עורך דין ייפוי כוח מתמשך בראשון לציון

אחד מכלי הפיקוח הייחודים המצויים בייפוי כוח מתמשך הוא כלי "המיודעים". בשל חשיבותו של כלי זה כדאי להקדיש שיקול דעת ומחשבה לבחירתם של אותם "מיודעים". כיצד עושים זאת? וכיצד עורך דין ייפוי כוח מתמשך בראשון לציון ובכלל קשור לכך?

 

מיהם "המיודעים"?

לפני שנעסוק בפרמטרים לבחירתם של מיודעים יש להקדים מספר מילים בדבר כלי הפיקוח החשוב הזה. ייפוי כוח מתמשך מעניק כוח רב על חייו של הממנה ליפוי כוח, רכושו ובריאותו לידיו של מיופה הכוח. עם זאת, בשלב בו נכנס ייפוי הכוח לתוקף הממנה יהיה במצב שבו הוא כבר לא יוכל לפקח על מיופה הכוח בעצמו.

מסיבה זאת העמיד המחוקק לרשותו של הממנה מספר מנגנוני פיקוח, כאשר אחד המרכזיים שבהם הוא מנגנון המיודעים.

 

פיקוח מטעם הממנה

מיודע הוא אדם שנבחר על ידי הממנה במסגרת ייפוי הכוח לשמש במפקח בשמו על פעולותיו של מיופה הכוח. צורת הפיקוח נקבעת על ידי הממנה עצמו, כאשר ניתן לקבוע הסדרים שונים בעניין.
הסדרים אלו יכללו בדרך כלל חובת דיווח לפני ביצוען של פעולות מסוימות, או חובת דיווח אחת לתקופה מסוימת שתקבע. אם המיודע מקבל את הרושם שמיופה הכוח אינו פועל בהתאם לחובותיו על פי חוק הוא יכול לפנות לבית המשפט ולהביא לביטולו של ייפוי הכוח המתמשך.

 

פרמטרים לבחירתו של מיודע

כאשר הממנה בוחר מיודע או מיודעים עליו לשקול מספר פרמטרים עיקריים:

פרמטר ראשון: מספר המיודעים

הפרמטר הראשון שיש לשקול הוא מספר המיודעים שברצונו של הממנה לכלול בייפוי הכוח. בהקשר הזה ישנו יתרון למספר רב של מיודעים, כך שלא כל עומס הפיקוח יוטל על אדם אחד בלבד, אך יש בכך גם חיסרון – פיזור אחריות למספר רב מידי של אנשים עלול לגרום לחוסר אחריות כולל.

בכל מקרה לא כדאי למנות מיודע אחד בלבד, שכן במקרה בו יקרה דבר שימנע מאותו מיודע לשמש בתפקידו יוותר ייפוי הכוח ללא מנגנון הפיקוח החשוב הזה.

פרמטר שני: זהותם של המיודעים

הפרמטר השני, ואולי החשוב ביותר, הוא זהותם של המיודעים. באופן פשוט אנשים נוטים לאייש תפקיד זה בעזרת קרובי משפחתם או חברים קרובים. שכן אלו האנשים עליהם אנו סומכים יותר מכל שימלאו את תפקידם ללא פניות.
עם זאת, לעיתים לממנה אין קרובים מתאימים לתפקיד, או אין קרובים בכלל. במקרה כזה פתוחה בפניו האפשרות למנות לתפקיד המיודע את האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל.

התאמה לתפקיד

האפוטרופוס הכללי מתאים במיוחד לתפקיד הפיקוח הזה שכן זהו תפקידו במסגרת הליך מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. עם זאת, כמובן יש בכך גם חסרונות בשל חוסר היכרותו האישית עם הממנה והיעדרו של יחס אישי.

פרמטר שלישי: מערכת היחסים בין מיופה הכוח למיודעים

פרמטר שלישי שחשוב לקחת בחשבון הוא מערכת היחסים בין מיופה הכוח למיודעים. על מנת להבטיח פיקוח אפקטיבי כדאי לוודא שאין חשש של שיתוף פעולה שלילי ביניהם, כמו למשל במקרה בהם לשניהם יש אינטרס לנהל את ענייניו של הממנה בצורה שונה ממה שהוסמכו לכך.

בנוסף לכך, צריך מיופה הכוח לחוש יראה מסוימת כלפי הממנה וכלפי פיקוחו, שכן כך יכולים להימנע למעשה הליכים משפטיים לצורך ביטולו של ייפוי הכוח.

פרמטר רביעי: פניות

הפרמטר הרביעי עוסק ביכולתו האמיתית של המיודע למלא את תפקידו, כלומר במידת הפניות שלו לעניין. לא כדאי לקחת לתפקיד אדם שעיסוקיו אינם מאפשרים לו פיקוח אפקטיבי על פעולות מיופה הכוח. אמנם אין צורך בפניות רבה, כפי שדורש תפקיד מיופה הכוח בעצמו, אך בכל זאת יש לוודא שאותו אדם אכן יהיה מסוגל למלא את תפקידו.

 

סיכום: עורך דין ייפוי כוח מתמשך בראשון לציון

למיודעים במסגרת ייפוי כוח מתמשך תפקיד חשוב בהוצאתו לפועל כפי שדמיין אותו הממנה. על כן יש להקדיש זמן ומחשבה לבחירתם, תוך מתן תשובת לב לכל הפרמטרים הרלוונטיים בבחירה. סיוע בבחירה כזו אפשר לקבל כמובן מעורך הדין שמלווה את עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך, שכן ניסיונו בעריכת ייפוים כאלו ובדרך שבה הם מבוצעים יכולה לתרום רבות לעניין.

לעורך הדין ייפוי כוח מתמשך עצמו ישנו גם תפקיד חשוב בפיקוח לאחר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, שכן אם ישנה אי בהירות משפטית בנוגע לייפוי הכוח או שיש צורך בנקיטת הליכים משפטיים כנגד מיופה הכוח, הוא הכתובת הנכונה לפנות אליה ראשית לכל.

 

חשוב להכיר!

הצורך האפשרי בסיועו של עורך הדין גם לאחר עריכתו של ייפוי הכוח מביאה אנשים רבים, ובצדק, לבחור מלכתחילה בעורך דין בעל קרבה גיאוגרפית למקום מגוריו של הממנה. ואכן, כדאי לבחור עורך דין באותו אזור, אך אין להגביל את הבחירה דווקא לעורך דין מאותה העיר ממש.

אחרי הכול, מקצועיותו של עורך הדין וההמלצות שתקבלו עליו עשויות להיות קצת יותר משמעותיות מכך.

מחפשים עורך דין ייפוי כוח מתמשך בראשון לציון? פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד ייפוי כוח מתמשך מומחה.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך בראשון לציון
עורך דין ייפוי כוח מתמשך בראשון לציון

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader