עניינים רפואיים בייפוי כוח מתמשך

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס למספר הוראות:

  1.  ייפוי כוח לעניינים רכושיים
  2. ייפוי כוח לעניינים אישיים
  3. ייפוי כוח לעניינים רפואיים

המאמר הנוכחי יעסוק בשאלה באילו עניינים רפואיים [אם בכלל] רשאי הממנה לייפה את כוחו של מיופה הכוח. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר למיופה כוח לקבל החלטות, לבצע פעולות ולייצג את הממנה בעניינים אלה.

 

הממנה רשאי לקבוע כי ייפוי הכוח יעסוק בעניינים הרפואיים לפי החלוקה הבאה:

1.      בכל העניינים הרפואיים

2.      בעניינים רפואיים ספציפיים

3.      בכל העניינים הרפואיים למעט עניינים שיוחרגו במפורש.

עניינים אישיים כוללים גם רפואיים. ניתן לערוך ייפוי כוח רפואי בלבד. בעניין זה ראוי להדגיש כי ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מיופה הכוח לקבל החלטות על כלל העניינים האישיים ללא סיוג מפורש של עניינים רפואיים יחול באופן אוטומטי גם על עניינים רפואיים.

בנקודה זו חשוב לציין כי במקרה של יותר ממיופה כוח אחד יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם בנפרד וחשוב עוד לציין אם אותו מיופה כוח הוא מיופה כוח בנוסף או במשותף או חלופי למיופה כוח אחר. מיופה הכוח רשאי גם לקבל מידע בשמך בעניינים הקשורים לתפקידו. ראוי לציין כי ייפוי כוח מתמשך העוסק רק בעניינים רפואיים (או בנוסף) אינו שמור רק לאנשים מבוגרים שכן לצערנו ישנם מקרים בהם חלה הידרדרות רפואית פתאומית ובלתי צפויה.

עוד יש לציין כי מיופה כח (על פי ייפוי כוח מתמשך) לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופוסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע על פי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005.

מיהו הגורם מולו אני חותם על ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים?

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין ייפוי כוח מתמשך וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

מה הדין לגבי ייפוי כוח מתמשך אשר מסמיך את מיופה הכוח לקבל החלטות ביחס לטיפול או אשפוז פסיכיאטרי?

בעניינים רפואיים הנוגעים לסמכות מיופה הכוח לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של הממנה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו.

מעבר לעניינים האחרים, ייפוי כוח לא חל כברירת מחדל על קבלת מידע, טיפול או שחרור מבית חולים פסיכיאטרי אלא אם כן נקבע כך במפורש.

לעומת זאת, בדיקה או טיפול פסיכיאטריים ו/או קבלת מידע על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי – כברירת מחדל ייפוי הכוח חל – אלא אם נאמר אחרת במפורש.

בעניין אשפוז הממנה בבית חולים פסיכיאטרי, ראוי לציין את חוזה יוליסס הקובע כלל כי מיופה כוח לא רשאי להסכים לטיפול ואשפוז [או שחרור] מבית חולים פסיכיאטרי בניגוד לרצון הממנה וזאת אלא אם כן הממנה במפורש הסכים לכך כי מיופה הכוח יקבל את ההחלטה חרף התנגדותו והכל כמובן בכפוף לכך היא אותה הסכמה ניתנה גם בפני פסיכיאטר.

כיצד ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

הממנה רשאי לקבוע הנחיות מקדימות בעניין כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. מועד הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח יהיה במועד בו הממנה "לא מסוגל להבין בדבר". בעניין זה ראוי להגיד כי לא מספיקה קביעתו של מיופה הכוח בלבד לכך כי הממנה "לא מסוגל להבין בדבר" ולכן חשוב להנחות הנחיות מקדימות כיצד הממנה מעוניין שיקבעו כי הוא אינו "מסוגל להבין בדבר".

ישנן מספר דרכים בהם הממנה יכול לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף ואלו הם מקצתם:

  1. הכי חשוב: המומנה רשאי לקבוע את הדרך ובלבד כי לא יקבע כי מיופה הכוח לבדו יקבע אם הממנה "לא מסוגל להבין בדבר". לדוגמא: ניתן לקבוע כי זו תהיה החלטה משותפת של מיופה הכוח עם אדם נוסף, בקרות אירוע מסוים וכיו"ב.
  2. ניתן לקבוע כי הקביעה כי הממנה "אינו מסוגל להבין בדבר" תהיה על פי חוות דעת מומחה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
  3. ניתן לקבוע כי על מיופה הכוח ליידע אדם אחד או יותר על כך כי הממנה "לא מסוגל להבין בדבר" בטרם ימסור הודעה לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

כמו כן, על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי.

עוד ראוי לציין, לממנה האפשרות לקבוע בצורה חד משמעית כי ההנחיות מהקדמיות שיקבעו על ידי הממנה יהיו עדיפות על פני רצונו של הממנה בזמן אמת בעת שחדל להפסיק להבין בדבר.

דגשים בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים

  1.  לנסות להקל על הנטל בין מספר קרובי משפחה.
  2.  לזכות כי מדובר בפעולה צופה פני עתיד ומשכך יש לבצע תכנון ארוך טווח.
  3. ביצוע תיאום ציפיות – חובה
  4. אם מרגשים צורך, ניתן להתייעץ עם גורם רפואי טרם עריכת המסמך.

לקריאה נוספת:

המדריך השלם לעריכת ייפוי כוח מתמשך

עניינים רפואיים בייפוי כוח מתמשך
עניינים רפואיים בייפוי כוח מתמשך

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader