפעולה הטכנית של עריכת ייפוי כוח מתמשך, על עורך הדין החובה לפעול בצורה אקטיבית במטרה להבין אם הממנה עורך את ייפוי הכוח המתמשך מרצונו החופשי תוך שהוא מבין הבנה מלאה את תוכנו ומשמעותו. בית המשפט העניק מספר מבחני עזר שיכולים לעמוד לעזרתו של עורך הדין בבחינת רצונו החופשי של עורך ייפוי הכוח המתמשך בהמשך המאמר נלמד להכיר את אותם המבחנים.

 

מספר מבחני עזר לבחינת רצונו החופשי של עורך ייפוי הכוח המתמשך:

 1. מידת תלותו של הממנה באדם אחר: עסקינן בתלות פיזית ונפשית של הממנה באחר.
 2. האם הוא נדרש לסיוע? בכך יש לבחון את טיב הסיוע, היקפו, ובזהות המסייע.
 3. מצב יחסי האנוש של הממנה עם הסביבה: האם הוא חי בבידוד מהסביבה? האם הוא מוקף במשפחה ובחברים עמם הוא יכול להתייעץ?
 4. עיתוי עריכת ייפוי הכוח: יש לבחון את עיתוי עריכת ייפוי הכוח המתמשך וכן את מידעת המעורבות של אלו העשויים להנות מכניסת ייפוי כוח מתמשך כאמור לתוקף.

[לקריאה נוספת בעניין מבחני עזר לקיומה של השפעה בלתי הוגנת ראו דנ"א 1516/95 מרום נגד היועץ המשפטי לממשלה].

בהקבלה לעולם עריכת צוואות, ניתן לומר כי ביחס לשיקול הדעת שעל עורך הדין להפעיל בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, ניתן לומר כי:

"אל לו לעורך הדין להתערב בתוכן הצוואה, אולם בנסיבות שבהן מתעוררים חשש באשר לכושרו של המצווה, חשש לקיום השפעה בלתי הוגנת או כל חשש לפגם ברצונו החופשי, וכאשר התוכן של הצוואה הוא על פניו חריג או בעל תוצאה בלתי שיגרתית ויוצאת דופן, ראוי לקיים בירור מפורש כדי לוודא שהמצווה אכן מבין את משמעות צוואתו ורוצה בה." [בע"א 2014/95 פרל נ. בס].

כאמור, אין להתערב בהחלטות מייפה הכוח והשיקולים שבבסיסן אולם על עורך הדין להפעיל את שיקול דעתו העצמאי למקרים בהם עולה החשד כי תוכן ייפוי כוח מתמשך שנחתם אינו תואם את רצונותיו של הממנה.

דוגמאות סימני אזהרה שעשויים להתגלות במהלך עריכת ייפוי כוח מתמשך

 • מידת המעורבות של הממנה במהלך עריכת ייפוי כוח מתמשך
 • מערכת היחסים של הממנה עם בני משפחתו
  • וכפועל יוצא מכך, האם הממנה חי בסביבה תומכת?
  • האם מיופה הכוח הקבוע בייפוי הכוח המתמשך אינו קרוב מדרגה ראשונה?
 •  היקף ומידת הסמכויות הקובעות בייפוי כוח מתמשך החורגות ממתחם הסביר.
 • האם קיים אלמנט פיקוח על עובדתו של מיופה הכוח?

קביעת אנשים מיועדים כאלמנט פיקוח על עבודת מיופה/י הכוח

בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, רשאי הממנה לקבוע כי אדם מסוים ישמש כ"מיודע". אותו מיודע יקבל דיווח ומידע על החלטות שמיופה הכוח מקבל עבורך ועל הפעולות שהוא מבצע בשמך. אופציה זו מומלצת מאוד שכן באפשרותה לבחון את תפקודו של מיופה הכוח באופן ובתדירות שיקבעו על ידי הממנה במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

ראוי לציון כי לממנה עומדת האפשרות לקבוע כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי באמצעות הגשת פרטה ודוחות כספיים בדומה לדיווח הנדרש מאפוטרופוסים.

מידת האחריות המוטלת על כתפי עורך הדין שעורך ייפוי כוח מתמשך

בפסיקה נקבע לא אחת כי בהתגלות סימני אזהרה, מוטלת על עורך הדין ייפוי כוח מתמשך החובה לפעול לשם בירור אותו סימן אזהרה.

בית המשפט הגדיר עורך דין סביר זהו עורך דין "שעם גילויים של "סימני התראה" פועל להסרת החשד שהם מעוררים" [ע"א 2599/13 הרמן נ. עלדור].

בהערת אגב יוער כי סוגיות מעולם ייפוי הכוח המתמשך טרם הגיעו לפתחם של בתי המשפט ולכן נאלצים העוסקים בתחום לעשות אנלוגיה מתחומי משפט מקבילים תוך עשיית ההתאמות הנדרשות. משכך, הפסיקות המפורטות במאמר זה לאו דווקא עוסקות במישרין בענייני ייפוי כוח מתמשך אך יחד עם זאת ניתן לעשות את האנלוגיה הנדרשת למקרה דנן.

ייפוי כוח מתמשך סימני אזהרה למינוי שלא מרצון חופשי
ייפוי כוח מתמשך סימני אזהרה למינוי שלא מרצון חופשי

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader