עורך דין ייפוי כוח מתמשך במרכז

ייפוי כוח מתמשך צריך לכלול הסדרים ופרטי הסדרים רבים, חלקם כלל לא אינטואיטיביים לאדם הפשוט. אחת הדוגמאות לפרטי הסדר שכזה הוא עניין התשלום למיופה הכוח. במאמר זה נעסוק בעניין התשלום למיופה הכוח ובתפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך במרכז, ובכלל, בהקשר הזה.

 

מיהו מיופה הכוח?

לפני שנעבור לעיקר יש להקדים מספר מילים בדבר תפקידו של מיופה הכוח. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך במסגרתו מעניק הממנה, עורך ייפוי הכוח, את הסמכות להחליט החלטות הנוגעות לתחומים מסוימים בחייו לאדם אחר, בעת בה הוא לא יוכל לעשות זאת יותר בעצמו.

 

מיופה הכוח

אותו אדם אחר הוא מיופה הכוח. לרוב מיופה הכוח הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה, אך הדבר כמובן אינו מחייב, וניתן למנות כמיופה כוח כל מי שחפץ בו הממנה, תוך התחשבות בתנאי החוק.
ההגבלות החלות על בחירתו של מיופה הכוח על פי חוק הן:

  1. מעל גיל 18.
  2. למיופה הכוח עצמו לא מונה אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו.
  3. מיופה הכוח לא מספק לממנה שירותים תמורת תשלום.
  4. מיופה הכוח אינו יכול לשמש בתפקיד זה עבור יותר משלושה אנשים שונים.
  5. בייפוי כוח רכושי – על מיופה הכוח להיות אדם שאינו פושט רגל או שהוכרז כלקוח מוגבל על ידי בנק ישראל.
  6. מיופה הכוח הסכים לקבל עליו את התפקיד, ואף חתם לצורך כך על טופס מיוחד בתיווכו של עורך הדין.

שכר מיופה הכוח

כאמור לעיל, לרוב מיופה הכוח הוא קרוב משפחתו של הממנה, וממילא אינו מצפה לקבל שכר עבור עבודתו. למרות זאת ישנם מקרים בהם הממנה מעוניין בנתינת גמול מסוים לממנה, וישנה אפשרות להסדיר זאת בייפוי הכוח המתמשך עצמו, כפי שיפורט להלן.

את הסדרת שכרו של מיופה הכוח יש לעשות בצורה ברורה ומפורשת, אחרת לא יהיה לכך תוקף. במסגרת הפירוט יש לכלול את גובה השכר, אופן הגבייה, מועדי התשלום, וכל הסדר אחר אותו הממנה מוצא לנכון לכלול בייפוי הכוח.

 

החזר הוצאות למיופה הכוח

גם כאשר מיופה הכוח אינו מצפה לשכר, והממנה אינו רואה לנכון להסדיר זאת במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, הממנה אינו צריך להפסיד כלכלית על מילוי תפקידו עבור הממנה. החזר הוצאות בלבד, ללא שכר, הוא ברירת המחדל של הסדרי התשלום למיופה הכוח. כלומר, במצבים בהם לא הוסדר תשלום באופן מפורש וברור כפי שפירטנו בסעיף הקודם, מיופה הכוח יהיה זכאי להחזר הוצאות בלבד. החזר ההוצאות על פי חוק כולל גבייה עצמאית של מיופה הכוח על הוצאות סבירות שהוצאו על ידו במהלך מילוי תפקידו, כך למשל יהיה זכאי מיופה הכוח להחזר עבור נסיעות שנסע לצרכיו של הממנה.

 

שיקולים בעיצוב הסדר השכר

בבואו של הממנה להחליט האם לעצב בייפוי הכוח המתמשך הסדר שכר למיופה הכוח עליו לשקול את שני השיקולים הבאים:

 

שיקול ראשון: זהותו של מיופה הכוח

מיופה הכוח אינו תמיד בן משפחה קרוב. השיקולים לבחירת מיופה הכוח הם מגוונים ורבים, ולא תמיד קרובי המשפחה מסוגלים למלא את התפקיד בהצלחה. ככל שמיופה הכוח הוא פחות קרוב לממנה יש יותר מקום לשקול לקבוע הסדר תשלום עבורו במסגרת ייפוי הכוח. אחרי הכול, לשמש כמיופה כוח זאת טרחה גדולה לעיתים, וראוי לקבל עליה שכר כאשר הקשרים הבין-אישיים אינם מספיקים לצורך כך.

 

שיקול שני: מידת הטרחה שדורש ייפוי הכוח

שיקול שני אותו יש לשקול הוא מידת הטרחה הכרוכה בתפקידו של מיופה הכוח. ככל שייפוי הכוח המתמשך דורש טרחה רבה יותר וכולל עניינים רבים יותר, כך פחות הגיוני לדרוש ממיופה הכוח לעשות עבודה זאת ללא תמורה. כמובן ששני השיקולים שהוצגו לעיל כרוכים זה בזה, שכן ככל שמיופה הכוח קרוב יותר אל הממנה כך ניתן לדרוש ממנו לטרוח יותר גם ללא תשלום שכר, וככל שהוא רחוק יותר מהממנה כך ראוי לתת לו שכר גם על טרחה שאינה גדולה במיוחד.

 

סיכום: עורך דין ייפוי כוח מתמשך במרכז

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי סבוך ומורכב, שכן אחרי הכול יש לו משמעות קריטית לאופן בו יראה המשך חייו של הממנה. על מנת לערוך ייפוי כוח מוצלח יש צורך הן בידע, הן בניסיון, והן במיומנות. כל אלו נרכשים במהלך עבודתו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך מוסמך.

תפקידו של עורך הדין הוא כמובן להוציא אל הפועל את רצונו של הממנה בצורה הטובה ביותר, אך יש ביכולתו גם לייעץ לו בדבר ההסדרים הכדאיים ביותר לשם כך, כפי שהדבר מתבטא גם בנושאו של מאמר זה – עניין התשלום למיופה הכוח. אם כן, הבחירה בעורך הדין המלווה את עריכת ייפוי הכוח המתמשך היא קריטית, ויש להקדיש לה תשומת לב מיוחדת. חפשו עורך דין באזורכם, אך אל תתפשרו גם על המאפיינים החשובים הנוספים שצריכים להתקיים בו.

מחפשים עורך דין ייפוי כוח מתמשך במרכז? פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד ייפוי כוח מתמשך מוסמך.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך במרכז
עורך דין ייפוי כוח מתמשך במרכז

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader