עורך דין ייפוי כוח מתמשך ברחובות

ייפוי כוח מתמשך מטבעו הוא מסמך בעל השפעה רבה. השפעה זו אינה מוגבלת לממנה בלבד, אלא נפרשת גם על מיופה הכוח, המיודעים, וקרובי משפחתו של הממנה. כל זאת מעלה את השאלה מי יכול להיות חשוף למידע בדבר קיומו של ייפוי הכוח וכיצד. על זאת, ועל עורך דין ייפוי כוח מתמשך ברחובות ובכלל, במאמר שלפניכם.

 

השפעתו הפוטנציאלית של ייפוי כוח מתמשך

ראשית יש להקדים מספר מילים בדבר השפעתו הפוטנציאלית של ייפוי כוח מתמשך. לייפוי כוח מתמשך ישנה כמובן השפעה רבה על הממנה, שכן הוא מגדיר כיצד יתנהלו חייו בעת בה הוא כבר לא יהיה כשיר לקבל את החלטותיו בעצמו. מדובר בהשפעה העשויה להתפרש על כל תחומי החיים, הן הרכושיים, הן הרפואיים, והן האישיים. אולם, אדם בדרך כלל אינו חי בחלל ריק, וממילא הדברים שמשפיעים עליו עשויים להיות בעלי השפעה משמעותית גם על מקורביו. ואכן לייפוי כוח מתמשך, בדומה לצוואה, עשויה להיות השפעה משמעותית על משפחתו הקרובה של הממנה, ועל כן ברור הוא הרצון שלהם לדעת על קיומו ועל ההסדרים שנקבעו בו.

 

זכויותיו של הממנה לפרטיות

מול האינטרס הלגיטימי של קרובי המשפחה, ושל אנשים נוספים העשויים להיות מושפעים מייפוי הכוח המתמשך בדרכים שונות, עומדת כמובן זכות היסוד של הממנה לפרטיות. על מנת לאזן בין האינטרסים השונים הללו קבע המחוקק הסדרים שונים בנוגע לנגישות המידע אודות ייפוי הכוח המתמשך, עליהם נעמוד בסעיף הבא.

 

קבלת מידע אודות ייפוי כוח מתמשך קיים

כאמור לעיל, הסדרי קבלת המידע אודות ייפוי כוח מתמשך שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי משתנים בהתאם למצבו של ייפוי הכוח, האם נכנס כבר לתוקף או שאינו בתוקף:

מצב ראשון: ייפוי כוח שעדיין לא נכנס לתוקף

כאשר מדובר בייפוי כוח מתמשך שעוד לא נכנס לתוקף, דבר שמלמד אותנו שהממנה עודנו כשיר משפטית לקבל את החלטותיו על חייו בעצמו, אנשים בודדים יכולים להיחשף לייפוי הכוח ולמידע אודותיו. בין האנשים הללו נמצא הממנה עצמו, היועץ המשפטי לממשלה, עובד סוציאלי לסדרי דין שמונה על פי חוק ומיופה הכוח.

הכללתו של מיופה הכוח

הכללתו של מיופה הכוח באנשים הללו היא מעין איזון בין זכותו של מיופה כוח להיות מודע לדבר שעשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על חייו, ובין הזכות לפרטיות של הממנה. האיזון הזה מתבטא כבר בשלב ניסוחו והפקדתו של ייפוי הכוח, שכן לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך ללא קבלת הסכמתו של מיופה הכוח לשמש בתפקיד.

אחרי הכול, אי הסכמה של מיופה הכוח עשויה לעקור את המסמך משורשו.

שזכות הגישה למידע

יש לשים לב שזכות הגישה למידע בשלב הזה אינה כוללת את קרוביו של הממנה, ואפילו לא את בן או בת זוגו. ניתן להבין זאת כאשר מכניסים למשוואה גם את החשש מפני ניסיונות להשפיע על הממנה לשנות ולעדכן את ייפוי הכוח המתמשך בניגוד לרצונו, זאת מתוך אינטרסים צרים של הקרובים לו.

מצב שני: ייפוי כוח מתמשך בתוקף

מרגע שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף הגישה למידע אודותיו נפתחת גם עבור אנשים נוספים. בשלב זה אין כמובן כבר חשש מפני השפעות זרות על רצונו של הממנה, שכן ביטול של ייפוי הכוח לאחר כניסתו לתוקף יכול להיעשות רק על ידי בית המשפט או על ידי מנגנון שהוכנס מראש בתוך ייפוי הכוח.

לייפוי כוח לדוגמא לחצו כאן >>>

לאחר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח

אם כן, לאחר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח יוכלו לגשת למידע מסוים אודותיו גם המיודעים שבחר הממנה וקרובי משפחתו. המידע הזה כולל את זהותו של מיופה הכוח ואת העניינים שנכללים בייפוי הכוח.
עם זאת, הממנה רשאי כמובן להגביל מראש, בעת ניסוחו של ייפוי הכוח המתמשך, את גישתם של אנשים אלו למידע אודות ייפוי הכוח גם לאחר כניסתו לתוקף, וייתכנו מקרים בהם אכן יהיה צורך להשתמש בכלי זה כדי למנוע מצבים מורכבים.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך ברחובות

במאמר זה עסקנו בנגישות המידע אודות ייפוי כוח מתמשך שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי. על אף החשיבות של הסדרי נגישות מידע אלו, רבים מהאנשים שברצונם לערוך ייפוי כוח מתמשך אינם מעלים אותם על דעתם, ועל כן אינם יודעים כיצד להתמודד איתם.

 

חשיבות תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך

מסיבה זאת עניינים אלו יכולים לשמש דוגמה טובה לחשיבות תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך. חשיבות זאת מתבטאת בראיה כוללת ובהיכרות קרובה עם כלל האפשרויות השונות הקיימות בעריכתו של מסמך משפטי כה משמעותי.

 

סיכום

הכרה בחשיבותו של התפקיד מובילה באופן ישיר להכרה בחשיבותה של הבחירה בעורך הדין שאת שירותיו תשכרו לצורך העניין. בעוד רבים נוטים לבחור את עורך הדין הקרוב ביותר, זה שמשרדו שוכן בעיר מגוריהם, ראוי להעניק מחשבה גם לשיקולים חשובים נוספים כמו מקצועיות או ניסיון. על כן מומלץ להרחיב במעט את החיפושים, ולהכניס למשוואה גם עורכי דין אחרים באזור. אחרי הכול מדובר בהחלטה שעשויה להיות בעלת משמעות רבה, ואין להקל בה ראש.

מחפשים עורך דין ייפוי כוח מתמשך ברחובות? פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד ייפוי כוח מתמשך מוסמך.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך ברחובות
עורך דין ייפוי כוח מתמשך ברחובות

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader