בקשה לפריסת מס שבח

להשארת פרטים לשיחת ייעוץ:

מס שבח מקרקעין הוא אחד המסים הגבוהים בישראל ולעיתים קשה למכור נכס מקרקעין בשל העלות הכספית הגבוהה של תשלום המס בבת אחת. לשמחתנו, קיימת האפשרות להגיש בקשה לפריסת מס שבח, המאפשרת לפרוס את תשלום המס על פני מספר שנים, דבר המהווה הקלה משמעותית למוכרים של זכויות במקרקעין בישראל. 

 

האם ניתן להגיש בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין?

במקום שחישוב החבות במס שבח מקרקעין, יתבצע רק מול הכנסות המוכר בשנת המכירה עצמה, ניתן לבקש לפרוס את תשלום מס השבח על פני עד 4 השנים שקדמו לשנת המכירה, או לתקופת הבעלות בנכס, לפי התקופה הקצרה מביניהן.

לעניין זה, יש לשים לב שתקופת הבעלות מתחילה בשנה שלאחר רכישת הנכס, ומסתיימת בשנת המכירה. דוגמה: מי שרכש נכס ב-2014 ומכר ב-2017, תקופת הבעלות שלו היא מ-2015 עד 2017, ולכן הוא יכול לפרוס את השבח על פני 3 שנים לכל היותר.

 

מה המשמעות של הגשת בקשה לפריסת מס שבח?

במקרה של פריסה, השבח הריאלי שנצבר בכל אחת מהשנים הקודמות יתווסף להכנסת המוכר החייבת במס הכנסה של אותה שנת מס.

פריסת מס השבח עשויה להקטין את שיעור המס האפקטיבי שייגבה מהמוכר בגין השבח במקרקעין, בהתאם לנתוני המס של המוכר בכל אחת מהשנים שחישוב שומת המס נפרסה על פניהן.

אם שולם מס שבח בסכום גבוה מהנדרש, המוכר יהיה זכאי להחזר ההפרש בין הסכום ששולם לבין הסכום הנדרש, בתוספת ריבית והצמדה.

 

מי זכאי לפריסת מס שבח?

זכאים לפריסת מס שבח, מוכרים של זכות במקרקעין שאינה פטורה ממס שבח, שהם תושבי ישראל והגישו דיווחי מס הכנסה עבור השנים שעבורן מבוקשת הפריסה. לעומת זאת, תאגידים ועמותות, אינם זכאים לפריסת שבח, אלא רק אנשים פרטיים.

מה חשוב לדעת בהגשת בקשה לפריסת מס שבח?

לאוכלוסיות מסוימות, תועלת מיוחדת בהגשת בקשה לפריסת שבח מקרקעין:

  • מוכרים מעל גיל 60 או נכים נהנים מיתרון משמעותי בפריסה בזכות מדרגות מס הכנסה נמוכות יותר החלות עליהם.
  • בני זוג המוכרים נכס בבעלות משותפת יכולים לבקש פריסה נפרדת בהתאם לנתוני המס של כל אחד מהם.
  • מוכר שירש נכס זכאי לפריסת שבח גם על תקופת הבעלות של המוריש.
  • מוכר שקיבל נכס במתנה זכאי לפריסה גם על תקופת הבעלות של נותן המתנה.
  • ניתן לבקש פריסה גם במכירת מספר נכסים, אך מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי בעניין זה.

 

מהם שלבי הטיפול העיקריים בבקשה לפריסת מס שבח?

הליך הגשת הבקשה לפריסת מס שבח כולל את השלבים הבאים:

סימולציה לחישוב מס שבח

לפני הגשת הבקשה לפריסת מס שבח, מומלץ להשתמש במחשבון שבח באתר רשות המסים כדי לבדוק מראש את הכדאיות בפריסה.

הגשת הבקשה והטפסים הנלווים

יש לצרף להצהרת המכירה טופס 7003 לבקשת פריסת שבח. יש למלא בטופס את ההכנסה החייבת במס רגיל ואת מספר נקודות הזיכוי של המוכר בכל אחת מהשנים הרלוונטיות. בנוסף, יש לצרף אסמכתאות על הגשת דוחות מס לשנים שעבורן מבוקשת הפריסה.

בדיקת הבקשה

מנהל מיסוי המקרקעין בודק את הבקשה ואת יכולת המבקש לעמוד בתשלומים על פני תקופה ארוכה.

קביעת מועדי התשלום

אם הבקשה מאושרת, יקבע מספר התשלומים המעודכן ומועדם.

חתימה על הסדר התשלום

המבקש חותם על הסדר פריסת התשלומים עם רשויות המס.

התשלום בפועל

על המבקש לשלם כל תשלום במועדו כפי שסוכם בהסדר מול רשות המסים. אי עמידה בהסדר עלולה לגרור ביטול הפריסה ודרישה לתשלום מיידי של יתרת החוב.

 

נקודות חשובות לגבי פריסת מס שבח

להלן כמה נקודות חשובות לגבי פריסת מס שבח:

  • לעיתים חישוב הפריסה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין אינו כולל את שנת המכירה, מה שגורם לתשלום יתר של מס.
  • במקרה ששולם מס שבח עודף עקב השמטת שנת המכירה, המוכר יהיה זכאי להחזר לאחר הגשת דיווח על הכנסותיו לשנה זו.

לאור האמור לעליל, חשוב לבדוק שחישוב הפריסה כולל את שנת המכירה, על מנת למנוע תשלום יתר. אם כבר שולם מס ביתר, יש להגיש דיווח על הכנסות בשנת המכירה ולבקש החזר מהרשויות.

בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מקרקעין בנושא תכנון מיסוי מקרקעין לגבי חישוב אופן הפריסה האופטימלי.

 

לסיכום

פריסת מס שבח יכולה להציע הקלה משמעותית עבור מוכרי זכויות במקרקעין, במיוחד כאשר מדובר בסכומי מס גבוהים. עם זאת, התהליך כרוך בהיבטים מורכבים ודורש הבנה וניסיון בתכנון מס. עו"ד יוני לוי הוא עורך דין מקרקעין עם ניסיון רב בבדיקת היתכנות וכדאיות של בקשות לפריסת שבח מקרקעין. משרדנו ישמח לסייע לכת למקסם את הטבות המס המגיעות לכם ולהבטיח טיפול אופטימלי בבקשתכם לפריסת מס השבח.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין יוני לוי וביצוע תכנון מס אפקטיבי – השאירו פרטיכם בטופס להלן.

בקשה לפריסת מס שבח

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

משרדנו בתקשורת

Picture of עו"ד יוני לוי
עו"ד יוני לוי

עורך דין מקרקעין, המלווה פרויקטים של נדל"ן בארץ ובחו"ל כבר מעל 10 שנים. אני חי, נושם ואוהב את עולם הנדל"ן ושמח להעניק מהידע והניסיון המקצועי שלי ללקוחותיי. אני מאמין שלכל אחד מגיע עתיד כלכלי טוב ויציב, ואני כאן ללוות אתכם בפשטות, בתהליכים מורכבים בעולם הנדל"ן.

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 60 ביקורות
×
js_loader