ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לתכנן כיצד ינוהלו ענייניו הכלכליים, האישיים והבריאותיים במקרה בו הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או להבין את המשמעות שלהן וזאת עוד בשלב שהוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות בכוחות עצמו.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") מהווה את המסגרת החוקית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

למעשה, ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך אשר מופקד אצל האפוטרופוס הכללי בו קובע אדם (להלן: הממנה) אילו עניינים ינוהלו בעזרתו של אדם אחר (להלן: מיופה הכוח) ומה יהיו סמכויותיו. הממנה רשאי לקבוע הנחיות מקדמיות ביחס לרכושו וכן, כיצד ענייניו האישיים יטופלו, לרבות הנחיות מקדמיות לטיפול רפואי בגופו, אם יגיע למצב שלא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות אלה בעצמו.

ניתן לשנות ו/או לבטל את ייפוי הכוח בכל עת.

למידע נוסף אודות ייפוי כוח מתמשך, ראו המאמרים הבאים:

ייפוי כוח מתמשך – המדריך השלם לשנת 2019

מתלבטים האם נכון לחתום על ייפוי כוח מתמשך? קבלו 5 סיבות טובות מדוע עליכם לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך: סימני אזהרה למינוי שלא מרצון חופשי ודרכי ההתמודדות

ייפוי כוח מתמשך: עניינים רפואיים – מהם וכיצד להתנהל נכון?