עורך דין ייפוי כוח מתמשך בנתניה

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל פנים רבים, מהם רפואיים, מהם רכושניים, ומהם אישיים. אולם בכל ייפוי כוח ישנו פן משמעותי נוסף – הפן המשפטי. במאמר שלפניכם נעסוק בפן זה.

 

ייפוי כוח מתמשך

לפני שנצלול לעומקו של הפן המשפטי של ייפוי כוח מתמשך יש להקדים הסבר קצר בדבר מהותו של ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי חדש יחסית, שנכנס לחוק הכשרות והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: החוק). הסדר זה מטרתו לשים במרכז את זכותו של כל אדם, גם אדם בעל מוגבלות, להיות אוטונומי ככל האפשר ולקבוע כיצד יראו חייו.

במסגרת ייפוי כוח שכזה עורך ייפוי הכוח, הנקרא בשפה המקצועית "הממנה", קובע מי יקבל החלטות על חייו בעת שהוא כבר לא יהיה מסוגל לעשות זאת, בשפה המקצועית – מי יהיה מיופה הכוח, כיצד הוא יעשה זאת, ואילו עקרונות ינחו אותו בעשותו זאת.

 

הפן המשפטי של ייפוי כוח מתמשך

ככלל, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי לכל דבר ועניין, ועל כן הפן המשפטי שלו הוא משמעותי ביותר. פן זה מתבטא במספר דרכים, עליהן נעמוד כעת בהרחבה:

 

דרך ראשונה: חובת עריכת ייפוי הכוח בעזרת עורך דין

הדרך הראשונה בה מתבטא הפן המשפטי של ייפוי כוח מתמשך הוא בחובה שמטיל החוק על הממנה לערוך את ייפוי הכוח אך ורק בעזרת עורך דין ייפוי כוח מתמשך. חשוב להבין שמדובר בהסדר יוצא דופן ביחס לחוזים אחרים, שכן כל חוזה אחר ניתן בהחלט לערוך ללא עורך דין, גם אם לא מומלץ.

הסיבה להטלתה של חובה זו על ידי המחוקק היא הכוח המשמעותי שיש לייפוי כוח שכזה, ובהתאם לכך – החשש לניצולו של הממנה על ידי בעלי אינטרסים. ניצול שכזה שומט למעשה את כל הקרקע מתחת לרעיון ייפוי הכוח המתמשך, שכן במצב כזה ייפוי הכוח לא יבטא כלל את האוטונומיה של הממנה. ואכן, החובה הזאת משיתה חובה גם על עורך הדין, שתפקידו לבדוק ולברר שייפוי הכוח אכן נערך מתוך רצונו החופשי של האדם, שהוא מבין את משמעותו, ושלא הופעלו עליו כל אמצעי לחץ או כפייה.

דרך שנייה: ניסוחו של ייפוי הכוח וההסדרים הכלולים בו

מכיוון שאכן מדובר במסמך משפטי, גם ניסוחו של ייפוי הכוח כדאי שיהיה בצורה משפטית נאותה. אולם, הפן המשפטי מתבטא גם בתוכנו של ייפוי הכוח ולא רק בניסוחו, זאת על ידי הגבלות שהוטלו עליו על פי החוק.
כך למשל מגביל החוק את זהותו של מיופה הכוח, לאדם מעל גיל 18, כשיר משפטית בעצמו, שאינו משמש כמיופה כוח של שלושה ממנים אחרים, ושאינו מספק לממנה שירותים תמורת תשלום.

דוגמה נוספת להגבלת התוכן של ייפוי הכוח באמצעות החוק היא קביעתם של שורת מעשים שאין מיופה הכוח יכול לעשות כלל, כמו למשל: המרת דת, אימוץ ילד, עריכת צוואה או השתתפות בבחירות. בהתאם לכך, הכללתם של עניינים כאלו בייפוי הכוח היא חסרת משמעות.

הדוגמאות הן כמובן עוד רבות, ועל מנת להכיר את כולן, ולנסח ייפוי כוח מתמשך המתחשב בכל ההגבלות החוקיות הללו, דרוש ידע משפטי רחב, כזה שיש רק לעורך דין שעוסק בכך.

דרך שלישית: מעורבות בית משפט

הדרך השלישית בה משתקף הפן המשפטי של ייפוי כוח מתמשך היא באמצעות מעורבותו של בית המשפט, דווקא לא בעת ניסוחו של ייפוי הכוח, אלא לאחר היכנסו לתוקף. מעורבות זאת מתבטאת בכך שישנן פעולות שמחייבות הסכמה מפורשת בייפוי הכוח, וההסמכה הכללית לעסוק בעניינים רכושניים, אישיים או רפואיים אינה מספיקה לגביהן.

אם לא קיימת הסמכה מפורשת כזו יש לקבל אישור פעולה מבית המשפט. בין הפעולות הללו כלולות: תרומות, מתנות או הלוואות בסכומים מסוימים. מעבר לכך, ישנן פעולות שמחייבות את אישורו של בית המשפט בכל מקרה, גם אם קיימת הסמכה מפורשת לעשותן בייפוי הכוח. בין פעולות אלו ניתן למצוא פעולות במקרקעין, או פעולות ששווין עולה על חצי מיליון שקלים.

דרך רביעית: רישומו של ייפוי הכוח

בדומה לעסקת מכר מקרקעין, גם רישומו, או הפקדתו, של ייפוי כוח הוא תנאי לתוקפו. כלומר, ללא הפקדתו של ייפוי הכוח בהליך המשפטי שנקבע על פי החוק לא תהיה לייפוי הכוח כל משמעות.
במקרה של ייפוי כוח מתמשך ההפקדה נעשית במשרדי האפוטרופוס הכללי, כאשר אם הופקדו מספר ייפויי כוח ייפוי הכוח האחרון שהופקד הוא זה שיהיה תקף.

 

סיכום: עורך דין ייפוי כוח בנתניה

הפן המשפטי הנרחב הכלול בייפוי כוח מתמשך מחייב בחירה חכמה ונבונה של עורך הדין. במסגרת בחירה זו יש כמובן להתחשב בשיקולי נוחות, כגון קרבתו של עורך הדין לביתו של הממנה, אך זהו לא השיקול הבלעדי, ואפילו לא העיקרי. אם כן, כדאי להרחיב את רדיוס החיפושים אחר עורך דין מתאים קצת מעבר לסביבה הקרובה ביותר, ולתת מקום לשיקולים חשובים נוספים כמו מקצועיות, מיומנות וניסיון.

מחפשים עורך דין ייפוי כוח מתמשך בנתניה? פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד ייפוי כוח מתמשך מוסמך.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך בנתניה
עורך דין ייפוי כוח מתמשך בנתניה

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader