העברה אגב גירושין – מיסים שכדאי להכיר

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

להעברת נכס בעקבות גירושין יש היבטי מיסוי שכדאי להכיר טרם ביצוע ההעברה.

 

המונח 'אגב גירושין'

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי העברת זכויות 'אגב גירושין' לאחד מבני הזוג או לילדיהם המשותפים לא נחשבת 'עסקה במקרקעין' ומשכך לא קמה חובת דיווח או חובת תשלום מס וזאת גם אם ניתנה תמורה לאחד מבני הזוג בעבור העברת הזכויות.

העברת זכויות אגב גירושין נעשית לאחר מתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה אשר מאשר את הסכם הגירושין.

המונח 'הסכם גירושין' טומן בחובו מספר סיטואציות שבהתקיימותן ניתן לבצע העברת זכויות בין בני הזוג או ילדיהם המשותפים במהלך הליכי גירושין.

אלו הן הסיטואציות: גירושין בין אשי ואישה נשואים, התרה של הסכם נישואים אזרחי, קיומו של הסכם ממון שניתן במהלך הליך הגירושין בין בני הזוג, הסכם פרידה בין ידועים בציבור (לרבות ידועים בציבור בני אותו מין) וכיוצא בזה.

חשוב להדגיש כי הדרישה היא כי פסק הדין יעסוק בחלוקת הרכוש בין בני הזוג ואין חובה כי יעסוק בשאר ענייני הגירושין כמו מתן גט וכיו"ב.

הסכם הגירושין צריך לכלול התייחסות מפורשת להעברת הזכויות 'אגב גירושין' בכדי שניתן מכוחו להביא להעברת הזכויות בפועל.

 

תשלום מס ע"י מקבל הזכויות

העברת זכויות במקרקעין אגב גירושין אינה מהווה 'עסקה 'מקרקעין' ולכן לא חל בגינה חובה לתשלום מס. יחד עם זאת, לא מדובר בהענקת פטור מתשלום מס אמיתי אלא בדחיית תשלום המס עד למועד מכירת או העברת הזכויות על ידי מקבל הזכויות.

 

יום הרכישה ושווי הרכישה

מקבל הזכויות יכנס לנעלי מעביר הזכויות לעניין קביעת יום הרכישה ושווי הרכישה כך שאלו ייקבעו בהתאם ליום ושווי הרכישה של מעביר הזכויות.

אם כן, ניתן לומר כי בעת העברת או מכירת הנכס על ידי מקבל הזכויות יחול תשלום מס שבח על כל התקופה מעת רכישת המקרקעין (ולא ממועד קבלת הזכויות במסגרת הסכם הגירושין) ועד למכירה.

 

עקרון רציפות המס

עקרון רציפות המס קובע כי תקופת השבח לעניין חישוב מס השבח חלה ממועד רכישת המקרקעין על ידי מעביר הזכויות וזאת עד למועד שבו מקבל הזכויות מוכר את הזכויות לצד ג'.

עקרון רציפות המס קובע כי אין באירוע של 'העברה אגב גירושין' בכדי לקטוע את רציפות המס לעניין חישוב מס השבח.

בין אם הוסכם בין בני הזוג על תשלום תמורה בגין העברת הזכויות ובין אם לאו, יוצא כי בעת העברת הזכויות לא קמה חובה לתשלום מס כאמור אך ברגע שמקבל הזכויות ימכור את הזכויות יהיה עליו לשאת בתשלום מס השבח במלואו, לרבות בתקופת השבח לפני קבלת הזכויות ובגין חלקו של מעביר הזכויות. דהיינו, כל הרווח (השבח) שנוצר ונוסף במהלך התקופה שהחזיק בנכס מעביר הזכויות ימוסה וישולם ע"י מקבל הזכויות במועד מכירת המקרקעין  על ידו.

בהתאם לכך, בטרם עריכת הסכם גירושין וסיכום תנאיו, יש להיוועץ עם עורך דין שמתמחה בדיני מקרקעין בכדי לבצע תכנון מס אופטימאלי.

באמצעותו, יש לקבוע תנאים בתוך הסכם הגירושין עצמו שישקפו חלוקה שווה בנטל תשלום מס השבח שנצבר במהלך ההחזקה המשותפת של בני הזוג בנכס. לדוגמא, קביעה מפורשת כי מעביר הזכויות יישא בנטל תשלום כלשהו מתשלום מס השבח בעתיד וכיוצא בזה.

לסיכומו של עניין, חשוב לומר כי לעתים מומלץ לבצע עסקת מכר רגילה בין בני הזוג (לרבות תשלום המס בגינה) בסיום הליך הגירושין ולא לבצע העברה 'אגב גירושין'. הסיבה נעוצה בכך שלעתים ניתן לעשות שימוש בפטור מלא ממס שבח ובכך למנוע את תשלום המס היחסי של הצד המעביר. כל מגרה בהתאם לנסיבותיו ומורכבותו.

 

לסיכום

בהעברת דירת מגורים משותפת בגירושים, חשוב להסתייע בעורך דין מקרקעין לטיפול במכלול ההיבטים הבירוקרטיים הכרוכים במהלך. עורך דין מקרקעין יוני לוי סייע זה מכבר לזוגות מתגרשים רבים בנושא זה כמו גם בנושאים רבים ונוספים הנוגעים להסדרת זכויות בנכסי מקרקעין. משרדנו ממוקם בתל אביב ומספק שירות ללקוחות רבים מאזור המרכז והשרון. נשמח מאוד לעמוד גם לרשותכם.

לתיאום התייעצות ללא התחייבות בנושא העברה אגב גירושים – פנו אלינו בהקדם.

 

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader