איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

תוכן עניינים

בדומה לכל עניין משפטי, גם לקראת עריכת ייפוי כוח מתמשך כדאי להתכונן. עוד לפני הביקור הראשון אצל עורך הדין מומלץ לקרוא וללמוד את הנושא, לדעת לקראת מה הולכים. במאמר זה נסביר בקווים כלליים איך עורכים ייפוי כוח מתמשך כדי שתגיעו מוכנים.

 

נושאים הנכללים בייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך היא ביטוי לחירותו ולעצמאותו של האדם, במקרה שלנו – הממנה. מכיוון שכך, המחוקק לא הגביל את הנושאים שיכולים להיכלל בייפוי כוח מתמשך.

סעיף 32ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן: החוק) קובע כי ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול נושאים רכושיים ואישיים כאחד, כאשר העניינים האישיים כוללים למעשה את כל התחומים, למעט התחום הרכושי.

אם כן, בייפוי כוח מתמשך נמצא:

 1. פירוט העניינים בהם מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו של הממנה.
 2. בייפוי כוח מתמשך לעניין אישיים – התייחסות מפורשת לסמכותו של מיופה הכוח בעניינים בריאותיים והיקפה.
 3. חתימת הממנה בפני עורך דין שהוכשר לעניין.
 4. הסכמת מיופה הכוח.
 5. הצהרת עורך הדין על עריכת ייפוי הכוח והתרשמותו מכשירותו והסכמתו של הממנה.
 6. תנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף.
 7. חוות דעת מומחה המעידה על כשרות משפטית בעת עריכת ייפוי הכוח – רשות.
 8. בחירת אנשים להם יהיה חייב מיופה הכוח בחובת דיווח (להלן: מיודעים), הן בעניין כוונתו להפעיל את ייפוי הכוח והן בעניין פעולותיו השונות בשם הממנה – רשות.
 9. בייפוי כוח מתמשך רפואי – הסכמתו של מיופה הכוח שנחתמה בפני בעל מקצוע או עורך דין, המאשר שמיופה הכוח קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו.

 

חלופות משפטיות לייפוי כוח מתמשך

כאשר אדם מוכרז כחסר כשרות משפטית לקבל החלטות בענייניו בנושאים מסוימים, או בכלל, ישנם שתי אפשרויות על פי החוק, מלבד ייפוי כוח מתמשך.

 

אפשרות ראשונה: תומך בקבלת החלטות

אפשרות זאת היא האפשרות הפוגענית פחות, זאת השומרת על עצמאותו של האדם ככל האפשר. במסגרת חלופה זו ממנה בית המשפט תומך בקבלת החלטות לבגיר שבעזרת תמיכה יוכל לקבל החלטות בענייניו בעצמו.

 

תפקידיו של התומך

 1. לסייע לנתמך לקבל עזרה מכל גוף.
 2. לסייע לנתמך להבין את כל המידע הדרוש לו לקבלת החלטותיו.
 3. לסייע לנתמך במימוש החלטותיו וזכויותיו.

התומך אינו מוסמך לקבל החלטות בשמו של הנתמך.

 

אפשרות שנייה: אפוטרופוס על פי מינוי

ישנם אפוטרופוסים טבעיים, שהם הוריו של קטין, וישנו אפוטרופוס על פי מינוי – שנקבע על ידי בית המשפט במקרים בהם האפוטרופוסים הטבעיים אינם כשירים, או במקרים בהם אדם אינו מסוגל לקבל החלטות בענייניו בעצמו.

אפוטרופוס מתמנה בעקבות בקשת מינוי שמוגת לידי בית המשפט. בקשה כזאת יכולה שתוגש בידי בן זוגו או קרובו של אותו אדם או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

מינוי אפוטרופוס דומה לעריכת ייפוי כוח מתמשך, רק שבמקרה הזה בית המשפט הוא המחליט באילו עניינים תינתן סמכות לאפוטרופוס ומה תהיה היקפה. זאת בניגוד לייפוי כוח מתמשך, הנעשה בשעה שהממנה עוד כשיר לקבל החלטות מבחינה משפטית ולכן הוא המחליט החלטות אלו בעצמו.

 

מתן הנחיות מקדמיות לצורך מינוי אפוטרופוס

אדם בעל כשירות יכול לתת הנחיות מקדמיות לצורך מינוי אפוטרופוס. בהנחיות אלו ניתן לכלול את זהותו של האפוטרופוס המבוקש, ואף פירוט של רצונו בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו.

 

פגישה מקדמית עם הממנה

על מנת למנוע ניצול לרעה של הממנה ושל ייפוי הכוח המתמשך קבע המחוקק שחתימה על ייפוי כוח שכזה צריכה להיעשות בפני עורך דין שעבר הכשרה מתאימה.

החוק מטיל עורך הדין שמולו נחתם ייפוי הכוח חובות:

 1. במקרה שמתעורר אצל עורך דין ספק בנוגע לכשירותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך יפנה אותו עורך הדין למומחה שייקבע את מידת כשירותו.
 2. על עורך הדין להסביר לממנה בלשון פשוטה את ההשלכות המשפטיות של עריכת ייפוי כוח מתמשך ואת כל הכלול בכך, לפי הפירוט המופיע בסעיף 32יד(ג) לחוק.

על מנת לעמוד בחובות המוטלות על עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח על פי חוק, נערכת פגישה מקדמית עם הממנה לבדו. בפגישה זו עורך הדין מסביר לממנה את משמעותו של ייפוי הכוח ומתרשם ממידת כשירותו לחתום על הסכם שכזה.

 

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי. הפקדתו של ייפוי כוח מתמשך היא תנאי מקדים לכניסתו לתוקף. כלומר, ייפוי כוח מתמשך שלא יופקד לא יוכל לפעול, גם בהתקיים התנאים המכניסים אותו לתוקף.

בדומה לצוואות, במקרה של הפקדת מספר ייפויי כוח מתמשכים, האחרון שבהם יהיה הקובע.

 

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

כדאי שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 1. ייפוי הכוח הופקד אצל האפוטרופוס הכללי.
 2. הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בנושא שייפוי הכוח מתייחס אליו, הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח את הדרך בה ייקבע שהוא כבר אינו כשיר משפטית בדבר. במקרה של ייפוי כוח מתמשך רכושי רשאי הממנה לקבוע כי ייכנס לתוקף לפני שיגיע למצב זה.
 3. מיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה שסעיף 2 מתקיים, וקוימו חובות היידוע.

בהתקיים תנאים אלו ימסור האפוטרופוס הכללי אישור על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח למיופה הכוח, ובנוסף ישלח על כך הודעה לממנה ולאדם המיודע.

לפרטים נוספים פנו לעורך דין יוני לוי, עורך דין מוכשר לעריכת ייפוי כוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן