תשלום היטל השבחה לפני רכישת הזכויות בנכס

מדובר בעתירה מנהלית נ' הוועדה המקומית בגין סירובה של הוועדה לתת אישור המתייחס להיטל השבחה המופנה לרשם המקרקעין לצורך רישום העברת הזכויות מהעותרים לרוכשים.

עובדות פסק הדין בקצרה

 1. העותרים רשומים כבעלי זכויות החכירה בנכס מיום 10.01.2005.
 2. הוועדה המקומית סירבה לתת לעותרים אישור לצורך רישום הזכויות ואף הוציאה שומה לפי יש לשלם היטל בשבחה בסך של 58,527 ₪ ורק לאחר תשלום ההיטל יינתן האישור לצורך רישום הזכויות.
 3. ביום 22.09.92 רכשו העותרים מאת המשיבים 2-3 שהינם כונסי הנכסים של בני הזוג ירקוני, שהיו בעלי הזכויות בנכס.
 4. ביום 25.12.14 חתמו העותרים על הסכם מכר עם ה"ה פרי, הרוכשים, ופנו לוועדה המקומית לצורך קבלת אישור להעברת הזכויות לרוכשים ואז קיבלו את הדרישה לתשלום ההיטל כתנאי להנפקת האישור.
 5. ההיטל מתייחס לתכנית ממ/9001 מיום 14.08.89
 6. העותרים טוענים שעל המוכרים, ה"ה ירקוני, לשלם את היטל ההשבחה וזאת על פי תנאי הסכם המכר שנחתם בין הצדדים ושילמו את ההיטל תחת מחאה.
 7. הוועדה המקומית מצדה טוענת שעל העותרים לתבוע את ה"ה ירקוני בגין הסכום ששולם קבלת האישור הנדרש.
תשלום היטל השבחה לפני רכישת הזכויות בנכס
תשלום היטל השבחה לפני רכישת הזכויות בנכס

קביעת בית המשפט:

 1. בית המשפט לעניינים מנהליים איננו בא בנעלי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ואינו שם את שיקול דעתו במקום שיקוליה של הוועדה. התערבות בית המשפט נעשית במשורה ובעילות מובהקות המצדיקות התערבות במעשה המנהלי.
 2. חבות בתשלום היטל השבחה מוסדרת בסעיף 196 א לחוק התכנון והבנייה שקובע כי הוועדה המקומית תגבה היטל השבחה באופן הקבוע בתוספת השלישית לחוק.
 3. סעיף 2(א) לתוספת השלישית קובע את החבות בהיטל ההשבחה, אירוע המס המקים את החבות בתשלום היטל השבחה הוא מעשה ההשבחה המתרחש עם אישורה של תכנית המשביחה את המקרקעין ומעלה את שווים.
 4. תשלום ההיטל אינו חל במועד בו קמה החבות בהיטל ההשבחה, אלא רק בעת "מימוש הזכויות" במקרקעין.
 5. מימוש זכויות בהתאם לסעיף 1 לתוספת הינה, בין היתר, העברת המקרקעין או העברת החכירה לדורות במקרקעין. כלומר, מכר זכויות במקרקעין הוא מועד המימוש לצורך החובה בתשלום.
 6. כמו כן, מי שחב בתשלום הוא הבעלים או החוכר במועד בו בוצעה ההשבחה והעותרים לא היו בעלים או חוכרים בעת ההשבחה ולכן אין מקום לחייבם בתשלום ההיטל.
 7. ניתן צו לוועדה המקומית להשיב את הסכום ששולם על ידי העותרים.
בית המשפט המחוזי מרכז לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

עת"מ 49416-05-15

   
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
דילוג לתוכן