תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה – היתר בנייה בבתים צמודי קרקע

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

מדובר בהוראת שעה לתקופה של 5 שנים, בה תהא סמכות לוועדה המקומית לתת הקלה לתוספת דירות מגורים במגרש, בדרך של פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת, וזאת בתנאי שהתכנית כאמור נכנסה לתוקף לפני יום 01/01/2011.

 

מספר תנאים שצריכים להתקיים בהוראת השעה

  1. הדירה הקיימת חייבת להיות "דירה צמודת קרקע" – דהיינו, דירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין דירה נוספת.
  2. שטחה של הדירה יהא 120 מ"ר לכל הפחות, ואילו שטחה של הדירה הנוספת יהא 45 מ"ר לכל הפחות והיא תכלול מטבח, שירותים, וכניסה נפרדת.
  3. דירת המגורים שנוספה בשל ההקלה, תשמש להשכרה בלבד או למגורים של קרוב, ועל כך תירשם הערה לבקשת יו"ר הוועדה המקומית. לא ניתן למכור את הדירה הנוספת בנפרד מן הדירה.
  4. עוד נקבע כי, שטח דירה שנועד לשמש כשטח שירות למרתף או למחסן על פי תכנית, יותר לשימוש של מגורים, ובלבד שסך שטח השינוי לא יעלה על 60 מ"ר ומתוכו שטח המחסן שיותר בו שינוי השימוש לא יעלה על 7.5 מ"ר.
  5. ככל והוגשה התנגדות להיתר, הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית כי אין במתן הקלה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה במי שהגיש התנגדות כאמור.
  6. ביטול הפיצול והשבת המצב לקדמותו פטורים מקבלת היתר כאמור בס' 145ג' לחוק.

 

הערות על בסיס החוק

רק על בתים צמודי קרקע בערים

החוק יחול אך ורק על בתים צמודי קרקע בערים (ולא על בניינים) ולא יחול במושבים ובקיבוצים, שבהם מוגבלות מספר יחידות הדיור בכל נחלה במסגרת תכנית מתאר ארצית (תמ"א) 35.

 

חובת תשלום היטל השבחה בשיעור מופחת

על ההשבחה במקרקעין בשל מתן ההקלה תחול חובת תשלום היטל השבחה בשיעור מופחת של 34%. מחצית מגובה ההיטל ישולם במעמד קבלת ההיתר והמחצית הנוספת תשלום בעת מכירת הנכס.

 

אי דרישת הסכמת רשות מקרקעי ישראל

חשוב לציין, כי לא תידרש הסכמת רשות מקרקעי ישראל ואף לא ייגבה על ידי רשות מקרקעי ישראל תשלום כלשהו בשל מתן ההקלה.

 

אי מתן הקלה בתקנת מקומות חניה נוספים

ככל והוגשה בקשה להקלה לתוספת דירת מגורים ששטחה אינו עולה על 60 מ"ר, לא תתנה הוועדה המקומית את מתן ההקלה בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום המגרש נושא ההקלה, ואולם הוועדה המקומית רשאית לחייב את מבקש לשלם 'כופר חניה'.

 

סוגיית מיגון יחידות מפוצלות בבתים בעלי ממ"ד

באשר לסוגיית המיגון של היחידות המפוצלות נקבע כי בבתים שבהם יש ממ"ד, תוכל הרשות המקומית לבקש מבעל הנכס לבצע שיפור מיגון גם ביחידה המפוצלת. בבתים בהם אין ממ"ד יסתמכו דיירי הדירה המפוצלת, כמו גם דיירי הדירה הראשית, על פתרונות קיימים עבור התושבים באזור, כדוגמת מקלטים ציבוריים.

 

סמכות הוועדה המקומית בקביעת מספר יחידות הדיור לפיצול

לוועדה המקומית יש אפשרות לקבוע את מספר יחידות הדיור שהיא תתיר לפצל על בסיס חוות הדעת של מהנדס הועדה ובלבד שלא יפחת מ-20% ממספר הדירות צמודות הקרקע בתחום מרחב התכנון וזאת על בסיס יכולת התשתיות העירונית לקלוט את הצרכים הנובעים מהגדלת מספר יחידות המגורים.

מועד כניסת התיקון לתוקף: 07/11/2017.

תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה – היתר בנייה בבתים צמודי קרקע
תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה – היתר בנייה בבתים צמודי קרקע

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader