בניה על גג פרטי בבית משותף

תוכן עניינים

בית משותף הוא מעין יצור כלאיים קנייני מודרני המשלב קניין פרטי יחד עם בעלות משותפת, והכל בתוך בניין אחד. החיבור הלא טבעי הזה מגביל לעיתים את הזכויות הקנייניות של כל אחד מהדיירים גם ברכושו הפרטי, כאשר אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא מקרה של בניה על גג פרטי בבית משותף.

 

תוספת בנייה על הגג

מצוקת הדיור בישראל מביאה ליותר ויותר פתרונות יצירתיים לניצול המרחב הקיים, כאשר אחד מהפתרונות השכיחים הוא בנייה על הגג.

כאשר מדובר בבנייה על גג של בית פרטי יש לעבור בדרך לבניית התוספת המיוחלת משוכות תכנוניות רבות, אך כאשר מדובר בבנייה על גג של בית משותף נוספות למשוכות התכנוניות גם משוכות קנייניות לא פשוטות, כפי שנראה להלן.

 

סוגי הקניין בבית משותף

בכל בית משותף ישנם שני סוגי קניין שונים:

 

סוג ראשון: רכוש משותף

סוג הקניין הראשון הוא רכוש משותף, חלקים בבניין שהם בבעלות קניינית משותפת של כל דיירי הבניין.

ישנם חלקים ברכוש המשותף שיכולים להיות מוצמדים לדירות מסוימות ובכך להפוך לקניין פרטי, אך ישנם חלקים שלא ניתן להצמיד כלל, אלו המיועדים לשימוש כלל הדיירים, כמו חדר המדרגות או המעלית.

 

סוג שני: קניין פרטי

סוג הקניין השני הוא כמובן הקניין הפרטי. כל דירה בבניין נחשבת לרכושו הפרטי של בעל הדירה, וכך למשל הוא יכול לעשות בה שינויים פנימיים כרצונו, ללא צורך בקבלת אישורם של הדיירים האחרים.

חלקים נוספים בבית המשותף יכולים להוות גם הם קניין פרטי על ידי הצמדה קניינית לדירות, וכך אכן נהוג לעשות בנוגע לחניות, מחסנים וגם גגות.

 

בניה על גג פרטי בבית משותף – הבעיה

כאמור לעיל, בבתים משותפים רבים נהוג להצמיד את שטח הגג לדירת הגג, ובכך נהפך הגג מרכוש משותף לקניין פרטי.

למרות האמור, פסיקת בתי המשפט בישראל קובעת כי הזכות הקניינית בגג שניתנת לבעל הדירה אינה כוללת את הזכות לבנות על הגג, וזכויות הבנייה הנוספות הן רכוש משותף של כל דיירי הבית.

כלומר, כל עוד לא נכתב במפורש בתקנון הבית כי ההצמדה כוללת גם את הצמדת זכויות הבנייה, לא ניתן לבנות על גג פרטי בבית משותף ללא הסכמת הדיירים הנוספים.

 

בניה על גג פרטי בבית משותף – הפתרון

ישנם שני פתרונות עיקריים המאפשרים בניית תוספת על גג פרטי בבית משותף, אחד מהם הוא פתרון דה יורה, ואחד מהם הוא פתרון דה פקטו:

 

פתרון דה יורה: הצמדה של זכויות הבנייה בתקנון

הפתרון דה-יורה, כלומר זה שניתן לנקוט בו רק מלכתחילה, הוא לקבוע בהוראות תקנון הבית המצמידות את שטח הגג לדירת הגג גם את הצמדת זכויות הבנייה על הגג.

יש לציין זאת בצורה חד משמעית ככל האפשר, ותוך כדי ציון הזכויות הקיימות בהווה ואלו שיוספו בעתיד, זאת כדי שלא יהיה ניתן לערער על כך לאחר מכן.

 

פתרון דה פקטו: קבלת הסכמת הדיירים

הפתרון השני, שהוא הפתרון היחיד האפשרי לרבים, הוא קבלת הסכמת הדיירים האחרים לבנייה על הגג. על מנת לקבל אישור בנייה יש צורך בקבלת אישורים פוזיטיביים בכתב מלפחות 75% מדיירי הבניין.

לעיתים כדי לקבל אישורים כאלו יצטרך בעל דירת הגג לקנות מהם את זכויותיהם על ידי תשלומי איזון.

הסכמה מפורשת כזו של 75% מדיירי הבניין מספיקה על מנת להפעיל מנגנון של שליחת מכתבים לדיירים הנוספים שסירבו לחתום, תוך הזמנתם להגיש התנגדות לתוכנית, כאשר אי התנגדות משמעותה הסכמה.

חשוב לדעת שבמקרה כזה הדיירים יכולים להתנגד אך ורק מסיבות ענייניות כמו חסימת כיוון אוויר או חסימת אור.

בנוסף לכך, חשוב להכיר גם את הכלל שקובע כי שכן שביצע הרחבה בדירתו על חשבון הרכוש המשותף לא יכול להתנגד לבקשתו של שכן אחר לבצע הרחבה שכזאת.

 

היטל השבחה על זכויות בנייה בגג

יצור הכלאיים הקנייני לפיו הגג הוא בבעלות פרטית של אחת הדירות אך זכויות הבנייה בו שייכות לכלל דיירי הבניין יצרו בעיה בנושא המיסויי.

 

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הוא סוג מס שמוטל על ידי הרשות המקומית בנסיבות שונות, כאשר אחת מהן היא השבחה של הנכס בעקבות אישור תוספות בנייה בו.

 

היטל השבחה על זכויות בנייה בגג בעבר

נשאלת השאלה על מי יש להטיל את הטל ההשבחה על אישור התוכנית המעניקה זכויות בנייה נוספות בגג.

לכאורה מדובר בזכויות השייכות לכל דיירי הבניין, ועל כן יש לחלק את היטל ההשבחה לבעלי הדירות כולם, באופן יחסי לבעלותם ברכוש המשותף.

זוהי אכן הדרך בה נקטו רשויות מקומיות מסוימות, וועדת הערר אף תמכה בעמדה זו בתחילה, אך לאחר מכן שינתה את דעתה.

 

היטל השבחה על זכויות בנייה בגג היום

בשלב מסוים וועדת הערר שינתה את עמדתה, מתוך הבנה שלא הגיוני לחייב את כל בעלי הדירות בהיטל השבחה כאשר אף אחד מהם, חוץ מבעלי דירת הגג, אינו יכול להנות בשום אופן מההשבחה שנוצרה.

ואכן לאחר קביעתה של וועדת הערר העניין הוסדר גם במסגרת תיקון 126 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, הקובע כי במקרה של היטל השבחה בעבור מקרקעין שהם רכוש משותף שמטבעו ניתן להצמידו לדירה פלונית, יוטל ההיטל רק על בעל הדירה אליה ניתן להצמידו.

אולם אין העניין מסתכם בכך, שכן כאמור לעיל, הזכויות הקנייניות של בעל דירת הגג בגג אינן שלמות, ועל מנת שיוכל לנצל את זכויות הבנייה הנוספות הוא יזדקק להסכמתם של רוב מכריע של דיירי הבניין.

ואכן, על מקדמי הדחייה הללו להילקח בחשבון על ידי השמאי שמעריך את היטל ההשבחה עבור הרשות המקומית.

עליו להכניס לחשבון גם את הקושי שבהשגת הסכמת הדיירים, וגם את תשלומי האיזון שייאלץ לשלם על מנת לממש את זכויות הבנייה, אם כך נהוג באותו מקום.

 

סיכום

בניית תוספת על הגג נראית כמו פתרון פשוט יחסית לצפיפות דיור, לכאורה בוודאי יותר פשוט מלמכור דירה ולהתחיל בחיפושים אחר דירה חדשה יותר שתתאים לצרכים החדשים של המשפחה המתרחבת.

אך למעשה, כפי שראינו, בפני המבקש להשתמש באפשרות הזאת על גגו של בניין משותף עומדים מספר מכשולים רציניים בדרך.

כל אחד מן המכשולים הללו, הן המכשול הקנייני והן המכשול התכנוני, דורשים ידע וניסיון מקצועי רב על מנת להתמודד איתם בהצלחה. יש צורך במיומנויות משא ומתן מול הדיירים על מנת שיאשרו את הפרויקט, ויש צורך בייצוג מוצלח מול וועדת התכנון והבנייה המקומית.

איש המקצוע הנכון ביותר לעשות את כל הדרוש בעניין כזה הוא עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין, נדל"ן ותכנון ובנייה, רצוי אחד שיש לו גם ניסיון עבר בהבאתם לאישור של פרויקטים דומים. לייעוץ בנושא פנו לעו"ד יוני לוי, עו"ד מקרקעין ונדל"ן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-804-1632 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

יוני עו"ד מקצועי ביותר. בודק את הדברים לפרטי פרטים ונותן מענה אדיב ושירותי ללקוח. ממליצה בחום!
Yaara Ronen
Yaara Ronen
08:40 01 Jul 20
עו"ד אנושי, מקצועי והוגן. סייע לי מיוזמתו דרך פוסט שפרסמתי בפייסבוק וזאת מבלי לבקש תשלום וללא היכרות מוקדמת.
Tomer Shamai
Tomer Shamai
07:33 01 Jul 20
ליווה אותנו ברכישת דירה והיה מקצועי וזמין לאורך כל הדרך! ממליצים בחום!
טל פורת
טל פורת
19:06 22 Jun 20
עו"ד מצוין, אמין, עצמאי, ומקצועי.מומלץ בחום.
רועי שעבין
רועי שעבין
14:20 28 May 20
עו״ד יוני לוי ייצג אותי בעסקת מקרקעין, קיבלתי שירות אדיב, רציני ואחראי, העסקה בוצעה על הצד הטוב ביותר.השירות של עו״ד יוני מומלץ בחום!!!
Ziv Hayat
Ziv Hayat
12:34 27 May 20
ממליצה בחום, מקצועי, שירותי ואדיב.עזר לי מאוד, בטוחה שאעזר בו שוב בעתיד.
מור ק
מור ק
07:46 18 May 20
מקצוען אמיתי. מכיר את העסק והכי חשוב, בנאדם שכיף לעבוד איתו.ממליץ בחום
Yuval Klein
Yuval Klein
07:25 18 May 20
חשבנו שכשמדובר בלשכור דירה זה יהיה פשוט ושנוכל לעשות זאת לבד, אבל בדיעבד אין ספק שלא היינו מצליחים לעשות זאת בלי הליווי המקצועי של יוני מתחילת הדרך. הוא עזר, ליווה ותמך, ומנע מאיתנו הוצאות כספיות מיותרות. לא עושים יותר אף עסקת נדל״ן בלעדיו. ממליצים בחום! ד״ר אנה גלוחוב
מישל דיאצ'וק
מישל דיאצ'וק
14:28 13 May 20
עורך דין מקצוען והגון. מומלץ בחום!
מורן סבן
מורן סבן
08:50 30 Apr 20
יוני עורך דין בחסד עליון. חילץ אותי ממצב מאוד בעייתי שעורך דין לפניו לא כל כך הצליח.כבר מהפגישה הראשונה הייתה לי התחושה שניצב מולי בן אדם לפני הכל ולא פחות חשוב, אדם נבון שמכיר את רזי המקצוע ולא חושש לנקוטממליץ על שירותיו של יוני בחום רב ומניסיון
zoriel haviv
zoriel haviv
16:43 16 Apr 20
ממליצה בלב שלם ובשמחה רבה. מקצועי, אדיב, אמין, מדוייק.
Liat Levanon
Liat Levanon
09:21 13 Apr 20
מומלץ מאוד! מספק מענה מקצועי, יסודי, מהיר ואנושי.
נוי לוי נוי לוי
נוי לוי נוי לוי
21:27 13 Mar 20
מקצועי, מסור, מהיר והגון. עורך דין מומלץ בחום!
חן בוסקילה
חן בוסקילה
11:37 07 Mar 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ!
nir keidar
nir keidar
20:03 26 Feb 20
עו״ד מקצועי וקפדן שיורד לפרטים הקטנים ממולץ
Nir Keidar
Nir Keidar
20:02 26 Feb 20
עו"ד יוני לוי העניק לנו שירות מקצועי ומהיר. מומלץ מאוד!
מאיר אטיאב
מאיר אטיאב
14:01 21 Feb 20
עו"ד מקצועי, אכפתי, ויסודי. מומלץ בחום!
Dudi Atias
Dudi Atias
13:55 21 Feb 20
ממליץ בחום!!יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
17:45 11 Feb 20
ממליץ בחום!!
יוני הוא עו"ד חרוץ, מקצועי, וישר- שילוב נדיר במחוזותינו.
מסוג עורכי הדין היסודיים שאפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות בידיעה שהם ישיגו את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
Ariel Jean
Ariel Jean
10:25 11 Feb 20
ייעוץ משפטי מצוין, מקצועי ואדיב.תותח בתחומו!
ori kam
ori kam
19:01 29 Jan 20
עו"ד לוי ברמה אחרת שמתבטאת במקצועיות ויושרה שאין שניים להם. יוני בעל לב זהב שמחפש תמיד את טובתו של הלקוח ,ולכן אני ממליץ עליו בחום.
Gil Ganel
Gil Ganel
05:21 29 Jan 20
שירות אמין, יסודי ומקצועי! ממליץ בחום
Tamir Sagi
Tamir Sagi
19:33 28 Jan 20
עו״ד מצויין, מומלץ בחום. יסודי, מקצועי ומאוד שירותי.
Gal Rotem
Gal Rotem
15:23 28 Jan 20
בחור אמין וחרוץ בעל ידע רב בתחומו. מומלץ בחום!
Lihi Israel
Lihi Israel
13:31 26 Jan 20
מענה מהיר ומקצועי לכל שאלהמומלץ בחום
עמית לוי
עמית לוי
10:18 25 Jan 20
עו"ד מקצועי, מהיר, יסודי ונחמד מאוד. מומלץ!
Marin Levy
Marin Levy
13:20 08 Jan 20
בחור נחמד, אמין ובקיא במקצוע...בהצלחה⚘
Vardi Chen
Vardi Chen
17:31 13 Nov 18
מומלץ בחום! מקצועי,קשוב, מהיר ויסודי.
חימון סלנוי לוי
חימון סלנוי לוי
11:24 13 Nov 18
מקצועי,מהיר ,שירותי! עו''ד מומלץ מאוד!
Josya Levy
Josya Levy
19:22 12 Nov 18
עו"ד מקצועי ומהיר שמקדם את העסקה ביעילות לשביעות רצון הצדדים. מומלץ מאוד!
Marin Levy
Marin Levy
19:12 12 Nov 18
מידע נוסף
לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!
דילוג לתוכן