הוצאות אחזקת הרכוש המשותף בבית משותף

תוכן עניינים

במאמר זה נצלול לעומק על חוק אחזקת הרכוש המשותף כאשר מדובר על בית משותף. נבין , מי נגד מי, למה הנושא הזה כל כך בוער ואילו צעדים ניתן לנקוט על מנת שנושא זה לא יעבור לבית משפט.

אחזקת רכוש משותף – מה החוק בנושא

המסגרת הנורמטיבית המעגנת את החובה של כל בעל זכות ברכוש המשותף לשאת בתשלומים בגין אחזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "סעיף 58 לחוק המקרקעין").

בשנת 2006 תיקן תיקון מס' 26 (תיקון – שיעורו של חלק מוצמד ברכוש המשותף) התשס"ג – 2003, את סעיף 58 לחוק המקרקעין (להלן: "תיקון 26 לחוק"). טרם התיקון נוסח סעיף 58 לחוק המקרקעין היה כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

תיקון 26 לחוק

אולם, לאחר תיקון 26 לחוק נוסח סעיף 58 לחוק המקרקעין שונה ולשונו היום:

"(א)בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

התיקון כאמור שינה את אופן חישוב חלקו של בעל דירה בהוצאות הרכוש המשותף וקבע כי החישוב יעשה על פי שטח רצפת דירתו של כל בעל דירה ללא הצמדות ולא על פי חלקו ברכוש המשותף, אלא אם נקבע אחרת בתקנון המוסכם.

הרציונאל שעמד מאחורי התיקון לחוק הוא שתשלום אחזקת הרכוש המשותף לא צריך לכלול גם את ההצמדות המתווספות לדירה וזאת בשל העובדה שההצמדות לא מוסיפות אחזקה מיוחדת נוספת המצדיקה תשלום נוסף, ועל כן מדובר בנטל כספי בלתי הוגן כלפי בעל יחידה אשר בבעלותו שטח מוצמד.

ההסבר בהצעת החוק

"החובה לדאוג לאחזקת חלקי רכוש משותף הצמודים לדירת מגורים מוטלת באופן בלעדי על בעל אותה דירה. מנגד חב הוא חובה לשאת בהוצאות הרכוש המשותף כגודל דירתו והחלק הצמוד אליה, דבר שאינו הוגן ומטיל על בעל הרכוש המוצמד חבות כספיות לצד נטל הנשיאה בהוצאות אחזקת השטח הצמוד לדירה."

הנה כי כן, סעיף 58 לחוק המקרקעין המתוקן קובע כי חובת התשלום עבור אחזקה הבית המשותף תהא בהתאם לשטח הרצפה של כל בעל דירה ביחס לשטחי הרצפות של כל בעלי הדירות בבית, בשימת לב לסיפא של הסעיף הקובע כי חובת התשלום תחול, "זולת אם לא נקבע אחרת בתקנון המוסכם".

מה הדין במצב בו ההצמדות  מהוות את היחידה המרכזית העיקרית (לדוגמא מחסן בגודל 11 מ"ר אליו מוצמדות 33 חניות)?

הרציונאל שעמד בבסיס תיקון סעיף 58 לחוק המקרקעין לא נתן מענה למקרי קיצון מעין אלה, בהן ההצמדות מהוות את היחידה המרכזית העיקרית.

תיקון 26 לחוק נועד לתת מענה למקרים בהם לדוגמה לדירה/יחידה בבית מוצמדת חניה או מרפסת וכדומה והצמדות אלו אינן מצריכות אחזקה מיוחדת נוספת המצדיקה תשלום נוסף ועל כן רואים בכך נשיאת נטל כספי לא הוגן כלפי אותו בעל יחידה אשר בבעלותו שטח מוצמד.

סבורני כי במקרים חריגים יש לבחון האם יש לראות ביחידה לה הוצמדו שטחים המהווים את היחידה בפועל, כראויים להיחשב כחלק בלתי נפרד משטח רצפת היחידה/דירה לצורך חישוב תחזוקת הרכוש המשותף.

הבחינה תלויה בהתחשב בכך שהשטחים המוצמדים משליכים על אחזקת הרכוש המשותף ומכבדים על כתפי בעלי הדירות האחרים ועל כן יראו בהם כחלק משטח רצפת היחידה וזאת רק לצורך חישוב חלקם בתשלום תחזוקת הרכוש המשותף.

מהי רוח הדין העולה

יפים לכך גם רוח הדברים העולה מפסק הדין רע"א 6898/16 עזבון המנוח שלמה אהרוני ז"ל נ' עופר מכרזים בע"מ (פורסם בנבו, 28.12.2017), אשר קבע כי יש לבחון יחידות על פי אופיין ולא רק על בסיס מדד השטח:

"לאחר שבחנתי את הדברים אני סבורה שדין הערעור להתקבל במובן זה שחלוקת התמורה שתתקבל במסגרת פירוק השיתוף תיעשה בהתאם למאפייני היחידות ולא על בסיס מדד השטח בלבד. זאת, על בסיס הוראותיו של בית המשפט המוסמך שיכריע בעניין על סמך חוות דעת מומחים, ובהתאם לעקרונות שיפורטו בפסק דיננו.

בקליפת אגוז, אני סבורה שתוצאה זו מתחייבת מדיני הבתים המשותפים עצמם והעקרונות העומדים ביסודם, מעקרונות יסוד של צדק והגינות, וכן מן העקרונות החלים על הגנה על זכויות קניין כזכויות יסוד. כמו כן, אינני סבורה שההסדר הקבוע בסעיפים 147-146 לחוק המקרקעין, על-פי פרשנותו הנכונה, מונע תוצאה זו."

דעתי מתיישבת עם תוצאות פסק דין זה, אשר בחן את מאפייני היחידה באותו מקרה לא רק על בסיס מצבה הרישומי, אלא על פי מצבה בפועל והשימוש שנעשה בה.

לפסק הדין המלא: ‏ (ת"א) 121/18 ‏ ‏ נציגות הבית המשותף מרח' ביאליק 77, רמת גן נ' יניב יובל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן