התנאים לצורך קבלת סיווג "בית תוכנה" לצרכי ארנונה

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

שני תנאים מצטברים נדרשים לקבלת סיווג כבית תוכנה לצרכי ארנונה: בנכס מתבצע ייצור תוכנה;  ייצור תוכנה הוא העיסוק העיקרי בנכס. על בית העסק החובה להוכיח את קיומם של שני התנאים האמורים.

 

בחינה כמותית ומהותית לעיסוק המתבצע בנכס לצרכי ארנונה

על מנת לקבוע כי ייצור התוכנה הוא העיסוק המרכזי בעסק, יש לערוך בחינה כמותית ומהותית לעיסוק המתבצע בנכס. במסגרת המבחן המהותי יש לבחון את גודלו של השטח בו מתקיימת פעילות ייצור לעומת גודלו של השטח בו מתקיימת פעילות אחרת. במסגרת המבחן המהותי, יש לבחון האם הפעילות הייצור היא החלק העיקרי של הפעילות העסקית המתבצעת בנכס.

המבחן הכלכלי לצורך קבלת סיווג "בית תוכנה"

זאת ועוד, בתי המשפט הכירו גם במבחן הכלכלי: ״המבחן הכלכלי הוא לטעמי המבחן המרכזי. שכן בימינו, לאור התפתחות הטכנולוגיה פעמים רבות ניתן יהיה למצוא פעילות ייצור שלא בבתי חרושת המסורתיים. למעשה המשיב הכיר בכך, משהחיל את הסיווג של תעשייה גם על בתי תוכנה״.

ראה: עמ״נ 186/07 (ת״א) גאו-דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע״מ נ׳ מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו.

עוד לעניין פיתוח תוכנה, נקבע בעמ״נ 9977-09-15 ביסופט תוכנה בע״מ עירית תל אביב-יפו, נקבע כי עיקר פעילות המערערת הוא בפיתוח חדש של תוכנה, שיפורה ושדרוגה ולפיכך יש לסווגה ״כבית תוכנה״:

״גם יישומו של המבחן הכלכלי (״מבחן השבחת הנכסים״), במסגרתו יש לבחון האם הפעילות הייצורית משביחה את הערך הכלכלי של אותם טובין וחומר אף אם אינה מביאה לשינוי בצורה או ליצירתו, מוכיח כי מדובר בפעילות ייצורית. אין חולק, כי פיתוחה של תוכנה, שדרוגה ושיפורה מוביל להשבחה, הן של תוכנת הביס של המערערת והן את התוכנה הספציפית המותאמת והמוטמעת אצל הלקוח״.

במילים אחרות, השאלה היא האם הפעילות העסקית של בית העסק מביאה ערך כלכלי גבוה יותר לתוכנה, כגון תמיכה טכנית, שדרוגים וכיו"ב.

התנאים לצורך קבלת סיווג ''בית תוכנה'' לצרכי ארנונה
התנאים לצורך קבלת סיווג "בית תוכנה" לצרכי ארנונה

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader